allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaWerk en inkomenVerlofVaderschapsverlof

Vaderschapsverlof

maandag 10 december 2012 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

Eind 2012 werd de wetgeving rond het vaderschapsverlof uitgebreid. Je leest erover in artikel Vaderschapsverlof in een nieuw jasje.
De meeste regels in dit artikel zijn nog wel van toepassing.
Het vorige artikel in deze rubriek: Sabbatical en onbetaald verlof
Beoordeling:
Bezoeken: 872
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een geboorte kondigt zich aan. Afhankelijk van de gezinssituatie kun je aanspraak maken op vaderschapsverlof (congé paternité). Het verlof moet worden genomen binnen vier maanden na de geboorte. Je moet je werkgever en je caisse d’Assurance Maladie op de hoogte stellen.

Wie kan ervan gebruik maken?

Vaderschapsverlof is een recht voor alle werknemers. Het doet er niet toe wat voor arbeidscontract (CDI, CDD, part-time, tijdelijk, seizoensgebonden) je hebt, hoe lang je in dienst bent bij je huidge werkgever, of je al dan niet gehuwd, samenwonend of gescheiden bent en ook de geboorteplaats of woonplaats van het kind (in Frankrijk of in het buitenland) doen er niet toe. Je hebt er recht op, ook als je niet met het kind of de moeder samenleeft.

Natuurlijk zijn er om in aanmerking te komen wel bepaalde verplichtingen. Je moet je caisse d’Assurance Maladie bepaalde documenten overhandigen. Je vindt ze hieronder. Ook moet je al ten minste 10 maanden ingeschreven staan (een numéro d’assuré social hebben). Ook moet je ten minste 200 uur gewerkt hebben in de 3 maanden die vooraf gaan aan het vaderschapsverlof. Dat werk moet in bepaald minimum salaris hebben opgebracht (meer details hier).

Duur en voorwaarden

Vaderschapsverlof kent (naast drie dagen afwezigheid toegestaan ​​door de arbeidswet) een maximum van:

11 opeenvolgende dagen (zaterdagen, zondagen en feestdagen inbegrepen) voor een kind;
18 opeenvolgende dagen voor een meerling.
 

Het verlof kan onmiddellijk na drie dagen worden opgenomen, maar op een ander moment binnen 4 maanden na de geboorte. Je hoeft niet alle dagen op te nemen, maar ze kunnen niet worden opgesplitst.

Het verlof kan de duur van een tijdelijk arbeidscontract (CDD) niet overschrijden.

Speciale gevallen

In geval van ziekenhuisopname van een geboren kind kun je vragen de verlofperiode na het ontslag uit het ziekenhuis te laten ingaan;
In geval van overlijden van de moeder, kun je gebruik maken van het zwangerschapsverlof van de moeder[1] en uitstel vragen van je vaderschapsverlof tot de einddatum van het zwangerschapsverlof;
Wordt een kind dood geboren, dan kun je toch van het vaderschapsverlof gebruik maken op voorwaarde dat je een medisch attest van de doodgeboorte van een levensvatbaar kind overlegt.

Je werkgever

Je moet de datum en duur van het vaderschapsverlof ten minste een maand vóór de gekozen datum per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan je werkgever sturen. Deze vult dan een verklaring in die naar de caisse d’Assurance Maladie wordt gestuurd.

De werkgever kan het vaderschapsverlof niet weigeren, maar moet ten minste een maand van tevorenen worden geïnformeerd. Dit verlof kan zonder zijn toestemming niet worden verschoven.

De formaliteiten met het ziekenfonds

Je moet je caisse d’Assurance Maladie de volgende documenten verstrekken:

Een volledige kopie van de geboorteakte van het kind;
een exemplaar van het bijgewerkte familieboekje (livret de famille);
of, indien nodig, een kopie van het bewijs van erkenning van het kind;
Of, als het kind doodgeboren is, de kopie van de verklaring voor een levensloos kind en een medisch attest van de geboorte van een doodgeboren, levensvatbaar kind.

De vergoeding

Tijdens de periode van vaderschapsverlof ontvang je van de sécurité sociale een dagvergoeding (indemnité journalière). Deze is gelijk aan het netto basissalaris wat je gemiddeld in de afgelopen 3 maanden verdiende[2].

Minimum bedrag (in december 2012): €9,09 per dag;
Maximum bedrag (in december 2012): €77,79 per dag.
Uitbetaling vindt elke 14 dagen plaats.

Voetnoten:

[1congé maternité postnatal, velofperiode voor de moeder na de bevalling

[2Bij seizoensarbeiders wordt gekeken naar een periode van 12 maanden

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |