allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingEuropese formulieren

Europese formulieren

woensdag 15 februari 2012, door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 28 februari 2014

Formulieren waarmee je te maken kunt krijgen wanneer je als Nederlander in Frankrijk woont en/of werkt.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een cadeautje van de baas
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.117
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Volgens de systematiek van de verordeningen heeft de lidstaat die de zorg verleent een vordering op de lidstaat waar de betrokkene is verzekerd, want daar wordt de premie betaald. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) speelt hierin voor Nederland een centrale rol.

Formulier A1 (E-101)

Als je vanuit Nederland tijdelijk in een EU- of verdragsland werkt (detachering), dan vermeldt het formulier de lengte van de detachering. Ben je in loondienst, dan moet jouw werkgever deze detacheringsverklaring aanvragen bij de Sociale verzekeringsbank (afdeling Internationale Detachering); ben je zelfstandige, dan moet je de verklaring zelf aanvragen.

In 2011 is het formulier E-101 vervangen door een A1-verklaring. Op dit nieuwe formulier ontbreekt echter één regel, waardoor sinds de invoering door de Franse zorgverzekeraar ook om een E-106 formulier wordt gevraagd.

De detacheringsverklaring wordt meestal voor een periode van 12 maanden afgegeven. Een verlenging van de detachering is mogelijk, maar kan niet langer duren dan 5 jaar.

Formulier E-104

In veel lidstaten krijg je pas een uitkeringen of verstrekkingen nadat je er
gedurende een bepaalde tijd verzekerd bent geweest of hebt gewerkt. Om
een dergelijke wachttijd te overbruggen bepaalt de verordening, dat
overeenkomstige tijdvakken in een of meer andere lidstaten moeten worden meegeteld. Op dit formulier kan een opgave worden gedaan van de tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen die in een bepaalde lidstaat zijn vervuld.

Formulier E-106

Als je ZVW-verzekerd bent en buiten Nederland woont, dan kun je jezelf en je gezinsleden met dit formulier laten inschrijven bij een verzekeringsinstelling in Frankrijk. Je krijgt daarmee recht op medische zorg ten laste van Nederland.
Je vraagt het formulier aanvragen bij je Nederlandse zorgverzekeraar.

Bekijk een voorbeeld in artikel Werken in Frankrijk voor een Nederlandse baas.

Formulier E-108

Dit formulier regelt de kennisgeving van schorsing of intrekking van het recht op
verstrekkingen van de ziekte- en moederschapsverzekering (van formulier E-106). Het bevoegde verzekeringsorgaan informeert met het formulier het verzekeringsorgaan van de woonplaats over de beëindiging of schorsing van het recht op verstrekkingen.
Je vraagt het formulier aanvragen bij je Nederlandse zorgverzekeraar.

Bekijk een voorbeeld in artikel Werken in Frankrijk voor een Nederlandse baas.

Vindt de beëindiging plaats omdat je met pensoein gaat, kijk dan hieronder bij formulier E-121.

Formulier E-121

Als je een Nederlands pensioen of een Nederlandse uitkering ontvangt en in een EU-/EER- of verdragsland woont, heb je recht op geneeskundige zorg in het woonland ten laste van Nederland. Daarvoor moet je je met dit formulier laten inschrijven bij een verzekeringsinstelling in je woonplaats. Je vraagt het formulier aan bij het CVZ.

Nog meer formulieren

Er zijn voor diverse situaties andere formulieren beschikbaar. Je vindt een overzicht op de website van het CVZ.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |