allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringWerkloosheidsuitkering
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Werkloosheidsuitkering

dinsdag 30 oktober 2012 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Alle werknemers hebben recht op werkloosheidsuitkeringen, maar er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Werkloosheidsregels vanaf 1 oktober 2014
Beoordeling:
Bezoeken: 2.322
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je hebt recht op een werkloosheidsuitkering wanneer je:

onvrijwillig werkloos bent geworden;
als werkzoekende ingeschreven bent en akkoord bent gegaan met een persoonlijk actieplan om weer aan het werk te gaan;
daadwerkelijk en voortdurend op zoek bent naar werk;
Tot 1 januari 2012 konden personen vanaf 60 jaar nog vrijstelling vragen voor het zoeken naar werk. Deze regeling is inmiddels vervallen.
fysiek in staat bent om te werken;
niet voldoet aan de voorwaarden voor een volledig pensioen;
voldoet aan de minimale verzekeringsduur voor de werkloosheidsverzekering van ten minste 4 maanden.
De minimale verzekeringsduur van 4 maanden, ofwel 122 gewerkte dagen moet in de afgelopen 28 maanden zijn opgebouwd.
Voor personen van 50 jaar of ouder is de periode 36 maanden.
Voldoe je niet aan de minimale verzekeringsduur, dan kun je na 4 maanden van werkloosheid alsnog om een uitkering vragen. Je zult dan wel moeten aantonen dat je werkwillend bent, bereid bent tijdelijke baantjes aan te nemen en regelmatig solliciteert.

Wat is de vergoeding?

De dagvergoeding bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte, dat 40,4% van het referentie-inkomen bedraagt; deze mag niet meer dan 57,4% en niet minder dan 75% van het referentie-inkomen bedragen.
De duur van de werkloosheidsuitkering hangt af van de voorafgaande verzekeringsduur en van de leeftijd van de werkzoekende:
tussen 4 en 24 maanden,
36 maanden als de verzekerde 50 jaar of ouder is.
 

Wanneer je op of na 1 april 2009 werkloos werd, heb je recht op de volgende uitkeringsperiode:

Leeftijd Minimale verzekeringsduur Uitkeringsduur
tot 50 jaar 4 maanden in de afgelopen 28 maanden maximaal 24 maanden
vanaf 50 jaar 4 maanden in de afgelopen 36 maanden maximaal 36 maanden
Wanneer je bij een gedwongen ontslag een financiële compensatie van de werkgever hebt ontvangen, kan de werkloosheidsuitkering een aantal dagen of maanden worden opgeschort. Dit is een uitstel van het begin van de uitkeringsperiode; het verkort de uitkeringsduur niet!

Werkloos na je 60e

In Frankrijk ontvang je een volledig pensioen wanneer je een voldoende aantal trimesters hebt gewerkt. Kom je nog niet in aanmerking voor een volledig pensieon, dan kun je je bij het Franse Centrum voor Werk en Inkomen (Pôle emploi) inschrijven. Wanneer je na je 61e verjaardag de maximale uitkeringsperiode overschrijdt, wordt deze verlengd tot je voor een volledig pensioen in aanmerking komt of tot je 65e verjaardag.

Deze leeftijdscriteria zullen geleidelijk worden aangepast in verband met de verhoging van de pensioenleeftijd.

Wat moet je doen?

Wanneer je als werknemer in Frankrijk je baan verliest, moet je je onmiddellijk als werkzoekende laten inschrijven bij de Pôle emploi van jouw woonplaats. Zo worden je rechten op sociale zekerheid zekergesteld en kan worden gekeken of je eventueel in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering.

Je werkgever overhandigt je bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een speciale verklaring, de Attestation destinée à Pôle emploi .

Je kunt je telefonisch aanmelden of jezelf online inschrijven op de website van Pôle emploi. Er wordt dan een afspraak met je gemaakt en je krijgt een
lijst van te overleggen documenten.

telefonisch: 39 49 (afhankelijk van je telefoonabonnement is dit nummer gratis, of zijn de kosten maximaal € 0,11).
Je leest hierover ook in artikel Werkzoekende, rechten en plichten.

Vrij verkeer binnen Europa

Normaal gesproken is de lidstaat waarin je het laatst hebt gewerkt verantwoordelijk voor het toekennen van de werkloosheidsuitkering. Er gelden speciale regels voor grensarbeiders en andere grensoverschrijdende werknemers die wonen in een andere lidstaat dan die waarin zij werken.
Periodes waarin u in andere landen van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein,
Noorwegen of Zwitserland hebt gewerkt of verzekerd bent geweest mogen worden gebruikt om te voldoen aan de premievoorwaarden.

Voor Nederlanders betekent dit dat ze bij het UVW een verklaring van het feitelijk arbeidsverleden moeten aanvragen. Je krijgt dan een verklaring E301 die in het Frans je arbeidsverleden sinds 1998 vermeldt.

Als je in een ander land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein,
Noorwegen of Zwitserland naar een baan gaat zoeken, dan kun je de uitkeringen onder bepaalde voorwaarden en gedurende een beperkte periode exporteren.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention