allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringOntslagRupture conventionnelle
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Rupture conventionnelle

donderdag 25 oktober 2012 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 28 februari 2014

Het vorige artikel in deze rubriek: Priorité de réembauche
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.101
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een rupture conventionnelle laat de werkgever en de werknemer met een contract voor onbepaalde termijn (CDI) overeenstemming bereiken over onderling overeengekomen voorwaarden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst die hen bindt. De Franse wet laat deze wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde werknemers en onder bepaalde voorwaarden toe.

Betrokken werknemers

De "conventionele opzegging" staat open voor al dan niet beschermde werknemers in de particuliere sector met een CDI. Het is niet van toepassing op werknemers met een tijdelijke contract of termijncontract, en voor ambtenaren.

Uitsluiting

Een rupture conventionnelle kan in de volgende gevallen niet worden goedgekeurd voor een medewerker met een CDI:

wanneer hij werd afgekeurd,
bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ongeval of ziekte (AT-MP)
in het geval van een zwangerschaps- en bevallingsverlof van de werknemer,
wanneer de procedure gebruikt wordt om een collectief ontslag (licenciement économique en licenciement collectifs).
 

Een normaal ontslag op verzoek van de werknemer kan niet worden uitgevoerd in de vorm van een rupture conventionnelle in de volgende gevallen:

door een collectieve overeenkomst of een herstructureringsplan (GPEC)
wanneer een werkgelegenheidplan (PSE) bestaat.

Gezamenlijke overeenkomst

De werkgever kan een rupture conventionnelle niet opleggen aan de werknemer. Evenzo kan de werknemer hem niet opleggen aan de werkgever.
Ze kan alleen in onderlinge overeenstemming worden uitgevoerd.

De rupture conventionnelle kan door een rechter worden ontkracht, indien wordt vastgesteld dat er vóór ondertekening een geschil bestond. Het kan worden geherkwalificeerd als ontslag zonder geldige reden.

Procedure

Indien de werkgever en werknemer samen besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigen door middel van een rupture conventionnelle, dan moeten specifieke wettelijke procedures worden gevolgd.

De werkgever en de werknemer bepalen samen de voorwaarden van de beëindiging in ten minste één onderhoud. De wet stelt geen bijzondere eisen aan de vorm en het verloop van dit gesprek. Er bestaan ook geen voorwaarden voor de wijze van uitnodiging, de opzegtermijn, de datum, tijd en locatie van het onderhoud.

Assistentie voor werknemer

Tijdens elk gesprek kan de werknemer zich laten bijstaan ​​door een persoon van zijn keuze uit het personeel van het bedrijf (vakbondsmedewerker, een vertegenwoordiger van het personeel of een andere werknemer), maar hij mag zich ook laten bijstaan ​​door een externe raadsman.

Indien de werknemer ervoor kiest zich te laten assisteren tijdens een onderhoud, moet hij de werkgever vooraf informeren (schriftelijk of mondeling).

Assistentie voor werkgever

Net als de werknemer mag de werkgever zich laten assisteren ​​door een persoon van zijn keuze uit het personeel van het bedrijf. Als het bedrijf minder dan 50 werknemers heeft, kan de werkgever worden bijgestaan ​​door een lid van zijn werkgeversvakbond of door een andere werkgever binnen dezelfde branche.

Indien de werkgever besluit zich te laten bijstaan ​​tijdens een interview, moet hij de werknemer vooraf informeren (schriftelijk of mondeling).

Beëindiging overeenkomst

De beëindiging wordt geformaliseerd door ondertekening van een door beide partijen goedgekeurde overeenkomst. Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, en voorziet in:

de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, gepland na het tijdstip van goedkeuring door de arbeidsinspecteur,
het bedrag van de specifieke schadevergoeding voor de contractuele beëindiging.

De werkgever en de werknemer hebben een herroepingsrecht van 15 kalenderdagen. Deze periode begint op de datum van ondertekening van het verdrag.

Goedkeuring

In het geval van een onbeschermde medewerker moet de overeenkomst worden goedgekeurd door de administratie. De werkgever of de werknemer dient een aanvraag tot goedkeuring in bij de direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Deze heeft een termijn van 15 werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van het verzoek, om de geldigheid van de overeenkomst te bevestigen.
Komt binnen die termijn geen respons dan mag dit als impliciete aanvaarding van het verdrag worden beschouwd.
In het geval van een weigering moet de Direccte haar beslissing motiveren (in het bijzonder in het geval van niet-naleving van een procedurele handeling of twijfel over de vrije instemming van de partijen).
Bij een beschermde werknemer is toestemming van de arbeidsinspecteur vereist. De overeenkomst wordt door de werkgever naar de Direccte gestuurd. De arbeidsinspecteur waarborgt de vrijheid van instemming van de partijen (inclusief de controle dat er geen druk werd uitgeoefend in verband met het mandaat van de beschermde werknemer). De toelating van de arbeidsinspecteur wordt gemeld binnen 15 dagen na ontvangst van het verzoek.

Geschil

Elk geschil betreffende de overeenkomst met een onbeschermde werknemer gaat naar de arbeidsrechtbank. Het beroep moet worden ingediend binnen 12 maanden na de datum van goedkeuring van het verdrag.
Binnen 2 maanden na de beslissing van de arbeidsinspecteur over een beschermde werknemer is het mogelijk om:
een informele beroep op de intrekking van het besluit te verzoeken aan de arbeidsinspecteur zelf,
een hiërarchisch beroep te doen op de minister van Arbeid,
een omstreden beroep in te diene bij de administratieve rechter.

Einde van het contract

De einddatum van het contract wordt vermeld in de beëindigingsovereenkomst.
Op de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst overhandigt de werkgever de werknemer de volgende documenten:

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Rupture conventionnelle 8 maart 11:16, door Johanna

  Kent Frankrijk een soort van ‘stamrecht bv’. Bruto de afkoopsom onderbrengen in een Stamrecht en bij een som eruit opnemen, inkomstenbelasting betalen?

 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention