allesfrans.com

 • Soorten tegels en wat kosten ze?

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

 • Arbeidsongeschiktheid (ITT)

  Een periode waarin een persoon fysiek niet in staat is om een al dan niet beroepsmatige activiteit uit te oefenen.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsAchèvement des travaux

Achèvement des travaux

Oplevering

woensdag 14 december 2011, door Hanjo

De oplevering van een huis wordt gedaan in aanwezigheid van aannemers of fabrikanten en de koper. Het laat de koper toe het geleverde werk met of zonder voorbehoud te aanvaarden en aan te geven welke werkzaamheden nog moeten uitgevoerd om tot een definitieve voltooiing te komen.

Beoordeling:
Bezoeken: 363
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het opleveringsrapport (procès-verbal de l’achèvement des travaux) moet worden ondertekend door alle partijen.

Voorbehoud

Indien de koper geen tekortkomingen constateert, dan accepteert hij de werkzaamheden zonder enig voorbehoud en moet hij het saldo van de kostprijs betalen.

Maar wanneer de koper gebreken vindt die niet overeenstemming zijn met de koopovereenkomst, moet de koper deze aangeven in het rapport.

Bij de oplevering van de woning kan de koper zich laten bijstaan ​​door een gekwalificeerde professional (architect, technisch inspecteur, enz.).

Als de koper (zonder hulp van een professional) na de oplevering en de ontvangst van de sleutels nog gebreken constateert, die niet waren vermeld in het rapport, mag hij die binnen een termijn van 8 dagen alsnog melden.

Opmerking: Wanneer de koper bedenkingen heeft, mag de bouwer of aannemer niet weigeren de sleutels te overhandigen.

Als niet alle in de koopovereenkomst vermelde werkzaamheden zijn uitgevoerd of als de onvolkomenheden aanzienlijk zijn, kan de koper weigeren de oplevering te aanvaarden. De koper moet on overleg met de bouwer of aannemer een andere opleveringsdatum overeenkomen, of bij een geschil een rechter van het tribunal de grande instance vragen een datum vast te stellen.

Saldo van de prijs

- Indien de koper wordt bijgestaan ​​door een professional is het saldo van de prijs betaalbaar:
— na oplevering, als er geen voorbehoud is gemaakt,
— na het opheffen van de voorbehouden.
- Indien de koper heeft alleen de oplevering heeft gedaan, is het saldo van de prijs betaalbaar:
— binnen 8 dagen, als er geen voorbehoud is gemaakt,
— na het opheffen van de voorbehouden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Alle regels op een rij

  In dit artikel geven we een overzicht van de regels, documenten en vergunningen tijdens de verschillende fasen van een (ver-)bouwproject.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |