allesfrans.com

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringOntslagWat is de opzegtermijn bij ontslag?

Wat is de opzegtermijn bij ontslag?

woensdag 7 november 2012, door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 14 december 2013

In het geval dat een werknemer in Frankrijk ontslag wordt aangezegd, wordt de arbeidsovereenkomst niet onmiddellijk na de kennisgeving van het ontslag beëindigd. Er moet een opzegtermijn tussen de kennisgeving en het einde van de arbeidsovereenkomst worden gerespecteerd, de zogenaamde "préavis".

Het vorige artikel in deze rubriek: Voorbeeld Franse ontslagbrief
Beoordeling:
Bezoeken: 1.548
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Elke ontslagen werknemer moet zich aan deze opzegtermijn houden, maar in de volgende gevallen geldt een uitzondering:

de werkgever stelt de werknemer vrij van een opzegtermijn;
wanneer de werknemer om reden van grove fouten of nalatigheden wordt ontslagen (op staande voet).

Opzegtermijn

De lengte van de termijn is afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer. De termijn is ten minste:

1 maand in het geval van een dienstverband tussen de 6 maanden en 2 jaar,
2 maanden als de anciënniteit twee jaar of meer is.

Bij een anciënniteit van minder dan 6 maanden wordt de opzegtermijn vastgesteld door de (collectieve) arbeidsovereenkomst of, bij gebreke daarvan, door de gebruikelijke praktijk in het bedrijf of beroep.

Deze termijn wordt verdubbeld voor gehandicapte werknemers, maar zal niet langer dan drie maanden zijn (tenzij de (collectieve) arbeidsovereenkomst of de gebruikelijke praktijk een gunstigere termijn geeft).

De opzegtermijn gaat in op de dag van de eerste presentatie van de ontslagbrief en kan niet worden uitgesteld of geschorst, behalve bij het nemen van betaald verlof, ongeval, tijdens een beroepsziekte of wanneer een collectieve overeenkomst anders voorschrijft.

Positie van de werknemer

Wanneer de werknemer niet van de opzegtermijn wordt vrijgesteld, blijft hij gewoon werken in het bedrijf en voert hij de normale werkzaamheden in de normale werkomstandigheden met zijn gebruikelijke bezoldiging (salaris, bonus, ...) uit.

In geval van schending van de opzegtermijn

De werkgever kan de werknemer vrijstellen. In dit geval moet de werkgever een compensatie uitbetalen die ten minste gelijk is aan het salaris dat de werknemer zou hebben verdiend in dezelfde periode. De vrijstelling door de werkgever vervroegt niet de datum waarop het contract afloopt.

De werknemer kan worden ingehuurd door een ander bedrijf, zelfs als de opzegtermijn niet is voltooid (met uitzondering van een concurrentiebeding).

De werknemer kan verzoeken van de opzegtermijn te worden vrijgesteld, maar zijn werkgever is niet verplicht dat te accepteren. Indien aanvaard, loopt het contract af op een door beide partijen overeengekomen datum en kan de werknemer geen aanspraak maken op de vergoeding voor het niet-gewerkte deel van de opzegtermijn.

Opmerking: Als de werknemer niet in staat is om zijn opzegtermijn uit te voeren (als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, opsluiting ...), is de werkgever niet verplicht om de werknemer financiële compensatie te betalen, tenzij de oorzaak is toe te rekenen aan een tekortkoming (bijvoorbeeld in geval van een arbeidsongeval of ziekte).

In artikel Ontslag nemen staat wat aanvullende informatie over de opzegtermijn en eventuele vrijstelling ervan.

 

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |