allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenTipsVeiligheidGevaarlijke stoffen en hun symbolen

Gevaarlijke stoffen en hun symbolen

dinsdag 7 augustus 2012 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 14 december 2013

Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Om veilig met stoffen om te gaan en om ongelukken te voorkomen, moeten gebruikers van die stoffen weten wat de risico’s zijn en hoe zij de stof veilig kunnen gebruiken. Daarom geldt voor de fabrikanten een informatieplicht.

Het vorige artikel in deze rubriek: Asbest - een gemeen goedje
Beoordeling:
Bezoeken: 2.034
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Gevaarlijke stoffen kunnen bijvoorbeeld irriterend, giftig, kankerverwekkend of bedwelmend zijn of brand- of explosie gevaarlijk. Hoe groot het gevaar is, hangt af van het type, de dosis en de manier waarop de stof wordt gebruikt.

Gevarensymbolen

Elk bedrijf dat gevaarlijke stoffen verwerkt in een product, moet dit op de verpakking aangeven. Op het etiket staat welke stoffen zijn verwerkt, wat de risico’s zijn (voor mens en milieu) en hoe het product veilig kan worden gebruikt.

Ook tijdens het transport van gevaarlijke producten moeten deze symbolen worden gebruikt.

Bovenstaande symbolen zijn alom bekend. Ze worden vervangen door nieuwe pictogrammen die hiernaast staan aangegeven. De bijbehorende Franse tekst vind je hieronder.
 
  Franse tekst
1. explosif
2. oxidant
3. facilement inflammable
4. nocif
5. corrosif
6. toxique
7. dangereux pour l’environnement

Enkele soorten gevaarlijke stoffen

CMR-stoffen[1] zijn stoffen die kankerverwekkend (kunnen) zijn of schadelijk kunnen zijn voor de voortplanting:
- Carcinogene (kankerverwekkende) stoffen, zoals asbest, benzeen, houtstof en kwarts kunnen kanker veroorzaken.
- Mutagene stoffen veranderen (langzaam) het DNA waardoor ze ook kankerverwekkend kunnen zijn of een miskraam kunnen veroorzaken.
- Reprotoxische stoffen zijn stoffen die kunnen leiden tot een vermindering van de vruchtbaarheid of afwijkingen bij het ongeboren kind.
Explosieve stoffen of preparaten die tot ontploffing kunnen komen zijn bijvoorbeeld picrinezuur, benzoylperoxide en kwikfulminaat. Ook stof in graansilo’s of dampen van oplosmiddelen kunnen leiden tot een explosie.
Alle chemische bestrijdingsmiddelen (ook wel pesticiden of gewasbeschermingsmiddelen genoemd) zijn giftig. Biociden zijn de niet voor de landbouw bedoelde bestrijdingsmiddelen, zoals houtverduurzamingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen, desinfectantia, insecticiden, aangroeiwerende middelen voor schepen en conserveringsmiddelen.
Biologische agentia is de verzamelnaam voor micro-organismen als schimmels, bacteriën, parasieten en virussen. Ze kunnen infecties veroorzaken die besmettelijk zijn. Bekende infectieziekten en risicovolle beroepen zijn: ziekte van Lyme (beet van teek), q-koorts, vogelgriep (H5N1-virus), veteranenziekte (legionellabacterie), Mexicaanse griep (H1N1-virus), tbc, hepatitis A en B.
Vluchtige organische stoffen zijn oplosmiddelen die worden gebruikt in onder meer verf, beits, lijm en ontvettingsmiddelen. Deze stoffen kunnen schade aanrichten aan het zenuwstelsel en leiden tot het organisch psychosyndroom (OPS).

Voetnoten:

[1Carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Helmpje op!

  Bij het doe-het-zelven is een helm helemaal geen overbodige luxe. Maar er is een interessant alternatief...

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |