allesfrans.com

 • Zwaar materieel

  Enkele machines en hun accessoires die rond het huis door vaklieden gebruikt kunnen worden.

 • De toevoer in de woning - Boven- en/of ondergronds

  De toevoer in een woning kan zowel bovengronds als ondergronds worden uitgevoerd.

 • Hoogwerkers

  De belangrijkste soorten hoogwerkers met hun Franse benaming.

 • Zwaar materieel

  Enkele machines en hun accessoires die rond het huis door vaklieden gebruikt kunnen worden.

 • De toevoer in de woning - Boven- en/of ondergronds

  De toevoer in een woning kan zowel bovengronds als ondergronds worden uitgevoerd.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenAfvalwaterIndividuele Behandeling van Afvalwater (IBA)IBA: De ANC-regels voor 2013

IBA: De ANC-regels voor 2013

dinsdag 27 november 2012 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

De belangrijkste doelstelling van waterzuivering is de bescherming van grondwater en leefgebieden tegen gezondheidsrisico’s. In dichter bevolkte gebieden is overal een openbaar riool aangelegd, maar zo’n reseau d’égouts is een kostbare aangelegenheid, waardoor de aanleg op het platteland en in andere dunbevolkte gebieden financiëel niet haalbaar is. Hierdoor telt Frankrijk momenteel 6,5 miljoen woningen (met 12 miljoen inwoners) die een gemeenschappelijke waterzuivering ontberen. Het betekent dat het afvalwater ter plekke via een individueel systeem moet worden verwerkt.

Het vorige artikel in deze rubriek: IBA: De ANC-regels in 2011
Beoordeling:
Bezoeken: 1.140
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De eerste regelgeving

Het principe is al oud, maar slechts 20 jaar geleden kwam in Frankrijk pas de eerste officiële regelgeving rond de individuele waterzuivering. Dat was nadat het land in 1991 door de Europese Commissie op de vingers was getikt.
In 1992 volgde een wet op het water met slechts enkele beperkte voorwaarden voor de alternatieven op tout-à-l’égout.

Het was de taak van de gemeentes om deze installaties op hun deugdelijkheid te controleren. De burgemeesters lieten dat uitvoeren door één van hun openbare diensten de DDASS of de DDE

De wet op het water van 2006, de Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) verschuift de verantwoordelijkheid voor gemeentes van meer dan 2000 inwoners naar een andere dienst, de Service public d’assainissement non collectif (SPANC). Sinds de wet Grenelle 2 van 12 juli 2010 moet deze dienst eens in de 10 jaar iedere installatie hebben gecontroleerd. In de praktijk doet de dienst dit frequenter: 38% zelfs iedere 4 jaar.

De huidige regelgeving

De meeste regels zijn die van een arrest van 7 september 2009. Ze zijn in 2012 aangevuld met twee wetsteksten.

De eerste wetstekst is van 7 maart 2012.

Daarin wordt bepaald dat contact moet worden opgenomen met de SPANC voordat aan de individuele waterzuivering wordt gewerkt. De wetstekst heeft betrekking op installaties die vanaf 1 juli 2012 nieuw zijn aangelegd of zijn hersteld.
Ook wordt een berekening van de afmetingen aangegeven. De eenheid waarmee rekening moet worden is het aantal kamers van een woning. Deze eenheid wordt nombre d’équivalents-habitants (EH) genoemd. De wet geeft ook aan dat in bijzondere situatie een voorafgaande studie noodzakelijk kan zijn[1].
 

Een tweede wetstekst volgt op 27 april 2012 en ging op 1 juli 2012 in. Ze heeft twee doelen: het verbeteren van de kwaliteit van de installaties en, in het bijzonder, het herstellen van installaties die een risico voor de gezondheid of voor het milieu vormen.

Het arrest van 27 april 2012 geeft een minimum lijst van door de SPANC te controleren punten bij nieuwe installaties en bij het herstellen van bestaande installaties (zie portfolio onderaan dit artikel). De overige installaties moeten op nagenoeg dezelfde punten worden gecontroleerd en op nog een aantal extra punten.
Ook geeft het arrest aan wat de gebieden zijn waar moet worden gecontroleerd: omwille van het milieu of van de gezondheid. Het gebied strekt zich uit van de installatie zelf tot waar het verwerkte afvalwater weer de natuur in gaat en er wordt gekeken naar nabijgelegen zwemwater of waterwingebieden, maar bijvoorbeeld ook kwekerijen van vissen of schelpdieren.

Ook de verschillende soorten gevaren en hun oorzaak worden omschreven. Denk aan overstroming van de installatie, verstoppingen, niet aanwezige of niet functionerende ontluchting, enz.

Wat betekent dit voor de eigenaar?

De verplichtingen voor de eigenaar zijn afhankelijk van de geconstateerde problemen en de risico’s die ze met zich meebrengen. Het kan zijn dat slechts een eenvoudige aanbeveling wordt gedaan, zoals het regelmatig ledigen en onderhouden van de septic tank door een erkend bedrijf.
Maar het kan ook verstrekkende gevolgen hebben. Het resultaat van de inspectie kan een aanmaning zijn om zo spoedig mogelijk een zuiveringsinstallatie aan te leggen die aan de regels voldoet.

Tegenwoordig moet bij de verkoop van een woning ook een inspectierapport van de SPANC zijn bijgevoegd.
De SPANC is tegenwoordig ook betrokken bij de goedkeuring van een permis de construire, een bouwvergunning.

ABC

Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales (DDASS) departementale dienst voor sociale zaken en gezondheid
Direction départementale de l’Équipement (DDE) departementale dienst voor bruggen en wegen
Service public d’assainissement non collectif (SPANC) Openbare dienst voor de niet-gemeenschappelijke waterzuivering
reseau d’égouts rioolnetwerk
assainissement autonome individuele waterzuivering
assainissement collectif gemeenschappelijke waterzuivering
assainissement non collectif (ANC) niet-gemeenschappelijke waterzuivering
station d’épuration waterzuiveringsstation
tout-à-l’égout rechtsstreekse lozing op het riool
vidange ledigen
épandeur over de gehele lengte geperforeerde PVC-buis die het verwerkte afvalwater terugvoert in de natuur
demande biochémique en oxygène sur 5 jours (DB05) een maatstaf voor de biochemische afbraak, overeenkomend met het zuurstofverbruik door micro-organismes over een periode van 5 dagen
nombre d’équivalents-habitants (EH) eenheid die de afmetingen van de waterzuivering bepaalt: dagelijkse vervuiling per persoon ofwel 60 gram DBO5 per dag voor 150 liter afvalwater[2]
matière en suspension (MES) niet ontbonden fijne materie van minerale of organische oorsprong die een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater
"Spankers" medewerkers van de SPANC
eau vannes (EV) het afvalwater van het toilet ("zwart afvalwater")
eau usées (EU) het water afkomstig uit de keuken, badkamer en wasmachines ("grijs afvalwater")

Op internet: De wetstekst (PDF)


Voetnoten:

[1Denk aan een camping, restaurant, hotel, kantoor, enz.

[2In Nederland en België wordt dit aangeduid met "i.e.", de inwonerseenheid die met 120 liter water rekent.

Portfolio:

Beweeg je muis over een afbeelding voor een omschrijving. Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

Eerste deel van de lijst Tweede deel van de lijst

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Huidige bezoekers: 79


Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |