allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaWerk en inkomenParticuliere dienstbetrekkingPersoneel aan huis - Salarié au pair

Personeel aan huis - Salarié au pair

zaterdag 12 januari 2013 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 3 september 2018

De Franse arbeidswetgeving onderscheid enkele situaties waarbij iemand in dienst is bij een particulier. Dit artikel beschrijft de salarié au pair.

Het vorige artikel in deze rubriek: Personeel aan huis - Beëindigen arbeidsovereenkomst
Beoordeling:
Bezoeken: 201
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Aan een au pair worden maar weinig wettelijke eisen gesteld:

een minimale leeftijd van 18 jaar
of 16 jaar met toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s)
de Franse nationaliteit of een buitenlandse (legaal verblijvend in Frankrijk);
al dan niet student.

Voorwaarden

Er bestaat geen enkele wetstekst rond de status van au-pair-werknemer.

Werknemers worden op een zelfde manier behandeld als huishoudelijk personeel en vallen onder de nationale collectieve arbeidsovereenkomst voor de werknemers van particuliere werkgevers.

De tewerkstelling van een au-pair-werknemer geeft aanleiding tot een arbeidsovereenkomst.

Overweging

De au-pair-werknemer wordt meestal betaald in natura (huisvesting, maaltijden). De collectieve arbeidsovereenkomst definieert een vaste raming van de voordelen:

€ 4,70 per maaltijd
€ 71 per maand voor huisvesting.
Wordt van deze bedragen afgeweken, dan moet dit worden gespecificeerd in het contract. Bij het bepalen van de bijdragegrondslag wordt hiermee rekening gehouden.

Sociale bescherming en bijdragen

De au-pair-werknemer valt onder de algemene sociale zekerheid (ziekte, moederschap, arbeidsongevallen, basispensioen) en het aanvullende pensioenfonds voor werknemers van particulieren (IRCEM).

Ook heeft de au-pair-werknemer recht op werkloosheidsverzekering.

De werkgever verstrekt hiertoe een loonstrook.

Verplichtingen werkgever

De persoon die een au pair-medewerker inhuurt, moet een verklaren op formulier N° 11469 aan de Urssaf van zijn woonplaats sturen binnen 8 dagen na de aanwerving of huisvesting van de au-pair.

Als dit een eerste verklaring is, is het formulier ook van toepassing voor de registratie als particuliere werkgever.
Wanneer de werknemer nog niet beschikt over een numéro de sécurité sociale vindt automatisch registratie plaats bij de sociale zekerheid.
 

Ieder kwartaal moet bij de Urssaf een vereenvoudigde aangifte (DNS) worden gedaan om bijdragen te berekenen.

Belastingvoordeel

Een persoon die een medewerker in dienst neemt, kan profiteren van belastingverlaging voor binnenlandse werkgelegenheid. Hiervoor ontvangt deze
een certificaat van de Urssaf. Meer in artikel Belastingvoordeel bij werknemer aan huis.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |