allesfrans.com

 • Aan elkaar

  In de spreektaal worden bepaalde combinaties van woorden met elkaar verbonden.

 • Is "dimanche" het begin of het eind van de week?

  In België en Nederland geldt tegenwoordig volgens ISO 8601 en NEN 2772 officieel de maandag als de eerste dag. Hoe zit dat in Frankrijk?

 • Aeras-overeenkomst: geld lenen bij gezondheidsklachten

  De overeenkomst biedt een persoon met een ernstig gezondheidsprobleem (of iemand die in het verleden gezondheidsproblemen had) gemakkelijker toegang tot een  (...)

 • Aan elkaar

  In de spreektaal worden bepaalde combinaties van woorden met elkaar verbonden.

 • Is "dimanche" het begin of het eind van de week?

  In België en Nederland geldt tegenwoordig volgens ISO 8601 en NEN 2772 officieel de maandag als de eerste dag. Hoe zit dat in Frankrijk?

  
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenVraag en antwoordWaarom krijg ik geen aangifteformulier toegestuurd?

Veel gestelde vragen over de Franse belastingen en hun beantwoording.

Waarom krijg ik geen aangifteformulier toegestuurd?

woensdag 6 april 2016 , door Hanjo

In Frankrijk moet je niet op de belastingdienst wachten voor je een aangifte doet.
Wanneer je vorig jaar al een aangifteformulier hebt ingevuld, ontvang je automatisch in februari of maart een aangifteformulier (N° 2042). Maar heb je nog nooit eerder aangifte gedaan, dan zul je zelf initiatief moeten nemen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Waar wordt mijn belastinggeld aan besteed?
Beoordeling:
Bezoeken: 308
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wanneer dit niet het geval is, kun je alle formulieren on-line vinden op www.impôts.gouv.fr onder rubriek «formulaires». Je kunt het formulier downloaden om het in te vullen en weer terugzenden via internet met een elektronische declaratie.

De aangifteformulieren zijn eveneens beschikbaar bij het Centre des Impôts des Non-Résidents (belastingkantoor voor niet-ingezetenen) in Noisy le Grand en bij het Franse consulaat in Amsterdam.

Op welke datum moet ik mijn aangiftebiljet opsturen?

Voor personen die in Nederland wonen, is de uiterste verzenddatum 30 april van het jaar dat volgt op het jaar van inkomsten.

Deze declaratie moet gestuurd worden naar:

Centre des Impôts des Non-Résidents
10, rue du Centre
93465 Noisy le Grand Cedex

Frankrijk

Online aangifte

Binnen enkele jaren wil Frankrijk (nagenoeg) volledig zijn overgeschakeld op de online aangifte. Je leest erover in ons artikel Fietsroutes in de Allier.

Wat moet ik aangeven?

Ieder jaar wordt de inkomstenbelasting berekend naar aanleiding van de volgende
declaraties (het formuliernummer staat tussen haakjes aangegeven):

«déclaration d’ensemble» (n°2042). Een algemene declaratie die alle inkomsten van alle leden van het fiscale huishouden van het jaar daarvoor bij elkaar optelt;
en eventueel de extra declaraties die bij de algemene declaratie gevoegd moeten worden naargelang de verschillende soorten van inkomsten uit Frankrijk die onderhevig zijn aan inkomstenbelasting:
Inkomsten uit onroerend goed (n°2044);
Meerwaarde op andere goederen dan de meerwaarde op roerend goed. Deze extra declaratie betreft de meerwaarde op onroerend goed die vóór 1 januari 2004 gerealiseerd is;
Meerwaarde op uitwisseling van waardepapieren van niet beursgenoteerde bedrijven van voornamelijk onroerend goed (n°2049 bis);
Meerwaarde op overdracht van onroerend goed, sociale rechten en daaraan verwante winst (n°2049);
Latente meerwaarde over roerend goed in geval van verhuizing van de fiscale verblijfplaats buiten Frankrijk (n°2041);
Declaratie van bankrekeningen en dergelijke die geopend zijn of gebruikt worden in het buitenland (n°3916);
Inkomsten van elke aard die buiten Frankrijk (moederland en tot Frankrijk behorende overzeese gebiedsdelen) zijn geïnd, moeten absoluut gedeclareerd worden op straffe van met opzet iets te hebben weggelaten. Dit kan sancties met zich meebrengen voor onvoldoende declaratie (n°2047).

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Wat kun je doen met een ASDIR

  Het document is een overzicht van de inkomsten en lasten zoals jij die bij je laatste belastingaangifte vermeldde.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |