allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRond het huisAsfalteren rond het woonhuis

Asfalteren rond het woonhuis

Goudronnage

woensdag 28 maart 2012 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 28 februari 2014

Het vorige artikel in deze rubriek: Aanpassingen buiten, een handleiding
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 22.430
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het asfalteren (goudronnage) rond woonhuizen is een techniek die voornamelijk gebruikt wordt om voetpaden en opritten te stabiliseren. Belangrijkste voordeel dat het bestand is tegen weersinvloeden en schoner is dan een pad van zand of grind. Maar de werkzaamheden vragen vaak zwaar bouwmaterieel. Daarom een paar tips voordat je om een offerte vraagt.

Maak een plan!

De werkzaamheden voor het maken van een toegangsweg zijn zwaar en er moet vaak een grote hoeveelheden grond worden verplaatst. Wanneer eenmaal met de werkzaamheden is begonnen, zijn wijzigingen moeilijk of erg duur. Het is daarom beter om een goed plan te maken voordat je contact met een bedrijf opneemt.

Het idee is simpel: hoe wil je van A naar B? Daarna wordt het meer specifiek. Je moet zorgen voor een aflopende oprit om plassen water te vermijden en een natuurlijke afvoer mogelijk te maken. Dan moet je belijken of de punten van vertrek en aankomst een geasfalteerde weg nogelijk maken. Je huis en de garage moeten dit zware werk aankunnen tot aan het begin van de gevel.

Als je een aansluiting wilt maken op de verharde openbare weg, zul je een vergunning van de overheid nodig hebben en kosten van de aanpassing van de openbare weg zullen zeer waarschijnlijk voor jouw rekening zijn (bijvoorbeeld verlaging van trottoirs).

De B.A. - Asfalteren

Het eerste wat je moet weten is dat het geen teer (goudron) is, maar bitumen (bitume) zijn die worden gebruikt. Teer, dat ooit gebruikt werd voor het afdichten van boten, wordt gevormd door destillatie van plantaardig pek en wordt niet gebruikt voor zaken die ons in dit artikel interesseren. Bitumen vinden we soms in de natuur maar worden hoofdzakelijk uit de destillatie van aardolie gewonnen en is een zware residu.

Het principe is van asfalteren voor particuliere toepassing is het fuunderen met een grindmengsel waarop de laag bitumen wordt aangebracht.

Er bestaan twee verschillende technieken: ofwel zandasfalt of omhulde steenslag (enrobé) of gewone steenslag (gravillon).

Je leest hier ook iets over in ons artikel Grind, gravel, enz..

Deze werkzaamheden zijn geen kinderspel en moeten door professionals met professioneel gereedschap worden uitgevoerd.

De fundering (terrassement)

Je pad heeft een goede fundering nodig om te voorkomen dat wordt weggevaagd door weersinvloeden. Bovendien kan de situatie het noodzakelijk maken een verloop te creëren.

Een eenvoudige en duidelijk regel is dat het begin van het pad, indien mogelijk, een paar centimeters lager ligt dan de aankomst. Hiermee wordt voorkomen dat het water je huis of garage in stroomt.

Een geul van ongeveer twintig centimeter diep kan zorgen voor de nodige stabiliteit van de structuur. Je verwijdert daarmee ook de minst stabiele grondlaag. Het werk wordt met een graafmachine (tractopelle) gedaan en vervolgens met een wals (rouleau compresseur) uitgevlakt.

Let er in de onderhandelingen over de offerte op wat gaat gebeuren met de uitgegraven grond, anders zit je achteraf met een berg van enkele tonnen in je tuin.

Het steenbed (empierrage)

Dit is de minst zichtbare maar belangrijkste deel van al het werk. De steenlaag ondersteunt de asfaltering en zorgt voor de algehele stabiliteit.

Vooraf wordt vaak een worteldoek (géotextile) aangebracht. Hierdoor wordt, vooral op nat terrein, voorkomen dat de steenlaag inzakt en zich vermengt met de grond.

Het verharden gebeurt door het storten van steenslag, meestal kalksteen in lagen van 10 tot 15 cm en elke laag samen te persen met een wals. De afvlakking van deze laag is van cruciaal belang, omdat het de definitieve vorm van de toplaag bepaalt. Het is ook het laatste mogelijkheid om fouten in de helling corrigeren.

Het is ook het moment om de bebakening van het geasfalteerde pad te maken. Dit kan met betonnen randen. Ook goten voor een afwatering moeten nu worden gelegd.

Als je van plan bent het regenwater op te vangen en het via de riolering af te voeren, moet de installatie worden goedgekeurd door de bevoegde instantie.
Ideale omstandigheden worden verkregen door het terrein één of twee jaar te laten rusten, vooral als de grondwerken ingrijpend zijn geweest. Kan deze periode niet worden ingebouwd, dan is een ​​serieuze discussie met de aannemer over de te verwachten stabiliteit van het verharde pad zeker op zijn plaats.

De asfaltering (goudronnage)

Grit

De eerste methode is het aanbrengen van een dunne laag hete bitumen over de verharde ondergrond. Het kan in één of meerdere lagen gebeuren.

Het resultaat is een goed gelegde oprit tegen lagere kosten, omdat de benodigde hoeveelheid bitumen zeer laag is. Bij deze methode kan ook worden gekozen voor de kleur: grijs, rood of blauw.

Het nadeel van deze methode is de levensduur van 5 en 10 jaar. De split heeft de neiging om na enige tijd los te raken ondanks de compressie met een wals.

Asfalt

Dit is de klassieke manier van asfalteren. Een mengsel van bitumen, zand en gravel wordt op een temperatuur van 120°C aangeleverd en moet onmiddelijk worden verwerkt. Dit asfalt heeft een veel grotere samenhang en waarborgt sterkte. Eenmaal gestort moet het warme asfalt verder worden gecomprimeerd tot een gladde, vlakke ondergrond.

Het asfalt wordt geleverd in twee kleuren, zwart en rood, verkregen door toevoeging van ijzeroxide aan het toch al rode grind. Afhankelijk van de afmetingen van het gravel is het mengsel vochtdoorlatend ("open asfalt"). Deze structuur vermindert ook het geluid van voertuigen die over het verharde pad rijden. Het open asflat heeft een korte levensduur (10 jaar) dan de conventionele mix (15 tot 20 jaar).

De kosten

Dit is de grote vraag. De prijs van het asfalteren kan variëren tussen de 15 en 30 € per m², maar soms is het de prijs voor alleen de toplaag. In feite hangt alles af van de hoeveelheid werk en de toegankelijkheid van de werkplek. Als alle hier omschereven stappen moeten worden uitgevoerd (geen bestaand pad), kunnen de kosten hoger zijn dan een paar honderd euro per vierkante meter, vooral als de werkplek niet gemakkelijk toegankelijk is voor zware machines. Vergeet ook niet dat het afvoeren van de grond erg duur is.

Alternatieven: Er zijn alternatieve producten leverbaar, met name Balthazar wat milieuvriendelijker en goedkoper is, maar minder duurzaam. Het is ook reukloos en niet kleverig bij warm weer.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Een boomhut

  Een boomhut valt in Frankrijk in de categorie van licht-recreatieve woningen en dat heeft consquenties.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |