allesfrans.com

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Een bedrag in het Frans uitschrijven

  Dit hulpprogramma zet een bedrag in cijfers om in Franse woorden. Je kunt het onder andere gebruiken voor het uitschrijven van een cheque.

 • Hoe condoleer je iemand in het Frans?

  Iemand condoleren is een emotionele gebeurtenis, waarin je geen fouten wilt maken.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsAchèvement des travaux

Achèvement des travaux

Oplevering

woensdag 14 december 2011 , door Hanjo

De oplevering van een huis wordt gedaan in aanwezigheid van aannemers of fabrikanten en de koper. Het laat de koper toe het geleverde werk met of zonder voorbehoud te aanvaarden en aan te geven welke werkzaamheden nog moeten uitgevoerd om tot een definitieve voltooiing te komen.

Beoordeling:
Bezoeken: 374
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het opleveringsrapport (procès-verbal de l’achèvement des travaux) moet worden ondertekend door alle partijen.

Voorbehoud

Indien de koper geen tekortkomingen constateert, dan accepteert hij de werkzaamheden zonder enig voorbehoud en moet hij het saldo van de kostprijs betalen.

Maar wanneer de koper gebreken vindt die niet overeenstemming zijn met de koopovereenkomst, moet de koper deze aangeven in het rapport.

Bij de oplevering van de woning kan de koper zich laten bijstaan ​​door een gekwalificeerde professional (architect, technisch inspecteur, enz.).

Als de koper (zonder hulp van een professional) na de oplevering en de ontvangst van de sleutels nog gebreken constateert, die niet waren vermeld in het rapport, mag hij die binnen een termijn van 8 dagen alsnog melden.

Opmerking: Wanneer de koper bedenkingen heeft, mag de bouwer of aannemer niet weigeren de sleutels te overhandigen.

Als niet alle in de koopovereenkomst vermelde werkzaamheden zijn uitgevoerd of als de onvolkomenheden aanzienlijk zijn, kan de koper weigeren de oplevering te aanvaarden. De koper moet on overleg met de bouwer of aannemer een andere opleveringsdatum overeenkomen, of bij een geschil een rechter van het tribunal de grande instance vragen een datum vast te stellen.

Saldo van de prijs

- Indien de koper wordt bijgestaan ​​door een professional is het saldo van de prijs betaalbaar:
— na oplevering, als er geen voorbehoud is gemaakt,
— na het opheffen van de voorbehouden.
- Indien de koper heeft alleen de oplevering heeft gedaan, is het saldo van de prijs betaalbaar:
— binnen 8 dagen, als er geen voorbehoud is gemaakt,
— na het opheffen van de voorbehouden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Alle regels op een rij

  In dit artikel geven we een overzicht van de regels, documenten en vergunningen tijdens de verschillende fasen van een (ver-)bouwproject.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |