allesfrans.com

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
 • Wie blijven verstookt van snel internet?

  Ondanks de voortschrijdende glasvezeldekking zullen veel huishoudens waarschijnlijk lang moeten wachten op een zeer snel internet, of zelfs op een goede  (...)

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
  
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsABC van verkeersvoorschriften

ABC van verkeersvoorschriften

maandag 20 augustus 2012, door Hanjo

Welke teksten vind je zoal langs de Franse weg.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 648
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Accotement Berm
Accotement meuble
Accotement non stabilisé
Zachte berm
Adaptez votre vitesse Pas Uw snelheid aan
Attention Let op!
Au pas Langzaam!
B.A.U. Bande arrêt d’urgence, vluchtstrook
Bouchon File
Brouillard Mist
Centre ville Centrum
Chantier Werkterrein
Chantier mobile Rijdende werkzaamheden
Chasse Jacht
Danger (de mort) Gevaar (levensgevaar)
Fauchage Maaien
Fin Einde
Fin de limitation (de vitesse) Einde (snelheids-)beperking
Fin de travaux Einde (weg-)werkzaamheden
Gravier, Gravillons Steenslag
Halte ! Stop!
Hors service Buiten dienst
Impasse Doodlopende straat
Interdit, interdiction Verboden, verbod
Limitation (de vitesse) (Snelheids-)beperking
Mise en fourrière Auto wordt direct weggesleept
Passage interdit Doorgang verboden
Passage protégé Voorrangskruising
Priorité à droite Verkeer van rechts heeft voorrang
Priorité aux piétons Voetgangers hebben voorrang
Prudence ! Voorzichtig!
Ralentir, ralentissez Langzaam rijden, afremmen
Risque de ... Kans op..., gevaar door...
Roulez au pas Stapvoets rijden
Route barrée Afgesloten rijweg
Sens obligatoire Verplichte rijrichting
Sens unique Eenrichtingsverkeer
Serrez à droite Rechts houden
Serrez à gauche Links houden
Sortie de camions Uitrit van vrachtwagens
Sortie d’usine Fabrieksuitgang
Tenez vos distances Afstand houden
Toutes directions Doorgaand verkeer
Travaux Werk in uitvoering
Verglas IJzel
Vitesse Snelheid
Virage (dangereux) (Gevaarlijke) bocht
Voie unique Eenbaansverkeer
Zone bleue Parkeren alleen met parkeerschijf toegestaan
Zone rouge Verboden te stoppen

Wegbewijzering

Autres directions Overige richtingen
Centre commercial Winkelcentrum
Centre ville Stadscentrum
Déviation Wegomleiding
Gare Station
Péage Tolweg
Stade Stadion, voetbalveld
Toutes directions Alle richtingen
Vers ... Naar ...
ZA, Zône artisanal Handelsgebied
ZI, Zône industriel Industriegebied

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |