allesfrans.com

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringOntslagBeëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst

donderdag 25 oktober 2012, door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 april 2014

Kan een arbeidscontract worden verbroken zonder ontslagprocedure? Ja, onder bepaalde voorwaarden is dat mogelijk. Men spreekt dan van een atypische onderbreking van de arbeidsovereenkomst.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 888
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het Franse arbeidsrecht onderscheid de volgende vormen van ontslag:

Démission is een eenzijdig initiatief van de werknemer om een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde duur te beëindiging.
Je leest hierover meer in artikel Ontslag nemen.
Licenciement is het initiatief van de werkgever om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te beëindiging. Er zijn twee gronden:
Rupture conventionnelle du contrat de travail is een minnelijke contractbreuk. Deze conventionele beëindiging van de arbeidsovereenkomst werd geïntroduceerd door de Franse wet n° 2008-596 van 25 juni 2008 over de modernisering van de arbeidsmarkt. Het laat de beëindiging van de contractuele betrekkingen tussen de werknemer en de werkgever toe door middel van een overeenkomst tussen beide partijen.
Je leest hier meer over in artikel Rupture conventionnelle.
Rupture anticipée de la période d’essai is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedurende de proefperiode, waarbij het initiatief zowel van de werkgever als van de werknemer kan komen.
Rupture atypique du contrat de travail betekent letterlijk atypische onderbreking van de arbeidsovereenkomst.

Rupture atypique du contrat de travail

Wanneer de werknemer meent dat de werkgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan hij het contract per onmiddellijk verbreken door de werkgever in gebreke te stellen[1]. Geeft hij er de voorkeur aan zijn werk voort te zetten, dan kan hij om de rechterlijke beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst[2] vragen.

Stelt de rechter het falen van de werkgever vast, dan is er sprake van een licenciement. Wanneer de rechter het niet met de werknemer eens is, komt de actie van de werknemer neer op een démission.

De werknemer en de werkgever kunnen besluiten de contractuele relatie te breken door het aangaan van een minnelijke contractbreuk, een rupture amiable du contrat de travail. Er kan toe worden overgegaan om economische redenen (met name in het kader van een vrijwillig sociaal plan) of om persoonlijke redenen.
Dit is iets anders dan de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Tot slot kan overmacht een contractbreuk rechtvaardigen: rupture pour cas de force majeure. Het kan bijvoorbeeld gaan om gebeurtenissen die bij het afsluiten van het contract niet te voorzien waren, maar waardoor het onmogelijk is het contract voort te zetten.

Opmerkingen

[1prendre acte de la rupture du contrat de travail

[2résiliation judiciaire de son contrat de travail

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Congé de reclassement

  Dit verlof om je om te scholen voor een nieuwe baan kan worden voorgesteld bij een collectief ontslag om economische redenen.

Reacties
Reacties

Aangesloten bezoekers: 16

Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |