allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenSociale bijdragenCESU déclaratif
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

CESU déclaratif

zaterdag 12 januari 2013 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 28 februari 2014

Beoordeling:
Bezoeken: 279
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De individuele werkgever kan met de CESU déclaratif voldoen aan zijn verplichtingen zoals rapportage van lonen aan de Urssaf, betaling van sociale premies, het opstellen van loonstroken, enz.

Betrokken werknemers

De declaratie kan worden gedaan voor werknemers binnen de persoonlijke diensten, met uitzondering van onthaalouders en kinderopvang onder de 6 jaar thuis. Voor deze twee categorieën van werknemers is een soortgelijke dienst voor particuliere werkgevers: de Pajemploi.

Lidmaatschap

Om van de CESU déclaratif gebruik te maken, moet de individuele werkgever zich eerst aanmelden bij het nationale centrum van de Cesu (CNCesu). Dit kan op de volgende manieren:

via internet op de site CNCesu,
bij de Urssaf,
bij een bank.

Keuze van de rapportage

Op het moment van zijn toetreding als individuele werkgever kiest deze zelf hoe de aangifte van het loon van de werknemer(s) wordt gedaan:

op de internetsite van CNCesu
Wanneer aanmelding wordt gedaan via deze site, wordt automatisch voor deze manier gekozen.
Op deze manier weet de werkgever onmiddellijk het bedrag van de sociale zekerheidsbijdragen die zullen worden afgetrokken van zijn bankrekening.
De werkgever heeft ook toegang tot een overzicht van zijn aangiftes en kan een fiscaal attest afdrukken dat dient als bijlage voor zijn aangifte inkomstenbelasting om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel.
De individuele werkgever kan er ook voor kiezen om de lonen aan zijn werknemers betaalt per post naar de CNCesu te sturen. Hij ontvangt daarvoor speciale formulieren en voorgeadresseerde enveloppen.
De individuele werkgever die kiest voor aangifte per post kan dit te allen tijde wijzigen in aangifte per internet via de website van CNCesu.

Betaling werknemer en sociale lasten

De individuele werkgever kan zijn werknemer geheel of gedeeltelijk uitbetalen:

per overschrijving
per cheque,
door vooruitbetaling aan CESU,
contant tegen ontvangstbewijs ondertekend door de werknemer.

Bedrag

Het bruto uurloon kan niet lager zijn dan het bruto minimumloon per uur.

Ook moet vakantiegeld worden betaald gelijk aan 10% van de vergoeding. Het uurloon kan daarom niet minder zijn dan 110% van het minimum uurtarief.

Sociale bijdragen

Sinds 1 januari 2013 kunnen de sociale bijdragen uitsluitend worden berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Een feitelijke aftrek van werkgeversbijdragen van € 0,75 wordt toegepast op elk gerapporteerd uur.

Frequentie

De aangifte van het netto salaris van een werknemer moet worden gedaan aan het einde van iedere maand, of binnen 15 dagen na de betaling van de lonen aan een werknemer die op onregelmatige basis werkt.

Op basis van deze verklaring doet CNCesu het volgende:

het berekent de werknemers- en werkgeversbijdragen,
het stuurt de werkgever een bericht van heffing en gaat over tot het innen van die bijdragen van zijn bankrekening,
het zendt informatie die nodig is om de rechten van de werknemer te valideren bij de ziekte en ongevallen, pensioen en werkloosheid aan de betrokken instanties,
het levert aan de werknemer een bewijs van tewerkstelling: een loonstrook.

Arbeidsovereenkomst van de werknemer

Voor werknemers van wie de arbeidsduur niet meer dan 8 uur per week of 4 opeenvolgende weken per jaar is, kan Cesu als contract gelden. Toch wordt aanbevolen altijd een arbeidsovereenkomst te maken om geschillen te voorkomen.

Een model van een vast contract (CDI) en instructies bij het invullen zijn beschikbaar op de website van CNCesu.

Op internet: Website CESU


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention