allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsDéclaration d’ouverture de chantier

Déclaration d’ouverture de chantier

Melding aanvang werkzaamheden

woensdag 14 december 2011 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Ook de aanvang van de werkzaamheden moet aan de overheid worden gemeld.

Het vorige artikel in deze rubriek: Déclaration d’achèvement des travaux
Beoordeling:
Bezoeken: 261
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Deze aanspraak kan worden gemaakt burgemeester van de gemeente waar het perceel zich bevindt, of op het formulier Cerfa nr. 13407*01.

Je dient de melding in 3 exemplaren in bij de gemeente. Daarvoor gebruik je het formulier Cerfa n° 13407*01 dat je op het gemeentehuis inlevert of aangetekend met ontvangstbewijs opstuurt.

Wat kenmerkt de aanvang

Het werk kan al beginnen in de fase van voorbereidende werkzaamheden, zodra zij enig belang hebben. De aanvang van de werkzaamheden wordt gekenmerkt door:
- het plaatsen van omheiningen rond de bouwplaats,
- de komst van apparatuur,
- de eerste grondwerken.

Termijn

Het werk moet altijd worden gestart binnen twee jaar na ontvangst van een bouwvergunning[1]. Eenmaal begonnen, mogen ze niet voor meer dan een jaar worden onderbroken.

Ze kunnen worden gespreid op voorwaarde dat elke onderbreking minder dan een jaar duurt en de werkzaamheden van het ene jaar naar het andere voldoende groot en belangrijk te noemen zijn.

Als deze termijnen niet worden nageleefd is de vergunning in principe niet meer geldig.

Uitstel

Wanneer de werkzaamheden niet binnen een periode van twee jaar kunnen worden gestart of wanneer de vergunninghouder van plan is de werkzaamheden voor meer dan een jaar te onderbreken, kan hij verzoeken zijn vergunning tot een jaar te verlengen.

Dit verzoek dient uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de geldigheid van de vergunning te geschieden.

Bezwaar van derden

Indien de geldigheid van de vergunning door een derde partij bij de administratieve rechter wordt aangevochten, wordt de geldigheidsduur van de bouwvergunning opgeschorst tot de tussenkomst van de rechter.

Voetnoten:

[1Vergunningen geldig in 2015 hebben een duur van 3 jaar. Zie Bouwvergunningen van 2015 zijn 3 jaar geldig.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |