allesfrans.com

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Een leiding onder de openbare weg door

  Mag je nou wel of niet een elektriciteitskabel of waterleiding onder de openbare weg (laten) trekken?

 • Eerste péage zonder hefbomen

  De A4 tussen Metz en Straatsburg is een van de eerste 100% barrièrevrije tolwegen van Frankrijk.
  
BeginpaginaWerk en inkomenParticuliere dienstbetrekkingPersoneel aan huis - Travailleur occasionnel

Personeel aan huis - Travailleur occasionnel

zaterdag 12 januari 2013, door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 28 februari 2014

De Franse arbeidswetgeving onderscheid enkele situaties waarbij iemand in dienst is bij een particulier. Dit artikel beschrijft de travailleur occasionnel.

Het vorige artikel in deze rubriek: Personeel aan huis - Stagiaire aide familial étranger
Beoordeling:
Bezoeken: 102
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een travailleur occasionnel is een werknemer in dienst van een particulier met een arbeidscontracten van bepaalde duur voor taken niet onder persoonlijke diensten vallen.

Activiteiten

Een travailleur occasionnel is een werknemer in dienst van een prive-persoon voor activiteiten die niet onder particuliere diensten vallen. Het gaat daarbij voornamelijk om het uitvoeren van bouwwerken.

In plaats van een bedrijf of ambachtsman in te huren, kiest de particulier ervoor rechtstreeks een werknemer in te huren. Hij wordt daardoor onder werktijd zijn werkgever.

De particuliere werkgever betaalt geen TVA (BTW) op arbeid, maar wel sociale bijdragen op de lonen van zijn medewerker(s).

Rechten en plichten

Werknemer en werkgever zijn beide onderworpen aan de bepalingen van de arbeidswet. De arbeidsovereenkomst is een contract van bepaalde tijd.

De werknemer ontvangt een salaris dat ten minste gelijk is aan het minimumloon (SMIC).

De werknemer geniet van de voordelen van de status van werknemer (sociale bescherming in geval van ongeval, betaald verlof, de werkloosheidsverzekering, enz.).

Verplichtingen werkgever

De individuele werkgever is verplicht de nodige handelingen uit te voeren en is onderworpen aan verplichtingen voor de werkgever (opmaken van een arbeidsovereenkomst, de loonstroken, de betaling van sociale bijdragen, ...).

Dit soort werkzaamheden vallen niet onder services à la personne en kunnen dan ook NIET worden aangemeld via een CESU déclaratif..

Melding

De werkgever die voor de eerste keer een travailleur occasionnel inhuurt, moet dat binnen 8 dagen melden:

bij de Urssaf van het departement waarin de werknemer werkt;
bij het ziekenfonds (CPAM) van de woonplaats van de werknemer, wanneer de werknemer nog geen numéro de sécurité sociale heeft.

Driemaandelijks aangifte

Voor een berekening van de sociale bijdrage moet de werkgever elk kwartaal een vereenvoudigde aangifte (DNS) doen bij de Urssaf. De Urssaf moet de aangifte uiterlijk op de 10e van de maand volgend op het betreffende kalenderkwartaal hebben ontvangen.

Bijdragen kunnen worden betaald per cheque of automatische incasso.

Als de geregistreerde vereenvoudigde aangifte niet is ingeleverd vóór de 10e van de maand die volgt op het betrokken kwartaal, moet de werkgever zelf de berekening van de bijdragen maken en die voldoen.

Verantwoordelijkheid

De individuele werkgever wordt niet gedekt door de garantie die bedrijven en ambachtslieden verstrekken in geval van problemen tijdens of na beëindiging van de werkzaamheden (defecten, gebreken in de bouw, ...).

Als werkgever is hij persoonlijk verantwoordelijk voor het werk. Hij is ook verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en werkplaats.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |