allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaFranse samenlevingWelvaart en economieWerkgelegenheidJaarlijks onderzoek arbeidsmarkt

Jaarlijks onderzoek arbeidsmarkt

woensdag 30 mei 2012 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Ieder jaar wordt in Frankrijk een onderzoek gedaan naar de vraag op de arbeidsmarkt. Deze enquete "Besoins en Main-d’Œuvre", die al een aantal jaren wordt uitgevoerd, is een essentieel onderdeel van de kennis van de Franse arbeidsmarkt.
Elk jaar stuurt de Pôle emploi, het Franse arbeidsbureau, een vragenlijst naar bijna 1,7 miljoen bedrijven om zo de behoeften en de werkgelegenheid te bepalen per gebied.

Beoordeling:
Bezoeken: 392
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De resultaten van dit onderzoek geven informatie over onder andere:
- hoe beter te anticiperen op problemen van werving van personeel;
- werkzoekenden gerichter naar opleiding te sturen die meer kans op een baan geven en dus zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt;
- om werkzoekenden te informeren over de veranderende arbeidsmarkt.

Resultaten voor 2012

De geënqueteerde bedrijven voorzien dit jaar 1.608.700 vacatures en daarmee geven de werkgevers een stijging aan van 4,3% ten opzichte van 2011.

Voor iets meer dan de helft van de posities gaat het om vaste banen (permanent of tijdelijk voor zes maanden of langer). 36% van de vacatures is in verband met een verwachte toename van de activiteit van het bedrijf en meer dan acht van de tien bedrijven wenst in de eerste 6 maanden van 2012 aan te werven. Bedrijven die geen vacatures hebben, geven als hoofdreden het ongunstige economische klimaat op.

De Pôle emploi, het Franse arbeidsbureau, blijft een belangrijke schakel voor de werving, omdat zeven van de tien instellingen de hulp van het arbeidsbureau denken in te roepen.

Voor de langere termijn zijn meer bedrijven optimistischer dan in 2011. Bijna de helft van de instellingen verwacht een toename van hun activiteit in drie tot vijf jaar.

Meest gezochte beroepen

Met uitzondering van seizoenskrachten, zijn dit de 10 beroepen waarvoor in 2012 de meeste vacatures worden verwacht. We geven ook de Franse titel.

Onderhoud van lokale agenten (waaronder ATSEM[1]) Agents d’entretien de locaux (y compris ATSEM)
Keukenmedewerkers, hulp, leerlingen, veelzijdig personeel Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine
Thuishulp Aides à domicile et aides ménagères
Zorgverleners (medisch-psychisch, div. kinderopvang, medische assistenten, ...) Aides-soignants (médico-psycho., auxil. puériculture, assistants médicaux…)
Technisch-commerciële medewerkers Attachés commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise)
Ingenieurs, management studies en computer R&D, IT-managers Ingénieurs, cadres études & R&D informatique, responsables informatiques
Bedienend personeel in cafe’s, restaurants Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis)
Secretaressen (inclusief medische secretaresses) Secrétaires bureautiques et assimilés (y.c. secrétaires médicales)
Verpleegkundigen, verpleegkundig kaderpersoneel en kinderverzorgers Infirmiers, cadres infirmiers et puéricultrices
Verkopers in kleding, accessoires en luxe goederen, sport, vrije tijd en cultuur Vendeurs en habillement, accessoires et articles de luxe, sport, loisirs et culture

Op internet: De site van Pole Emploi


Voetnoten:

[1Agents Térritoriaux Spécilalisés des Ecole Maternelles

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |