allesfrans.com

 • Een leiding onder de openbare weg door

  Mag je nou wel of niet een elektriciteitskabel of waterleiding onder de openbare weg (laten) trekken?

 • Eerste péage zonder hefbomen

  De A4 tussen Metz en Straatsburg is een van de eerste 100% barrièrevrije tolwegen van Frankrijk.
 • Carnaval in Frankrijk

  Anders dan bijvoorbeeld in Nederland wordt carnaval niet overal op de zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd gevierd.

 • Een leiding onder de openbare weg door

  Mag je nou wel of niet een elektriciteitskabel of waterleiding onder de openbare weg (laten) trekken?

 • Eerste péage zonder hefbomen

  De A4 tussen Metz en Straatsburg is een van de eerste 100% barrièrevrije tolwegen van Frankrijk.
  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringOntslagBeëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst

donderdag 25 oktober 2012, door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 april 2014

Kan een arbeidscontract worden verbroken zonder ontslagprocedure? Ja, onder bepaalde voorwaarden is dat mogelijk. Men spreekt dan van een atypische onderbreking van de arbeidsovereenkomst.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 893
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het Franse arbeidsrecht onderscheid de volgende vormen van ontslag:

Démission is een eenzijdig initiatief van de werknemer om een arbeids­overeenkomst voor onbepaalde duur te beëindiging.
Je leest hierover meer in artikel Ontslag nemen.
Licenciement is het initiatief van de werkgever om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te beëindiging. Er zijn twee gronden:
Rupture conventionnelle du contrat de travail is een minnelijke contractbreuk. Deze conventionele beëindiging van de arbeidsovereenkomst werd geïntroduceerd door de Franse wet n° 2008-596 van 25 juni 2008 over de modernisering van de arbeidsmarkt. Het laat de beëindiging van de contractuele betrekkingen tussen de werknemer en de werkgever toe door middel van een overeenkomst tussen beide partijen.
Je leest hier meer over in artikel Rupture conventionnelle.
Rupture anticipée de la période d’essai is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedurende de proefperiode, waarbij het initiatief zowel van de werkgever als van de werknemer kan komen.
Rupture atypique du contrat de travail betekent letterlijk atypische onderbreking van de arbeidsovereenkomst.

Rupture atypique du contrat de travail

Wanneer de werknemer meent dat de werkgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan hij het contract per onmiddellijk verbreken door de werkgever in gebreke te stellen[1]. Geeft hij er de voorkeur aan zijn werk voort te zetten, dan kan hij om de rechterlijke beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst[2] vragen.

Stelt de rechter het falen van de werkgever vast, dan is er sprake van een licenciement. Wanneer de rechter het niet met de werknemer eens is, komt de actie van de werknemer neer op een démission.

De werknemer en de werkgever kunnen besluiten de contractuele relatie te breken door het aangaan van een minnelijke contractbreuk, een rupture amiable du contrat de travail. Er kan toe worden overgegaan om economische redenen (met name in het kader van een vrijwillig sociaal plan) of om persoonlijke redenen.
Dit is iets anders dan de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Tot slot kan overmacht een contractbreuk rechtvaardigen: rupture pour cas de force majeure. Het kan bijvoorbeeld gaan om gebeurtenissen die bij het afsluiten van het contract niet te voorzien waren, maar waardoor het onmogelijk is het contract voort te zetten.

Voetnoten:

[1prendre acte de la rupture du contrat de travail

[2résiliation judiciaire de son contrat de travail

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Congé de reclassement

  Dit verlof om je om te scholen voor een nieuwe baan kan worden voorgesteld bij een collectief ontslag om economische redenen.

Reacties
Reacties

Huidige bezoekers: 39

Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |