allesfrans.com

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Soorten tegels en wat kosten ze?

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenAfvalwaterIndividuele Behandeling van Afvalwater (IBA)IBA: Woordenlijst individuele afvalwaterzuivering

IBA: Woordenlijst individuele afvalwaterzuivering

woensdag 28 november 2012, door Hanjo

Woorden en afkortingen die in Frankrijk gebruikt worden bij de "assainissement non collectif", de individuele afvalwaterzuivering.

Het vorige artikel in deze rubriek: IBA: Werking Microstation
Beoordeling:
Bezoeken: 515
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales (DDASS) departementale dienst voor sociale zaken en gezondheid
Direction départementale de l’Équipement (DDE) departementale dienst voor bruggen en wegen
Service public d’assainissement non collectif (SPANC) Openbare dienst voor de niet-gemeenschappelijke waterzuivering
reseau d’égouts rioolnetwerk
assainissement autonome individuele waterzuivering
assainissement collectif gemeenschappelijke waterzuivering
assainissement non collectif (ANC) niet-gemeenschappelijke waterzuivering
dispositif d’assainissement autonome individuel volledige benaming voor de individuele waterzuiveringsinstallatie
fosse septique septic tank speciaal voor de wc (zwart afvalwater)
fosse touts eaux septic tank die al het afvalwater kan verwerken (grijs en zwart afvalwater)
station d’épuration waterzuiveringsstation
tout-à-l’égout rechtsstreekse lozing op het riool
vidange ledigen
épandeur over de gehele lengte geperforeerde PVC-buis die het verwerkte afvalwater terugvoert in de natuur
eau vannes (EV) het afvalwater van het toilet ("zwart afvalwater")
eau usées (EU) het water afkomstig uit de keuken, badkamer en wasmachines ("grijs afvalwater")
lit d’épandage vloeiveld, "drainageveld"
bac à graisse vetvanger, bak die het vet opvangt
regard kijkgat, mangat, inspectie-opening
regard de répartition inspectie-opening op verdeelpunt
regard de bouclage inspectie-opening op punt van samenkomst
regard de collecte inspectie-opening op punt van samenkomst drainagesysteem
poste de relevage mangat waar vanuit herstelwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd
eaux de surface oppervlaktewater
eaux souterraines grondwater
niveau de la nappe phréatique grondwaterpeil
perméabilité doorlatendheid
caractéristiques pédologiques des sols bodemkundige eigenschappen
demande biochémique en oxygène sur 5 jours (DB05) een maatstaf voor de biochemische afbraak, overeenkomend met het zuurstofverbruik door micro-organismes over een periode van 5 dagen
nombre d’équivalents-habitants (EH) eenheid die de afmetingen van de waterzuivering bepaalt: dagelijkse vervuiling per persoon ofwel 60 gram DBO5 per dag voor 150 liter afvalwater[1]
matière en suspension (MES) niet ontbonden fijne materie van minerale of organische oorsprong die een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater
"Spankers" medewerkers van de SPANC

Opmerkingen

[1In Nederland en België wordt dit aangeduid met "i.e.", de inwonerseenheid die met 120 liter water rekent.

 

Reacties
 • IBA: Woordenlijst individuele afvalwaterzuivering 13 februari 2014 22:58, door Piet

  Beste,.....
  Kan iemand mij vertellen waar ik mij toe kan wenden om een septic tank te laten installeren. Ik heb begrepen dat dit moet gebeuren door een gecertificeerd bedrijf.
  Wij zitten tussen Reims en Luxemburg.
  Alvast bedankt voor de reacties.
  Piet

Aangesloten bezoekers: 30

Trefwoorden
 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

 • Frankrijk, het land

 • Franse taal

 • Geld, bank, verzekering

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

 • Medisch

 • Allier Toeristisch

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |