allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringBulletin de paie
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Bulletin de paie

De Franse salarisstrook

dinsdag 31 januari 2012 , door Hanjo

Het vorige artikel in deze rubriek: Brugdag
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.680
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Bij de betaling van het salaris moet aan elke werknemer een loonstrook worden gegeven. Bepaalde informatie moet in dit document worden opgenomen, bepaalde andere informatie is niet toegestaan.

 

Wat vooral zal opvallen aan je eerste Franse loonstrook is het grote aantal items dat wordt gespecifieerd.

Je vindt niet alleen alle details van wat je zelf bijdraagt, maar kunt ook de bijdragen van de werkgever (cotisations patronales) terug vinden[1].
Welke items dat zijn, vind je in het artikel Bulletin de paie - de details.

Per onderdeel vind je de grondslag (base) en de heffing in absoluut bedrag of als percentage (taux ou %). De laatste kolom geeft dan het bedrag dat in mindering wordt gebracht (montant à déduire).

Wat moet vermeld worden?

De werkgever (naam, adres, registratienummer, code EPA[2], Siret-nummer ...)
De werknemer (naam, functie, positie en de indeling van de collectieve arbeidsovereenkomst)
Instantie (URSSAF of MSA[3]) waaraan bijdragen worden gedaan
Het type arbeidsovereenkomst
De componenten van het bruto loon, het aantal gewerkte uren dat wil zeggen het aantal uren betaald tegen een normaal tempo en verhoogde die (voor overwerk of nachtarbeid, bijvoorbeeld) of onder vermelding van de toegepaste tarieven, accessoires loon onderworpen aan bijdragen (anciënniteit bonus, balans, tips, ontslagvergoeding onzekerheid ...)
De aard en de omvang van het pakket voor de werknemers wier loon wordt bepaald op basis van een wekelijkse of maandelijkse uur, een jaarlijks bedrag in uren of dagen,
Sociale premies en belastingen: werknemersbijdragen aan de CRDS en CSG.
De bijdragen zijn niet onderworpen aan heffingen (terugbetaling onkosten).
Het bedrag dat daadwerkelijk aan de werknemer wordt uitbetaald ("le net à payer") en de datum van uitbetaling.
Eventueel de data van de betaalde vakantie in de betaalperiode en het overeenkomstige bedrag.
Het bedrag van de bijdrage voor kosten van openbaar vervoer of persoonlijke vervoerskosten.

De loonbrief moet (indien van toepassing) ook op een aparte regel het bedrag vermelden van de vermindering van de werknemersbijdragen op door de medewerker uitgevoerd overwerk of aanvullende werkzaamheden.

Ook moet worden vermeld dat de loonstrook voor onbepaalde tijd moet worden bewaard. De werkgever moet ze tot 5 jaar na uitgifte bewaren.

Wat mag niet vermeld worden?

Geen enkele vermelding mag worden gedaan omtrent het recht van staken of activiteiten rond vertegenwoordiging van werknemers:

niet-betaalde stakingsuren moeten worden vermeld als "onbetaalde afwezigheid" (absence non rémunérée);
delegatie-uren worden opgenomen in de normale arbeidstijd.

Naast fiche de paye of fiche de paie wordt vaak gesproken over bulletin de paye.

Vervolgartikel Bulletin de paie - de details beschrijft de verschillende inhoudingen op de Franse loonstrook.

Voetnoten:

[1De werkgever mag er ook voor kiezen je eens per jaar een overzicht van deze werkgeversbijdragen te sturen.

[2een codering van de bedrijfsactiviteit

[3Mutualité sociale agricole

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention