allesfrans.com

 • Opgeruimde schuurtjes vragen om meer

  Nadat ze een nieuw dak hebben gekregen, hebben we de schuurtjes tegenover onze woning leeggehaald en dat vraagt om meer!

 • Cerfa N° 13410

  Met dit formulier vraag je om een stedenbouwkundig attest, de toestemming om een object bewoonbaar te maken.

 • De Franse manus heet Jean

  Enkele Nederlandse begrippen en wetenswaardigheden over verschillen tussen de Nederlandse en de Franse taal.

 • Opgeruimde schuurtjes vragen om meer

  Nadat ze een nieuw dak hebben gekregen, hebben we de schuurtjes tegenover onze woning leeggehaald en dat vraagt om meer!

 • Cerfa N° 13410

  Met dit formulier vraag je om een stedenbouwkundig attest, de toestemming om een object bewoonbaar te maken.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsDéclaration d’achèvement des travaux

Déclaration d’achèvement des travaux

Gereedmelding

woensdag 14 december 2011 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Wanneer bouwwerkzaamheden zijn afgerond moet je een melding doen bij de overheid.

Het vorige artikel in deze rubriek: Code de la construction et de l’habitation
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 359
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Deze verklaring van voltooiing heet voluit "déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux" of "DAACT". Je verklaart ermee dat de werkzaamheden zijn voltooid en je je gehouden hebt aan wat werd opgegeven in een:

 • permis de construire,
 • permis d’aménager,
 • déclaration préalable.

De melding is verplicht zodra het werk is voltooid.

Inhoud van een DAACT

Afhankelijk van de werkzaamheden omvat de DAACT het volgende:

 • vermelding de aard van de werkzaamheden wanneer deze in fases wordt uitgevoerd. De DAACT heeft dan alleen op deze werkzaamheden betrekking,
 • een verklaring van een goedgekeurde technische inspecteur of architect waarin staat dat het werk conform van de regels voor toegankelijkheid van personen met een handicap is uitgevoerd,
 • moet vergezeld gaan van een verklaring van een technisch inspecteur waaruit blijkt dat aan de technische normen (bestendigheid tegen aardbevingen en orkanen) is voldaan.

Formulier

De DAACT moet worden ingeleverd met een speciaal formulier, waaroverje in een apart artikel leest.

 • Cerfa No 13408
  Een artikel in onze rubriek > Overheid > Formulieren

  Met dit formulier meld je dat werkzaamheden waarvan je melding hebt gedaan of je een vergunning hebt gekregen, zijn afgerond.

Het moet worden ondertekend door de vergunninghouder en, indien van toepassing, door de architect die de leiding van het werk had.

De aangifte moet worden gedaan in drievoud, ofwel door inlevering op het gemeentehuis of per aangetekende brief met ontvangstbewijs. Sommige gemeentes aanvaarden ook het toezenden per email.

Controle door de overheid

Indien dit nodig wordt geacht, kan de overheid ter plekke komen controleren. Dit is alleen mogelijk binnen 3 maanden na de datum van ontvangst van de DAACT. Deze periode wordt verlengd tot vijf maanden, waar dit nodig is. Dit is vooral het geval wanneer het gaat om een historisch pand of een bouwwerk in een beschermd gebied.

Na deze termijnen, kan de overheid de conformiteit van het werk niet betwisten.

Afwijking

Als een afwijking wordt geconstateerd binnen de tijd van 3 en 5 maanden na het gereedmelden, kan de houder van de vergunning worden verplicht de noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren om de situatie te corrigeren of opnieuw een vergunning aanvragen.

Als een correctie onmogelijk is, kan de overheid de sloop van het gebouw eisen!

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |