allesfrans.com

 • Gas en elektriciteit: Wie doet wat?

  In Frankrijk telt de energiesector een zeer groot aantal spelers die betrokken zijn bij verschillende stadia van de toeleveringsketen voor elektriciteit en  (...)

 • #JeKiffeMonDecollete

  Een protest tegen de ongepaste blikken en opmerkingen bij het dragen van (diep) uitgesneden kleding.

 • Vaarbewijs

  Wanneer moet je in Frankrijk voor de pleziervaart een vaarbewijs hebben en hoe kun je het verkrijgen?

 • Gas en elektriciteit: Wie doet wat?

  In Frankrijk telt de energiesector een zeer groot aantal spelers die betrokken zijn bij verschillende stadia van de toeleveringsketen voor elektriciteit en  (...)

 • #JeKiffeMonDecollete

  Een protest tegen de ongepaste blikken en opmerkingen bij het dragen van (diep) uitgesneden kleding.

  
BeginpaginaWerk en inkomenParticuliere dienstbetrekkingPersoneel aan huis - Travailleur occasionnel

Personeel aan huis - Travailleur occasionnel

zaterdag 12 januari 2013 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 28 februari 2014

De Franse arbeidswetgeving onderscheid enkele situaties waarbij iemand in dienst is bij een particulier. Dit artikel beschrijft de travailleur occasionnel.

Het vorige artikel in deze rubriek: Personeel aan huis - Stagiaire aide familial étranger
Beoordeling:
Bezoeken: 107
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een travailleur occasionnel is een werknemer in dienst van een particulier met een arbeidscontracten van bepaalde duur voor taken niet onder persoonlijke diensten vallen.

Activiteiten

Een travailleur occasionnel is een werknemer in dienst van een prive-persoon voor activiteiten die niet onder particuliere diensten vallen. Het gaat daarbij voornamelijk om het uitvoeren van bouwwerken.

In plaats van een bedrijf of ambachtsman in te huren, kiest de particulier ervoor rechtstreeks een werknemer in te huren. Hij wordt daardoor onder werktijd zijn werkgever.

De particuliere werkgever betaalt geen TVA (BTW) op arbeid, maar wel sociale bijdragen op de lonen van zijn medewerker(s).

Rechten en plichten

Werknemer en werkgever zijn beide onderworpen aan de bepalingen van de arbeidswet. De arbeidsovereenkomst is een contract van bepaalde tijd.

De werknemer ontvangt een salaris dat ten minste gelijk is aan het minimumloon (SMIC).

De werknemer geniet van de voordelen van de status van werknemer (sociale bescherming in geval van ongeval, betaald verlof, de werkloosheidsverzekering, enz.).

Verplichtingen werkgever

De individuele werkgever is verplicht de nodige handelingen uit te voeren en is onderworpen aan verplichtingen voor de werkgever (opmaken van een arbeidsovereenkomst, de loonstroken, de betaling van sociale bijdragen, ...).

Dit soort werkzaamheden vallen niet onder services à la personne en kunnen dan ook NIET worden aangemeld via een CESU déclaratif..

Melding

De werkgever die voor de eerste keer een travailleur occasionnel inhuurt, moet dat binnen 8 dagen melden:

bij de Urssaf van het departement waarin de werknemer werkt;
bij het ziekenfonds (CPAM) van de woonplaats van de werknemer, wanneer de werknemer nog geen numéro de sécurité sociale heeft.

Driemaandelijks aangifte

Voor een berekening van de sociale bijdrage moet de werkgever elk kwartaal een vereenvoudigde aangifte (DNS) doen bij de Urssaf. De Urssaf moet de aangifte uiterlijk op de 10e van de maand volgend op het betreffende kalenderkwartaal hebben ontvangen.

Bijdragen kunnen worden betaald per cheque of automatische incasso.

Als de geregistreerde vereenvoudigde aangifte niet is ingeleverd vóór de 10e van de maand die volgt op het betrokken kwartaal, moet de werkgever zelf de berekening van de bijdragen maken en die voldoen.

Verantwoordelijkheid

De individuele werkgever wordt niet gedekt door de garantie die bedrijven en ambachtslieden verstrekken in geval van problemen tijdens of na beëindiging van de werkzaamheden (defecten, gebreken in de bouw, ...).

Als werkgever is hij persoonlijk verantwoordelijk voor het werk. Hij is ook verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en werkplaats.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |