allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenInkomstenbelastingBelastingaangifte huurinkomsten
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Belastingaangifte huurinkomsten

dinsdag 22 mei 2012 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Hoe geef je inkomsten uit verhuur aan op je Franse belastingaangifte?

Bedragen in dit artikel zijn gebaseerd op de belastingwetgeving van 2013.
Het vorige artikel in deze rubriek: Belastingaangifte en inkomsten kinderen
Beoordeling:
Bezoeken: 4.082
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Je verhuurt je tweede woning in Frankrijk:
Je inkomsten van de tweede woning geef je aan in Frankrijk.
Wanneer je geen aangifteformulier ontvangt, zul je het zelf bij de belastingdienst moeten ophalen of van internet moeten downloaden en printen.

Huurinkomsten van een studentenhuisvesting

Wanneer je een kamer in je appartement verhuurt aan een student, moet je dat melden.

Alle huurinkomsten moeten worden opgegeven, ook als het om een kamer in je huis gaat. Het verhuren van een gemeubileerde kamer is belastbaar als bedrijfswinst (bénéfices industriels et commerciaux - BIC).

Als de verhuurde kamer de hoofdverblijfplaats van de huurder is, ben je vrijgesteld van belasting indien het jouw hoofdverblijf is en de kamer gemeubileerd en tegen een redelijke prijs[1] wordt verhuurd.
Je wordt ook vrijgesteld wanneer het niet verhuurde niet de hoofdverblijfplaats van de huurder is en je totale huuropbrengst[2] niet meer bedraagt dan € 760 per jaar.

Huurinkomsten van een gemeubileerde woning

Wanneer je een paar weken per jaar je ingerichte woning in een wintersportplaats verhuurt, kun je gemaakte kosten in mindering van de huurinkomsten brengen.

Gemeubileerd verhuren wordt -zoals eerder gezegd- belast als bedrijfswinst (BIC). Wanneer de inkomsten niet meer bedragen dan € 32.600 per jaar, profiteert je van het micro-BIC regime. Dan wordt een vermindering van 50% toegepast op het bedrag van de huurinkomsten ter compensatie van gemaakte kosten voor het verhuren.

Wanneer je verhuurinkomsten stijgen en nu voor het eerst de € 32.600 per jaar overschrijden, mag je nog twee jaar gebruik maken van het micro-BIC regime. Je moet dit wel melden voor 1 februari van het eerste jaar dat je van die regeling gebruik wilt maken.
 

Je vermeldt deze inkomsten op de bijlage van het aangifteformulier (Déclaration complémentaire n°2042CK PRO), vakje ND, OD of PD.

 
Ben je eigenaar van een gîte rural, een chambres d’hôtes of een ander gemeubileerd pand voor toeristische doeleinden, dan geniet je van een plafond van € 81.500 en een korting voor gemaakte kosten van 71%. In dat geval gebruik je vakje NG, OG of PG. Zijn er al sociale lasten betaald, dan gebruik je vakje NJ, OJ of PJ.
 

Zijn de kosten hoger dan 50%, dan kun je beter gebruik maken van het klassieke BIC regime om de werkelijke kosten af te trekken. Wanneer de inkomsten niet meer bedragen dan het plafond, heb je die keuze, daarboven val je altijd in het BIC regime. In dat geval geef je je inkomsten op met formulier n°2031, samen met het aangifteformulier n°2042C, vakjes BA, BB, BC en BD.

 
In alle gevallen moet het volledige bedrag aan geïnde huurgelden worden opgeven en zal de belastingdienst zelf de berekening van de korting doen.

Verhuur van een ongemeubileerde woning

Wanneer je huuropbrengsten de € 15.000 niet overschrijden, val je onder het Micro-foncier regime. Je geeft je inkomsten op met formulier n°2042C in het vakje BE. 70% van die inkomsten zijn belastbaar, want voor kosten van een ongemeubileerde woonruimte wordt een korting van 30% toegepast.

Binnen dit regime mag je verder geen kosten aftrekken.
 

Wanneer je huuropbrengsten meer dan € 15.000 bedragen, of je er vrijwillig voor kiest, val je in het Régime réel.
Je geeft in dat geval de netto huuropbrengst op in het eerder genoemde aanslagformulier n°2042C en de berekening en specificatie van de werkelijke kosten (belasting, onderhoudskosten, verzekering, ...) op formulier n°2044. Op het aanslagformulier geef je in vakje BZ aan dat je deze bijlage gebruikt.

Kies je vrijwillig voor dit regime, dan moet je dat drie opeenvolgende jaren aanhouden.

Verhuur van een garage

Zelfs wanneer je als "vriendendienst" je garage verhuurt aan een buurman, is dat belastbaar. De inkomsten uit de verhuur door een individu van een garage of parkeerplaats moeten worden aangegeven in de categorie inkomen uit vermogen (revenus fonciers).

 

Wanneer de huuropbrengsten niet hoger zijn dan € 15.000 per jaar, kun je beter kiezen voor de "micro-foncier" en geldt automatisch een korting van 30% op inkomsten uit verhuur, dus je wordt belast voor 70% van de huurprijzen.

 

Als je van mening bent dat de werkelijke kosten hoger zijn en je dit kunt rechtvaardigen, dan kies je voor het "echte" (réel) regime en vul je het formulier n°2044 in. Je zit er dan wel voor 3 opeenvolgende jaren aan vast!

 
Voor online aangifte vind je de formulieren op de site van de belastingdienst. Als je een papieren aangifte doet, vraag je de belastingdienst om het formulier of je drukt ze af met behulp van de links op deze bladzijde.

Hoe zit het met een stacaravan?

Een stacaravan wordt als een gemeubileerde ruimte beschouwd die voor woondoeleinden bedoeld is. Als je hem verhuurt, moet je dat aangeven in de categorie van industriële en commerciële winst (BIC).

Indien de belastingaanslag lager is dan € 305 wordt hij kwijtgescholden! Dat betekent ruwweg dat je tot € 5.000 per jaar kunt verhuren zonder belasting te hoeven betalen. Maar aangifte moet je in alle gevallen doen!

Voetnoten:

[1De "loyer raisonnable" wordt jaarlijks door de belastingdienst bepaald.

[2dat wil zeggen: de opbrengst van alle verhuurde kamers samen

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention