allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkOnroerendgoedtransactiesEen woning zoekenWoordenlijst woning kopen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Woordenlijst woning kopen

woensdag 10 mei 2017 , door Hanjo

Gecontroleerd op zaterdag 15 februari 2020

Enkele Franse woorden en uitdrukkingen die je kunt tegenkomen bij de aankoop van een woning in Frankrijk.

Het vorige artikel in deze rubriek: Woningadvertenties ontcijferd
Beoordeling:
Bezoeken: 221
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Biens propres

Privé-eigendom, eigendom dat exclusief toebehoort aan één van de echtgenoten (bijvoorbeeld eigendom van voor het huwelijk, of verkregen uit een erfenis).

Caution(nement)

Garantie door een derde partij die de geldschieter betaalt wanneer de leningnemer in gebreke blijft. Deze derde partij is vaak een onderlinge waarborgmaatschappij (société de caution mutuelle).

Compromis de vente

Met dit type voorlopig contract verbinden de koper en verkoper zich. Geen van beide mogen zich terugtrekken. De definitieve verkoop blijft evenwel onderhevig aan de ontbindende voorwaarden.

Démembrement

Het woord betekent letterlijk "versnippering", maar in dit geval heeft het betrekking op het scheiden van het eigendomsrecht in twee delen, vruchtgebruik (zie: usufruit) en bloot eigendom (zie: nue-propriété).

Hypothèque

De garantie voor een bank die een krediet verstrekt op een nog immateriële onroerend goed (te bouwen woning). Het stelt de bank in staat om het huis te vorderen in het geval dat de kredietnemer in gebreke blijft.

Inscription au privilège de prêteur de deniers (IPPD)

De garantie voor een bank die een krediet verstrekt op een bestaande woning of stuk grond. Het stelt de bank in staat om de woning of de grond te vorderen in het geval dat de kredietnemer in gebreke blijft.

Jours calendaires

Zijn alle kalenderdagen van een civiel jaar, van 1 januari tot en met 31 december inclusief feestdagen.

Mainlevée

Opheffing - Een handeling waarbij de schuldeiser (meestal de bank) bevestigt dat de schuldenaar zijn lening volledig heeft terugbetaald.

Voorheen vond deze vrijgave automatisch plaats twee jaar na de normale looptijd van de lening. Sinds 2006 is dit één jaar na de looptijd.

Vóór het einde van de looptijd (in geval van verkoop) moet de kredietnemer de bank om een mainlevée vragen. Hieraan zijn hoge kosten verbonden.

Nantissement

Het recht van pand is een zakelijk zekerheidsrecht waarmee een roerende zaak of een vordering (het onderpand) bezwaard kan worden. Het pandrecht wordt gevestigd om bij voorrang een geldsom te krijgen voor geleverde diensten of goederen in met name faillissementssituaties. De inpandgeving van een onroerend goed heet in België het genotspand en valt in Nederland onder het hypotheekrecht.

Nue-propriété

Bloot eigendom - De bloot eigenaar (in België ook: blote eigenaar) is de eigenaar van een goed (zaak- of vermogensrecht), terwijl een ander een beperkt zakelijk recht op dat goed heeft. Het betreft meestal een recht op een onroerende zaak.

Door het recht van die ander heeft de bloot eigenaar over het algemeen niet de directe beschikking over zijn bloot eigendom.

Pleine propriété

Recht verkregen door de samenvoeging van het vruchtgebruik (zie: usufruit) en bloot eigendom (zie: nue-propriété)

Prêts secondaires

Aanvullende leningen (bijvoorbeeld een renteloze lening). In het geval dat de deellening hoger is dan 10% van het totaal geleende bedrag, valt ze onder de ontbindende voorwaarden van de andere lening(en).

Promesse unilatérale de vente

Een tijdelijk contract waarin de verkoper het onroerend goed voor de potentiële koper reserveert gedurende een bepaalde periode (de délai d’option). Als tegenprestatie maakt de potentiële koper een "indemnité d’immobilisation" van 5 tot 10% van de verkoopprijs over aan de verkoper. Hij is dit bedrag kwijt wanneer hij toch van de koop afziet.

Testament olographe

Eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend document.

Testament authentique

Een akte die is gepasseerd voor twee notarissen of één notaris met twee getuigen.
De erflater dicteert zijn wilsbeschikking en de notaris schrijft het document.

Tontine

Een overeenkomst waarbij partijen een goed of een zaak inbrengen. Het is een kanscontract, waarbij meerdere deelnemers elk een bedrag inleggen. Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw wordt de tontine in Frankrijk en België bijna alleen nog gebruikt tussen samenwonende partners die het eigendom of vruchtgebruik willen vastleggen wanneer een van de partners later zou overlijden.

Usufruit

Vruchtgebruik - Het recht een onroerend goed te bewonen, of te verhuren.

Viager

Verkoop op lijfrente is een verkoopwijze van onroerend goed, bijvoorbeeld een woning, waarbij de koper verplicht is aan de verkoper een lijfrente uit te keren. Wij schrijven erover in artikel Verkoop op lijfrente.

 

Reacties
 

Huidige bezoekers: 36

Trefwoord
ABC’s
 
Dit artikel staat in rubriek:
 • Een woning zoeken

  Wanneer je op zoek naar een woning gaat, kun je van verschillende bronnen gebruik maken. Op het internet vind je slechts een klein deel van het aanbod, in kranten worden woningen particulier aangeboden en in gespecialiseerde tijdschriften staan meestal de duurdere objecten. Maar je kunt natuurlijk ook van een of meerdere makelaars in de door jouw verkozen regio gebruik maken. Het is gebruikelijk dat zij hun aanbod in speciale advertentiekranten publiceren.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention