allesfrans.com

 • Soorten tegels en wat kosten ze?

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

 • Arbeidsongeschiktheid (ITT)

  Een periode waarin een persoon fysiek niet in staat is om een al dan niet beroepsmatige activiteit uit te oefenen.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsDéclaration d’achèvement des travaux

Déclaration d’achèvement des travaux

Gereedmelding

woensdag 14 december 2011, door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Wanneer bouwwerkzaamheden zijn afgerond moet je een melding doen bij de overheid.

Het vorige artikel in deze rubriek: Code de la construction et de l’habitation
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 346
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Deze verklaring van voltooiing heet voluit "déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux" of "DAACT". Je verklaart ermee dat de werkzaamheden zijn voltooid en je je gehouden hebt aan wat werd opgegeven in een:

 • permis de construire,
 • permis d’aménager,
 • déclaration préalable.

De melding is verplicht zodra het werk is voltooid.

Inhoud van een DAACT

Afhankelijk van de werkzaamheden omvat de DAACT het volgende:

 • vermelding de aard van de werkzaamheden wanneer deze in fases wordt uitgevoerd. De DAACT heeft dan alleen op deze werkzaamheden betrekking,
 • een verklaring van een goedgekeurde technische inspecteur of architect waarin staat dat het werk conform van de regels voor toegankelijkheid van personen met een handicap is uitgevoerd,
 • moet vergezeld gaan van een verklaring van een technisch inspecteur waaruit blijkt dat aan de technische normen (bestendigheid tegen aardbevingen en orkanen) is voldaan.

Formulier

De DAACT moet worden ingeleverd met een speciaal formulier, waaroverje in een apart artikel leest.

 • Cerfa No 13408
  Een artikel in onze rubriek > Overheid > Formulieren

  Met dit formulier meld je dat werkzaamheden waarvan je melding hebt gedaan of je een vergunning hebt gekregen, zijn afgerond.

Het moet worden ondertekend door de vergunninghouder en, indien van toepassing, door de architect die de leiding van het werk had.

De aangifte moet worden gedaan in drievoud, ofwel door inlevering op het gemeentehuis of per aangetekende brief met ontvangstbewijs. Sommige gemeentes aanvaarden ook het toezenden per email.

Controle door de overheid

Indien dit nodig wordt geacht, kan de overheid ter plekke komen controleren. Dit is alleen mogelijk binnen 3 maanden na de datum van ontvangst van de DAACT. Deze periode wordt verlengd tot vijf maanden, waar dit nodig is. Dit is vooral het geval wanneer het gaat om een historisch pand of een bouwwerk in een beschermd gebied.

Na deze termijnen, kan de overheid de conformiteit van het werk niet betwisten.

Afwijking

Als een afwijking wordt geconstateerd binnen de tijd van 3 en 5 maanden na het gereedmelden, kan de houder van de vergunning worden verplicht de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren om de situatie te corrigeren of opnieuw een vergunning aanvragen.

Als een correctie onmogelijk is, kan de overheid de sloop van het gebouw eisen!

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |