allesfrans.com

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Een bedrag in het Frans uitschrijven

  Dit hulpprogramma zet een bedrag in cijfers om in Franse woorden. Je kunt het onder andere gebruiken voor het uitschrijven van een cheque.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingEuropese formulieren

Europese formulieren

woensdag 15 februari 2012 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 28 februari 2014

Formulieren waarmee je te maken kunt krijgen wanneer je als Nederlander in Frankrijk woont en/of werkt.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een cadeautje van de baas
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.136
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Volgens de systematiek van de verordeningen heeft de lidstaat die de zorg verleent een vordering op de lidstaat waar de betrokkene is verzekerd, want daar wordt de premie betaald. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) speelt hierin voor Nederland een centrale rol.

Formulier A1 (E-101)

Als je vanuit Nederland tijdelijk in een EU- of verdragsland werkt (detachering), dan vermeldt het formulier de lengte van de detachering. Ben je in loondienst, dan moet jouw werkgever deze detacheringsverklaring aanvragen bij de Sociale verzekeringsbank (afdeling Internationale Detachering); ben je zelfstandige, dan moet je de verklaring zelf aanvragen.

In 2011 is het formulier E-101 vervangen door een A1-verklaring. Op dit nieuwe formulier ontbreekt echter één regel, waardoor sinds de invoering door de Franse zorgverzekeraar ook om een E-106 formulier wordt gevraagd.

De detacheringsverklaring wordt meestal voor een periode van 12 maanden afgegeven. Een verlenging van de detachering is mogelijk, maar kan niet langer duren dan 5 jaar.

Formulier E-104

In veel lidstaten krijg je pas een uitkeringen of verstrekkingen nadat je er
gedurende een bepaalde tijd verzekerd bent geweest of hebt gewerkt. Om
een dergelijke wachttijd te overbruggen bepaalt de verordening, dat
overeenkomstige tijdvakken in een of meer andere lidstaten moeten worden meegeteld. Op dit formulier kan een opgave worden gedaan van de tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen die in een bepaalde lidstaat zijn vervuld.

Formulier E-106

Als je ZVW-verzekerd bent en buiten Nederland woont, dan kun je jezelf en je gezinsleden met dit formulier laten inschrijven bij een verzekeringsinstelling in Frankrijk. Je krijgt daarmee recht op medische zorg ten laste van Nederland.
Je vraagt het formulier aanvragen bij je Nederlandse zorgverzekeraar.

Bekijk een voorbeeld in artikel Werken in Frankrijk voor een Nederlandse baas.

Formulier E-108

Dit formulier regelt de kennisgeving van schorsing of intrekking van het recht op
verstrekkingen van de ziekte- en moederschapsverzekering (van formulier E-106). Het bevoegde verzekeringsorgaan informeert met het formulier het verzekeringsorgaan van de woonplaats over de beëindiging of schorsing van het recht op verstrekkingen.
Je vraagt het formulier aanvragen bij je Nederlandse zorgverzekeraar.

Bekijk een voorbeeld in artikel Werken in Frankrijk voor een Nederlandse baas.

Vindt de beëindiging plaats omdat je met pensoein gaat, kijk dan hieronder bij formulier E-121.

Formulier E-121

Als je een Nederlands pensioen of een Nederlandse uitkering ontvangt en in een EU-/EER- of verdragsland woont, heb je recht op geneeskundige zorg in het woonland ten laste van Nederland. Daarvoor moet je je met dit formulier laten inschrijven bij een verzekeringsinstelling in je woonplaats. Je vraagt het formulier aan bij het CVZ.

Nog meer formulieren

Er zijn voor diverse situaties andere formulieren beschikbaar. Je vindt een overzicht op de website van het CVZ.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |