allesfrans.com

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsMag ik zomaar een terras aanleggen?

Mag ik zomaar een terras aanleggen?

woensdag 9 mei 2012, door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Wanneer je een terras wilt aanleggen kan toestemming van de burgemeester of van de DDE noodzakelijk zijn. Afhankelijk van je plannen kan een meldingsplicht gelden, of is zelf een bouwvergunning vereist.

Het vorige artikel in deze rubriek: Installaties of bijgebouwen in de tuin - Wel of geen vergunning?
Beoordeling:
Bezoeken: 2.222
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De eerste bepalende factor is de aard van het terras. Er gelden verschillende manieren voor de berekenings van de oppervlakte voor een gelijkvloers terras en bijvoorbeeld een dakterras.

In principe wordt de aanleg van een terras als nieuwbouw beschouwd en als zodanig volgt het dezelfde regels als voor andere gebouwen. In het bijzonder moet het voldoen aan de lokale ruimtelijke ordening (PLU of POS) die een maximaal te bebouwen oppervlakte kunnen bepalen.

De meest gangbare soorten terrassen zijn:
- een niet overdekt terras op de begane grond (gelijkvloers), voluit: terrasse non couverte de plain-pied avec le rez-de-chaussée
- een gelijkvloers terras met een dakoverstek dat zorgt voor een luifel: terrasse de plain-pied avec le rez-de-chaussée couverte par un débord de toiture qui crée un auvent
- een verhoogd terras (eventueel op palen of een funderingsmuur) ongeacht de hoogte: terrasse surélevée par rapport au terrain naturel
- een terras aan een etage (bijvoorbeeld op palen of een vrijdragende overhang, een balcon), terrasse en étage
- een terras op een plat dak, terrasse en toiture-terrasse

Niet overdekt terras

Op deze terrassen is de vloeroppervlakte niet van toepassing, omdat alle niet-omheinde en niet afgedekte vloeren, zowel in de grond of bovenste verdiepingen, geen deel uitmaken van de vloeroppervlakte.
Zij voegen dus geen nieuwe vloeroppervlakte op het bestaande terrein toe.

Wel worden ze meegerekend in de Coefficient d’Emprise au Sol (CES) die is vastgelegd in de eventuele plaatselijke voorschriften (PLU), omdat ze de algemene constructie vergroten.

Let op bij het begrip emprise au sol, want het is niet dezelfde die gebruikt wordt bij een bouwvergunning. Ze komt overeen met de maximaal bebouwing van het terrein.

De administratieve procedures

(Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwe regels ingevoerd op 1 januari 2012 en de hervorming van de oppervlakken van 1 maart 2012).

Wanneer moet je een bouwvergunning aanvragen of een melding doen.
Het gebied waarin je woont, kan lokale afwijkende verordeningen hebben. Ook in een beschermd gebied gelden mogelijk aanvullende of afwijkende regels.

Het deel van een gelijkvloers terras dat wordt overdekt door een luifel telt mee in de vloeroppervlakte. Het is dus niet het terras zelf, maar de verticale projectie van het afdak dat telt. Plaats je een terras onder een bestaand afdak, dan zou dat dus al moeten zijn meegeteld en voeg je geen extra oppervlakte toe en is geen autorisatieverzoek vereist.

Wanneer je terras en afdak tegelijk aanlegt, zal het project onderworpen zijn aan voorafgaande kennisgeving als de vloeroppervlakte groter is dan 5m² en niet meer dan 20m². Is de vloeroppervlakte meer dan 20m², dan moet je een bouwvergunning aanvragen. Onder de 5m² is het niet nodig om toestemming te vragen.

Bij de bouw van een verhoogd terras, bijvoorbeeld verhoogd ten opzichte van de tuin, gelden dezelfde regels voor de oppervlakte.
Het begrip "verhoogd" is vastgelegd in de PLU, maar komt in de praktijk meestal overeen met "meer dan 60cm".

Voor een niet afgedekt dakterras op een bestaand gebouw (bijvoorbeeld op het dak van het huis of de garage) is geen administratieve actie noodzakelijk.

Vergeet ook niet te controleren of het terras op enige manier hinder geeft voor de buren. Dit geldt bijvoorbeeld bij een terras dat aan de erfgrens ligt, of de aanleg van een dakterras dat de privacie van de buren kan schaden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |