allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBezwaar tegen een belastingaanslag
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Bezwaar tegen een belastingaanslag

dinsdag 18 september 2012 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 14 december 2013

Je kunt een klacht (réclamation) indienen bij de Franse belastingdienst wanneer je de geldigheid of rechtmatigheid van een heffing wilt betwisten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Belastingverschillen tussen Nederland en Frankrijk
Beoordeling:
Bezoeken: 613
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het indienen van een klacht ontheft je niet van de plicht de belasting te betalen, maar je kunt wel vragen om uitstel van betaling.

Ook bestaat de mogelijkheid van een "procédure de recours amiable", een minnelijke schikking.

Je bezwaarschrift moet in de Franse taal geschreven zijn en voldoen het volgende bevatten:

je naam en adres, en een handgeschreven handtekening,
de betroffen aanslag,
de redenen van je bezwaar.
 

Je voegt de van toepassing zijnde bewijsstukken toe: indien van toepassing, een kopie van de aanslag en andere documenten die je bezwaar verduidelijken.

Je moet je klacht richten aan de lokale overheidsfinanciën (zie contactgegevens op de aanslag).

Datum van verzending

Soort belasting Periode
Inkomstenbelasting Vóór 31 december van het tweede jaar na de eerste betaling van de belasting, zoals vermeld op op de aanslag.
Lokale belastingen Vóór 31 december van het jaar na de eerste inning van de belasting, zoals vermeld op de aanslag.
Opmerking: Je kunt ook online een klacht indienen.

Uitstel van betaling

Je kunt een verzoek om uitstel van betaling aanvragen voor de belasting die je betwist:

ofwel in de oorspronkelijke klacht,
of in een later verzoek, maar binnen de klachtperiode.
 

Je ontvangt automatisch surseance van betaling, indien de waarde van het geschil lager is dan € 4.500. Daarboven moet je kunnen aantonen dat er voorzieningen zijn getroffen om de inning van belastingen te waarborgen.

Administratieve beslissing

De belastingdienst heeft 6 maanden de tijd om te reageren en haar besluit te motiveren. Ze kan echter waarschuwen als meer tijd nodig is. Deze periode is maximaal 3 maanden.

Indien je niet tevreden bent met de beslissing, of als je binnen 6 maanden na de klacht geen antwoord hebt gekregen, kun je in beroep gaan bij de rechter.

Gebruik minnelijke schikking

Indien je vordering (deels) werd afgewezen kun je voor het vinden van een minnelijke oplossing van het geschil contact opnemen met:

de conciliateur fiscal départemental, de departementale bemiddelaar van de fiscus,
een bemiddelaar van het ministerie van Economie en Financiën.

Links

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 25

Dit artikel staat in rubriek:
 • Franse belastingen

  Ook in Frankrijk moet belasting betaald worden, ook door de Nederlander die er zijn tweede huis heeft staan.
  Deze rubriek geeft slechts een summier overzicht van enkele belastingen waar je als koper van een woning mee te maken krijgt. Je zult hier niets terugvinden over de keuze om in Nederland of Frankrijk belastingplichtig te zijn (voor de inkomstenbelasting). Daarover is meer te vinden wanneer we over onze verhuizing vertellen. Wel leggen we in het kort uit hoe de inkomstenbelasting is opgebouwd.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention