allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenInkomstenbelastingQuotient familial
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Quotient familial

dinsdag 20 maart 2012 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 10 april 2019

Het mechanisme van de Quotient familial bestaat uit de verdeling van het belastbaar inkomen over een aantal parts (delen), dat afhankelijk is van je burgerlijke staat (alleenstaand, gehuwd, samenlevend, weduwe of gescheiden) en het aantal personen ten laste, dat wil zeggen, deel uitmakend van jouw fiscale huishouden (foyer fiscal) en daarom vermeld op jouw belastingaangifte.

Het vorige artikel in deze rubriek: PPE - een werkgelegenheidspremie
Beoordeling:
Bezoeken: 291
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In het algemeen betreft het minderjarigen of jongeren tot 21 jaar (25 jaar wanneer zij nog studeren) die tot jouw fiscale huishouden worden beschouwd. Dit systeem vermindert de progressieve belastingtarieven.

Afwisselende woonplaats

Bij een echtscheiding of scheiding van huishouden is het meestal de ouder bij wie de kinderen wonen die van de daarmee verband houdende fiscale voordelen geniet, met inbegrip van het halve part van het quotient familial.

Maar als de kinderen afwisselend bij beide ouders wonen, kunnen de fiscale voordelen worden verdeeld tussen de vader en moeder. Wanneer bijvoorbeeld een kind onder de 18 jaar om de week bij elk van de ouders woont, zal het halve part waar hij recht op geeft, worden verdeeld tussen de ouders.

Samenwonend

Een samenwonende partner kan kinderen van de andere partner in de belastingaangifte opnemen Op voorwaarde dat de kinderen in hetzelfde huis wonen en hij (nagenoeg) volledig voor hen zorgt. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen wettige en onwettige kinderen wanneer ze zijn erkend of geadopteerd.

Zelfs als kinderen geen enkele relatie met de belastingplichtige hebben, maar hen onderdak wordt verschaft, kunnen ze als ten laste komend worden beschouwd

Handicap

Een kind met handicap dat in bezit is van een carte d’invalidité geeft recht op een extra halve part. Het ontvangen van een tegemoetkoming in studiekosten voor gehandicapte kinderen is niet voldoende om het belastingvoordeel te verkrijgen.

Hoeveel parts?

Gehuwden of civiele partners (pacsés) zonder kinderen ontvangen twee parts. Als ze kinderen hebben, hebben ze recht op een extra half part voor elk van de eerste twee kinderen en vanaf het derde kind een extra part voor ieder kind.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention