allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidZorgstelselHet Franse stelsel van sociale zekerheid
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Het Franse stelsel van sociale zekerheid

maandag 29 oktober 2012 , door Hanjo

Gecontroleerd op vrijdag 28 september 2018

Het vorige artikel in deze rubriek: Wanneer val je onder het zorgstelsel?
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 3.465
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het Franse stelsel van sociale zekerheid bestaat uit drie hoofdtakken:

régime général, het algemene stelsel dat van toepassing is op het merendeel van de werknemers en op andere categorieën (studenten, rechthebbenden op bepaalde uitkeringen, ingezetenen) die in de loop der jaren onder het algemene stelsel zijn gebracht;
régime agricole, het het landbouwstelsel dat alle risico’s dekt, maar onderscheid maakt tussen ondernemers en werknemers in de sector;
régime social des indépendants (RSI), de regelingen voor zelfstandigen die niet in de landbouwsector werkzaam zijn: drie onafhankelijke regelingen voor de ouderdomsverzekering (handwerkslieden, middenstanders en industriële ondernemers, vrije beroepen) en een ziektekostenverzekering;
 

Daarnaast zijn er nog twee belangrijke takken:

de bijzondere stelsels voor werknemers. Sommige van deze regelingen dekken alle risico’s, maar andere omvatten alleen een ouderdomspensioen (staatsburgers vallen voor de andere risico’s onder het algemene stelsel);
de werkloosheidsstelsels en de verplichte aanvullende pensioenstelsels.

Algemene stelsel

Het algemene stelsel zelf heeft vier takken:

ziekte, zwangerschap, invaliditeit en overlijden;
arbeidsongevallen en beroepsziekten;
ouderdom;
gezin.

Daarnaast bestaan er beroepsgebonden collectieve aanvullende stelsels met verplichte of vrijwillige deelname. Ze betreffen voornamelijk ouderdom, ziekte of invaliditeit en kunnen worden aangevuld door afzonderlijke, individueel afgesloten verzekeringen.

Ben je in dienst bij een werkgever dan zal deze zorg dragen voor alle noodzakelijke formaliteiten voor inschrijving bij de sociale zekerheid, de werkloosheidsverzekering en de aanvullende pensioenverzekering.
Ben je zelfstandige, dan moet je zelf de inschrijvings- en aangifteformaliteiten regelen.
Een bulletin de paie met de inhouding van de verschillende premies.

Deze stelsels vallen onder de verantwoordelijkheid van de ministeries belast
met de sociale zekerheid, landbouw, werkgelegenheid en begroting.

De eerste twee bovengenoemde takken worden op verschillende wijzen beheerd door het nationaal ziekenfonds voor werknemers, de Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
Op lokaal niveau bestaan twee soorten instellingen, waartussen geen hiërarchisch verband bestaat:
de fondsen voor pensioenverzekering en gezondheid op het werk, de caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT);
en de primaire ziekenfondsen.
Ouderdom wordt beheerd door nationaal fonds ouderdomsverzekering, de Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV). Van dit fonds zijn enkele bevoegdheden gedelegeerd aan de fondsen voor pensioenverzekering en gezondheid op het werk, de (caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
De tak "gezin" wordt beheerd door het nationaal gezinsuitkeringsfonds, de Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Dit fonds is verantwoordelijk voor de gezinsuitkeringsfondsen, de caisses d’allocations familiales.
 

Sociale premies worden op lokaal niveau geïnd via de Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van een centraal orgaan voor sociale zekerheid, de ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité sociale), dat belast is met de controle van de financiële middelen van elke tak.

Werkloosheid

De op overeenkomst gebaseerde werkloosheidsverzekering wordt geregeld door de nationale arbeidsbond voor de industrie en handel, Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, (Unedic), die de betaling van uitkeringen delegeert aan het arbeidsbureau (Pôle emploi), en de inning van premies delegeert aan de URSSAF.

Aanvullend pensioen

Naast de basis ouderdomsverzekering bestaan er verplichte aanvullende, op overeenkomsten gebaseerde stelsels voor werknemers: de Association des régimes de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) en de Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

 

De verplichte basis- en aanvullende pensioenstelsels voor zelfstandigen worden beheerd door verschillende fondsen, met name het stelsel voor zelfstandigen, het Régime social des indépendants (RSI), het sociale verzekeringsfonds voor de landbouw, de Mutualité sociale agricole (MSA) en het nationale ouderdomsverzekeringsfonds voor vrije beroepen, de assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).

Wat ben je zelf?

In ieder stelsel heb je zelf een andere naam. In het ziektestelsel ben je de assuré social, in het gezinsstelsel ben je de allocataire en in het ouderdomsstelsel ben je de pensionné. En, zolang je premie betaalt, ben je bovendien een cotisant.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Het Franse stelsel van sociale zekerheid 5 november 2012 16:02, door Ed

  Heel interessant artikel. Ik hoop dat dit artikel wordt aangevuld voor die mensen NLers, die hier zijn komen wonen en 65 jaar of ouder zijn.
  Dan is de vraag: op welke wijze zijn die mensen verzekerd? Deels in NL via inhouding op de AOW en deels (welk deel?) via de Franse Maladie

  Groeten, Ed Verschuren

 

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention