allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringBulletin de paie - de details
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Bulletin de paie - de details

De Franse loonstrook in detail

dinsdag 31 januari 2012 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 10 januari 2018

Dit is het vervolg van artikel Bulletin de paie.

Sinds 2018 zijn de Franse loonstroken sterk vereenvoudigd!
Het vorige artikel in deze rubriek: Bulletin de paie
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 1.866
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Hiernaast zie je een voorbeeld van mogelijke items op een loonstrook.

(16) De eerste letter duidt het type van de aftrek van de bijdragen:

Code Betekenis Omschrijving
S Sécurité sociale sociale zekerheid
C chômage werkloosheid
R ARRCO aanvullend pensioen
G AGIRC aanvullend pensioen
O prévoyance Obligatoire verplichte voorzorg
F Fiscal

De laatste letters TT, TA, TB, TC geven de grondslag van een premie aan:

Code Betekenis of omschrijving
TT bruto loon[1]
TA Tranche A[2]
TB Tranche B[3]
TC Tranche C[4]
PA plafond van de sociale zekerheid

Bij een rubriek over absentie kunnen de laatste tekens de periode aangeven, bv M-1 = vorige maand.

In de tabel hieronder vind je een uitleg van de items op de loonstrook. De laatste kolom geeft aan of de premie wordt betaald door S: de werknemer, P: de werkgever.
ItemTekst op loonstrookOmschrijvingSP
 Rémunérations Inkomsten   
11Appointements forf(aitares) vast salaris   
12Abs(ences) congés payés aantal als verlof genomen werkdagen in de huidige periode   
13Ind(emnités) congés payés aantal in de huidige periode gegeven verlofdagen   
14Prime exceptionelle uitzonderlijke bonus   
15*Rémunération brute (subtotaal) bruto loon[5]   
 Cotisations salarialesLoonheffingen  
17S(écurité sociale) maladie (et) veuv(age) bijdrage ziektekosten en weduwenuitkering XX
18S(écurité sociale) vieilesse pensioensbijdrage XX
19S(écurité sociale) CGS déductible (CSG: Contribution Sociale Généralisée) verplichte werknemersbijdrage[6] X 
20C(hômage) ASSEDIC RAC TA werkloosheidsbijdrage - Tranche A XX
21C(hômage) ASSEDIC RAC TB werkloosheidsbijdrage - Tranche B XX
22G APEC CAD TB (APEC: Association Pour l’Emploi des Cadres) verplichte aanvullende pensioen-bijdrage voor kaderpersoneel - Tranche B XX
23R. UPS CAD TA verplichte pensioensbijdrage - Tranche A XX
24R. AGFF CAD TA verplichte pensioensbijdrage - Tranche A en Tranche B XX
25G. CED CAD TT tijdelijke verplichte aanvullende pensioensbijdrage voor kaderpersoneel XX
26G. UPC CAD TB verplichte aanvullende pensioensbijdrage voor kaderpersoneel XX
27G. AGFF CAD TB verplichte aanvullende pensioensbijdrage voor kaderpersoneel XX
28A O. CAPRICEL 1 TA premie voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden van een werknemer - Tranche A  X
28B O. CAPRICEL 1 TB premie voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden van een werknemer - Tranche B  X
28C O. CAPRICEL 1 PA premie voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of overlijden van een werknemer - plafond  X
29*Cotisations salariales (subtotaal) Loonheffingen   
 Indemnités non soumisesNiet aan loonheffing onderhevige betalingen
30Ind(emnités de) trans(port) rég(ion) Paris(ienne) 50% werkgeversbijdrage openbaar vervoer Parijse regio (Carte Orange)  X
31*Indemn(ités) non soumises (subtotaal) niet aan loonheffing onderhevige betalingen   
 Autres retenues Overige inhoudingen
31A Acompte Vooruitbetaling   
31B Prêt Lening   
32Titres restaurant Door werkgever en werknemer betaalde vergoeding voor de lunch X 
33S(écurité sociale) Cotisation de Remboursement de la Dette Sociale verplichte sociale bijdrage[7] X 
34S(écurité sociale) Cotisation Sociale Généralisée verplichte sociale bijdrage (zie ook hierboven) X 
35*Autres retenues (subtotaal) overige inhoudingen   

De overige posten zijn werkgeversbijdragen.

Voetnoten:

[1De premie wordt berekend op basis van het brutoloon

[2Loon onder de grens van sociale zekerheid.

[3Loon tot vier maal de grens van sociale zekerheid.

[4Loon tot acht maal de grens van sociale zekerheid.

[5Eventuele andere inkomsten (bv lease-auto of toeslag).

[6Deze bijdrage is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

[7ingevoerd om het tekort in de sociale zekerheid te verminderen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Chèques-vacances

  Deze waardebonnen zijn vrij van sociale lasten en inkomstenbelasting en worden door de werkgever of de ondernemingsraad verstrekt.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention