allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenAfvalwaterIndividuele Behandeling van Afvalwater (IBA)IBA: Introductie afvalwaterzuivering

IBA: Introductie afvalwaterzuivering

De criteria

woensdag 28 november 2012 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 13 november 2016

Er zijn vijf basisprincipes voor (de uitstroom van) individuele afvalwaterzuivering, ofwel IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) en in het Frans assainissement autonome, meer bekend als ANC - assainissement non collectif.
Wanneer je een keuze kunt maken, wat zijn dan de bepalende factoren om een keuze te maken uit de beschikbare opties.

Het vorige artikel in deze rubriek: IBA: Hoe meet je de doorlatendheid van de bodem?
Beoordeling:
Bezoeken: 896
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De criteria

Hoeveel afvalwater wil je zuiveren en hoe vuil is het (= vuilvracht)?
Hoeveel ruimte heb je voor de zuiveringsinstallatie. Denk hierbij niet alleen aan de oppervlakte. Ook de diepte is belangrijk: bij hoge grondwaterstand wordt het moeilijker om een systeem diep in te bouwen.
Ook het hoogteverschil tussen in- en uitlaat van het systeem kan belangrijk zijn.
Vormt geluid een probleem? Dit kan afhankelijk zijn van de installatie of van de plaats.
Moet de mogelijkheid bestaan om het systeem ooit uit te breiden?
Wil je de installatie zelf plaatsen?
Wil je je bezig houden met onderhoud en zo ja, hoeveel?
Wat zijn je financiële mogelijkheden?

De eerste keuze is geen keuze

Er bestaan twee grote families van de individuele zuivering: de compactsystemen of de plantensystemen. Een combinatie van deze twee is mogelijk, maar wordt voor particulieren weinig toegepast. Dit artikel beperkt zich tot de compactsystemen, omdat (voor zover mij bekend) de plantensystemen in Frankrijk niet zijn toegelaten.

Daar komt nog bij dat in Frankrijk een directe uitstroom in oppervlaktewater verboden is. Woon je verder dan 50 meter van een openbaar riool, dan ben je dus aangewezen op een compactsysteem.

Compactsystemen zijn eigenlijk miniwaterzuiveringsfabriekjes. In de tanks van een compactsysteem wordt afvalwater gemengd met zuiverende bacteriën en wordt lucht toegevoegd. Door de uitgekiende technologie zijn deze systemen in staat om op een kleine ruimte goede zuiveringsrendementen te halen.
De nadelen zijn dezelfde als die van een echte fabriek. Er is energie nodig om pompen, beluchters of motoren te laten draaien. Bovendien hebben de onderdelen onderhoud nodig. Zoals bij alle technologische systemen zijn compactsystemen gevoelig voor verstoringen. Bovendien is heropstarten of bijregelen niet altijd eenvoudig.

De vuilvracht

Voor een Nederlandse of Vlaamse woning is de hoeveelheid i.e.[1] gelijk aan het aantal inwoners. Bij andere gebouwen is dit minder eenvoudig. Het best wordt dit berekend aan de hand van metingen, maar wanneer die gegevens niet bekend zijn, kan je gebruik maken van de hoeveelheid verbruikt water per dag, waarbij geldt dat 120 liter water gelijk is aan 1 i.e.

Frankrijk spreekt van de équivalent-habitant (EH) en definieert dat als de per persoon verbruikte hoeveelheid DBO5. Men gaat daarbij uit van een dagelijks verbruik van 150 liter water en komt dan uit op 60 gram DBO5 per dag.

DBO5 is de afkorting van demande biochémique en oxygène sur 5 jours, een maatstaf voor de biochemische afbraak, overeenkomend met het zuurstofverbruik door micro-organismes over een periode van 5 dagen.

Je zou vermoeden dat de vuilvracht een maatstaf is voor de grootte van de installatie, maar in Frankrijk wordt gekeken naar het potentieel verbruik: het aantal kamers in de woning. Op basis van dit aantal wordt de grootte van de fosse (de septic tank) bepaald en dat volume (minimaal 3 m³ ofwel 3.000 liter) bepaalt samen met het wateropnemend vermogen van de bodem de minimale grootte van een uitstroomveld.

Voor een woonhuis tot 5 kamers geldt de minimale grootte van 3 m³ en daar komt per extra kamer 1 m³ bij.

Grootte fosse per type gebouw 3 m³ 4 m³ 5 m³ 6 m³ 8 m³ 10 m³ 12 m³ 15 m³
Woonhuis (aantal kamers) 5 6 7 9
Camping, hotel, school
(aantal personen)
6 10 15 20 30 40 45 60
Fabriek, werkplaats, sporthal
(aantal personen)
12 20 30 40 60 80 90 120
Feestzaal, winkel, bureau
(aantal personen)
18 30 45 60 90 120 135 180

De aanleg

Om de goede werking van een zuiveringssysteem te garanderen, is een gelijkmatige stroom van afvalwater met een gelijkmatige vuilvracht het beste. Daarom is het belangrijk dat het hemelwater dat op de daken valt NIET naar de zuivering stroomt. Elke stortbui zou dan voor een verstoring van het systeem zorgen. Hemelwater moet via aparte leidingen worden afgevoerd naar een hemelwatertank voor hergebruik, een infiltratiesysteem, een put of een sloot.

De plaatsing

Een compactsysteem wordt meestal geplaatst door de verkoper of door een aannemer. Zelf plaatsen is mogelijk maar gebeurt minder. Er wordt een put gegraven waar het systeem en een vorm van fundering of stabilisering inpast. Die put is al gauw 2 meter diep en bij een hoge grondwaterstand zal het grondwaterpeil tijdelijk verlaagd moeten worden. In de meeste gevallen zal het compactsysteem met een vrachtwagen of kraan tot bij deze put worden gereden voor men het er in laat zakken en de leidingen aansluit.
Ook het uitstroomveld kan aanzienlijke afmetingen (minimaal 200 m²) hebben.

Voordat de put en het uitstroomveld worden afgedekt, moet de verantwoordelijke overheidsdienst, de SPANC, er zijn goedkeuring aan geven.

Voetnoten:

[1i.e. = inwonerseenheid

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 • IBA: Introductie afvalwaterzuivering 24 januari 2015 19:59, door Hein

  ik begreep van onze buurvrouw dat wij gebruik kunnen maken van een afvoer van vuilvracht naar een soort vijver die met planten het rioolwater biologisch afbreekt.. is dat hetzelfde als wat jij aangeeft als ’ plantensysteem’? dit systeem werd aangeboden door een officieel bedrijf, dus naar ik aanneem wel toegestaan in Valencay (dep. 36 /Indre). klopt deze informatie?

  • IBA: Introductie afvalwaterzuivering 27 januari 2015 20:00, door Hanjo

   Binnen de verschillende departementen wordt verschillend gedacht over de verschillende systemen van individuele afvalwaterzuivering. Zo werd het microsysteem tot voor kort in de Allier bijna niet goedgekeurd. Of de "afvalvijver" in Valencay is toegestaan, moet bij de betreffende SPANC worden nagevraagd.

   • IBA: Introductie afvalwaterzuivering 18 oktober 2018 21:42, door Wiwi

    Rietveld is een nu toegelaten zuiveringsmethode van uw afvalwater. Nadeel is dat ge een tamelijk groot terrein nodig hebt daarvoor.
    Uw rietveld of zuiveringsstation moet ieder jaar gecontroleerd worden door de firma die de installatie deed. Dat kost een 32 à 40 euro per jaar, via een onderhoudscontract. Dat verslag gaat naar de Spanc. Daar wordt dus gekeken of uw installatie inderdaad het afvalwater zuivert. Door zooo een zuiveringsinstallatie moet u geen Rioolbelasting betalen, zuivert uw installatie niet meer voldoende, dan krijgt u een boete van de Spanc...bijna gelijk aan die Rioolbelasting. Doe dus géééén Ontstopper product of andere in uw pompsteen of wc die naar uw zuiveringsinstallatie loopt....de bacterieen erin zijn voor maanden om zeep !....en dan komt juist die controle....

Huidige bezoekers: 42

Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |