allesfrans.com

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

  
BeginpaginaWerk en inkomenParticuliere dienstbetrekkingPersoneel aan huis - Travailleur occasionnel

Personeel aan huis - Travailleur occasionnel

zaterdag 12 januari 2013, door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 28 februari 2014

De Franse arbeidswetgeving onderscheid enkele situaties waarbij iemand in dienst is bij een particulier. Dit artikel beschrijft de travailleur occasionnel.

Het vorige artikel in deze rubriek: Personeel aan huis - Stagiaire aide familial étranger
Beoordeling:
Bezoeken: 102
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een travailleur occasionnel is een werknemer in dienst van een particulier met een arbeidscontracten van bepaalde duur voor taken niet onder persoonlijke diensten vallen.

Activiteiten

Een travailleur occasionnel is een werknemer in dienst van een prive-persoon voor activiteiten die niet onder particuliere diensten vallen. Het gaat daarbij voornamelijk om het uitvoeren van bouwwerken.

In plaats van een bedrijf of ambachtsman in te huren, kiest de particulier ervoor rechtstreeks een werknemer in te huren. Hij wordt daardoor onder werktijd zijn werkgever.

De particuliere werkgever betaalt geen TVA (BTW) op arbeid, maar wel sociale bijdragen op de lonen van zijn medewerker(s).

Rechten en plichten

Werknemer en werkgever zijn beide onderworpen aan de bepalingen van de arbeidswet. De arbeidsovereenkomst is een contract van bepaalde tijd.

De werknemer ontvangt een salaris dat ten minste gelijk is aan het minimumloon (SMIC).

De werknemer geniet van de voordelen van de status van werknemer (sociale bescherming in geval van ongeval, betaald verlof, de werkloosheidsverzekering, enz.).

Verplichtingen werkgever

De individuele werkgever is verplicht de nodige handelingen uit te voeren en is onderworpen aan verplichtingen voor de werkgever (opmaken van een arbeidsovereenkomst, de loonstroken, de betaling van sociale bijdragen, ...).

Dit soort werkzaamheden vallen niet onder services à la personne en kunnen dan ook NIET worden aangemeld via een CESU déclaratif..

Melding

De werkgever die voor de eerste keer een travailleur occasionnel inhuurt, moet dat binnen 8 dagen melden:

bij de Urssaf van het departement waarin de werknemer werkt;
bij het ziekenfonds (CPAM) van de woonplaats van de werknemer, wanneer de werknemer nog geen numéro de sécurité sociale heeft.

Driemaandelijks aangifte

Voor een berekening van de sociale bijdrage moet de werkgever elk kwartaal een vereenvoudigde aangifte (DNS) doen bij de Urssaf. De Urssaf moet de aangifte uiterlijk op de 10e van de maand volgend op het betreffende kalenderkwartaal hebben ontvangen.

Bijdragen kunnen worden betaald per cheque of automatische incasso.

Als de geregistreerde vereenvoudigde aangifte niet is ingeleverd vóór de 10e van de maand die volgt op het betrokken kwartaal, moet de werkgever zelf de berekening van de bijdragen maken en die voldoen.

Verantwoordelijkheid

De individuele werkgever wordt niet gedekt door de garantie die bedrijven en ambachtslieden verstrekken in geval van problemen tijdens of na beëindiging van de werkzaamheden (defecten, gebreken in de bouw, ...).

Als werkgever is hij persoonlijk verantwoordelijk voor het werk. Hij is ook verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en werkplaats.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |