allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringOntslagWat is de opzegtermijn bij ontslag?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Wat is de opzegtermijn bij ontslag?

woensdag 7 november 2012 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 14 december 2013

In het geval dat een werknemer in Frankrijk ontslag wordt aangezegd, wordt de arbeidsovereenkomst niet onmiddellijk na de kennisgeving van het ontslag beëindigd. Er moet een opzegtermijn tussen de kennisgeving en het einde van de arbeidsovereenkomst worden gerespecteerd, de zogenaamde "préavis".

Het vorige artikel in deze rubriek: Voorbeeld Franse ontslagbrief
Beoordeling:
Bezoeken: 2.482
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Elke ontslagen werknemer moet zich aan deze opzegtermijn houden, maar in de volgende gevallen geldt een uitzondering:

de werkgever stelt de werknemer vrij van een opzegtermijn;
wanneer de werknemer om reden van grove fouten of nalatigheden wordt ontslagen (op staande voet).

Opzegtermijn

De lengte van de termijn is afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer. De termijn is ten minste:

1 maand in het geval van een dienstverband tussen de 6 maanden en 2 jaar,
2 maanden als de anciënniteit twee jaar of meer is.

Bij een anciënniteit van minder dan 6 maanden wordt de opzegtermijn vastgesteld door de (collectieve) arbeidsovereenkomst of, bij gebreke daarvan, door de gebruikelijke praktijk in het bedrijf of beroep.

Deze termijn wordt verdubbeld voor gehandicapte werknemers, maar zal niet langer dan drie maanden zijn (tenzij de (collectieve) arbeidsovereenkomst of de gebruikelijke praktijk een gunstigere termijn geeft).

De opzegtermijn gaat in op de dag van de eerste presentatie van de ontslagbrief en kan niet worden uitgesteld of geschorst, behalve bij het nemen van betaald verlof, ongeval, tijdens een beroepsziekte of wanneer een collectieve overeenkomst anders voorschrijft.

Positie van de werknemer

Wanneer de werknemer niet van de opzegtermijn wordt vrijgesteld, blijft hij gewoon werken in het bedrijf en voert hij de normale werkzaamheden in de normale werkomstandigheden met zijn gebruikelijke bezoldiging (salaris, bonus, ...) uit.

In geval van schending van de opzegtermijn

De werkgever kan de werknemer vrijstellen. In dit geval moet de werkgever een compensatie uitbetalen die ten minste gelijk is aan het salaris dat de werknemer zou hebben verdiend in dezelfde periode. De vrijstelling door de werkgever vervroegt niet de datum waarop het contract afloopt.

De werknemer kan worden ingehuurd door een ander bedrijf, zelfs als de opzegtermijn niet is voltooid (met uitzondering van een concurrentiebeding).

De werknemer kan verzoeken van de opzegtermijn te worden vrijgesteld, maar zijn werkgever is niet verplicht dat te accepteren. Indien aanvaard, loopt het contract af op een door beide partijen overeengekomen datum en kan de werknemer geen aanspraak maken op de vergoeding voor het niet-gewerkte deel van de opzegtermijn.

Opmerking: Als de werknemer niet in staat is om zijn opzegtermijn uit te voeren (als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, opsluiting ...), is de werkgever niet verplicht om de werknemer financiële compensatie te betalen, tenzij de oorzaak is toe te rekenen aan een tekortkoming (bijvoorbeeld in geval van een arbeidsongeval of ziekte).

In artikel Ontslag nemen staat wat aanvullende informatie over de opzegtermijn en eventuele vrijstelling ervan.

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention