allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsAchèvement des travaux
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Achèvement des travaux

Oplevering

woensdag 14 december 2011 , door Hanjo

De oplevering van een huis wordt gedaan in aanwezigheid van aannemers of fabrikanten en de koper. Het laat de koper toe het geleverde werk met of zonder voorbehoud te aanvaarden en aan te geven welke werkzaamheden nog moeten uitgevoerd om tot een definitieve voltooiing te komen.

Beoordeling:
Bezoeken: 417
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het opleveringsrapport (procès-verbal de l’achèvement des travaux) moet worden ondertekend door alle partijen.

Voorbehoud

Indien de koper geen tekortkomingen constateert, dan accepteert hij de werkzaamheden zonder enig voorbehoud en moet hij het saldo van de kostprijs betalen.

Maar wanneer de koper gebreken vindt die niet overeenstemming zijn met de koopovereenkomst, moet de koper deze aangeven in het rapport.

Bij de oplevering van de woning kan de koper zich laten bijstaan ​​door een gekwalificeerde professional (architect, technisch inspecteur, enz.).

Als de koper (zonder hulp van een professional) na de oplevering en de ontvangst van de sleutels nog gebreken constateert, die niet waren vermeld in het rapport, mag hij die binnen een termijn van 8 dagen alsnog melden.

Opmerking: Wanneer de koper bedenkingen heeft, mag de bouwer of aannemer niet weigeren de sleutels te overhandigen.

Als niet alle in de koopovereenkomst vermelde werkzaamheden zijn uitgevoerd of als de onvolkomenheden aanzienlijk zijn, kan de koper weigeren de oplevering te aanvaarden. De koper moet on overleg met de bouwer of aannemer een andere opleveringsdatum overeenkomen, of bij een geschil een rechter van het tribunal de grande instance vragen een datum vast te stellen.

Saldo van de prijs

- Indien de koper wordt bijgestaan ​​door een professional is het saldo van de prijs betaalbaar:
— na oplevering, als er geen voorbehoud is gemaakt,
— na het opheffen van de voorbehouden.
- Indien de koper heeft alleen de oplevering heeft gedaan, is het saldo van de prijs betaalbaar:
— binnen 8 dagen, als er geen voorbehoud is gemaakt,
— na het opheffen van de voorbehouden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Alle regels op een rij

  In dit artikel geven we een overzicht van de regels, documenten en vergunningen tijdens de verschillende fasen van een (ver-)bouwproject.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention