allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenOverige belastingenBelasting op de woning
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Belasting op de woning

woensdag 2 december 2009 , door Hanjo

Gecontroleerd op maandag 10 februari 2020

Wanneer je een Franse woning bewoont of bezit, krijg je te maken met een aantal Franse belastingen. Ook wanneer je in Frankrijk belastingplichtig bent en buiten Frankrijk inkomsten uit een woning hebt, moet je deze inkomsten aangeven.

Het vorige artikel in deze rubriek: Belasting op caravan of camper
Beoordeling:
Bezoeken: 2.643
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Taxe d’habitation

De "taxe d’habitation" wordt ook door huurders betaald. Het is een gebruikersbelasting die wordt bepaald aan de hand van de kadastrale huurwaarde ("valeur locative cadastrale") plus een aantal andere factoren. Ook bij verbeteringen in en rond de woning kan het tarief omhoog gaan.

Sinds een paar jaar wordt ook de omroepbijdrage via de taxe d’habitation geïnd. Je leest er meer over in ons artikel over de Televisie kijken in Frankrijk.

Je vindt meer details in artikel Taxe d’habitation.

Taxe foncière

Bij de "taxe foncière" ("foncier" betekent grond) wordt ook met bovenvermelde factoren rekening gehouden, maar kijkt men ook naar oppervlakte, nutsvoorzieningen en de toestand van de woning. Voor onbebouwde grond geldt een speciaal tarief van de grondbelasting ("taxe foncière sur les propriétés non bâties").

In artikel Taxe foncière gaan we meer op deze belasting in.

Reductie

Ben je je huis aan het verbouwen en is het niet bewoonbaar, dan kun je aanspraak maken op een gereduceerde "taxe foncière sur les propriétés bâties". De Mairie kan je hierbij helpen.

Ingebruikname nieuwe ruimtes

Wanneer je aan het bouwen of verbouwen bent en nieuw gecreëerde ruimte in gebruik hebt genomen, moet je binnen 90 dagen een melding doen bij een centre des impôts (fonciers) voor de herberekening van de taxe d’habitation en/of de taxe foncière.

Ook wanneer de werkzaamheden nog niet zijn voltooid, moet je deze melding doen - het gaat om de datum van ingebruikname!

Het formulier dat je dient te gebruiken, vind je hier.
Je leest er meer over in artikel Cerfa N° 10867 (6650).

Vrijstelling

Misschien kom je wel in aanmerking voor vrijstelling. Je leest er meer over in onderstaand artikel.

 • Vrijstelling belasting op de woning
  Een artikel in onze rubriek > Belastingen > Franse belastingen > Overige belastingen

  Misschien kom je wel in aanmerking voor vrijstelling van de Taxe Foncière en/of de Taxe d’Habitation...

Belasting over inkomsten uit onroerend goed buiten Frankrijk

Huurinkomsten van een in het buitenland gelegen gebouw moeten worden gemeld:

 • zij zullen in Frankrijk worden belast alsof het gaat om inkomsten uit onroerend goed uit een in Frankrijk gelegen gebouw;
 • er kan een belastingverdrag zijn tussen Frankrijk en het land waar het onroerend goed zich bevindt:
  • Indien dit verdrag voorziet in belastingheffing in het land waar het onroerend goed is gelegen, moeten de betrokken inkomsten uit onroerend goed alsnog bij de Franse belastingdienst worden aangegeven;
  • Zelfs als ze niet belast worden, worden ze in aanmerking genomen om het totale inkomen van de belastingplichtige te berekenen en zijn belastingtarief te bepalen, dit wordt het effectieve tarief genoemd.

Onroerend goed verkocht in het buitenland

Inkomsten uit de verkoop van in het buitenland gelegen onroerend goed moeten bij de Franse belastingdienst worden aangegeven om daar te worden belast.

Onroerend goed dat in het buitenland geen inkomsten genereert

In principe is de Franse belastingplichtige niet verplicht om een woning in het buitenland die geen (huur)inkomsten oplevert, dus geen verhuur, fiscaal aan te geven.

Eigenaars met een vastgoedvermogen van meer dan 1,3 miljoen euro zijn echter verplicht om een aangifte voor vermogensbelasting in te dienen. Deze aangifte moet het onroerend goed van de belastingplichtige in het buitenland bevatten, aangezien de vermogensbelasting (IFI) wordt berekend over het gehele onroerend goed in de wereld.

Geschonken onroerend goed in het buitenland

Schenkingen van in het buitenland gelegen onroerende goederen moeten bij de Franse belastingdienst worden aangegeven. Dit is zelfs het geval als de begunstigde van de schenking buiten Frankrijk woont.

Bovendien kan de aangifte verplicht zijn, zelfs als de schenking niet belastbaar is in Frankrijk (bijvoorbeeld op grond van een internationaal verdrag).

Dit is het geval als deze schenking van onroerend goed gepaard gaat met andere schenkingen. De aangifte stelt de Franse belastingdienst vervolgens in staat om het toepasselijke belastingtarief te berekenen op basis van alle schenkingen.

Ontbreken van een belastingverdrag met het land waar het onroerend goed is gelegen

De hierboven uiteengezette regels zijn die welke zijn vastgelegd in het Franse nationale recht.
Wanneer Frankrijk dus geen belastingverdrag heeft gesloten met het land waar het onroerend goed zich bevindt, zijn de bovenstaande regels van toepassing op de belastingplichtige en zijn de vermogensinkomsten dus belastbaar in Frankrijk.

Hoe aangeven?

In het buitenland ontvangen inkomsten worden aangegeven en berekend op formulier 2044 als Franse landinkomsten. Het positieve resultaat wordt vervolgens gerapporteerd op formulier 2042 in vak 4BA.

Bovendien moet bijlage 2047, een formulier voor de aangifte van in het buitenland ontvangen inkomsten, worden bijvoegd.

Op de eerste pagina wordt het adres van het gebouw en de locatieverklaring van het pand aangegeven. Op de laatste bladzijde wordt ook tabel VI ingevuld om in aanmerking te komen voor het belastingkrediet ter voorkoming van dubbele belastingheffing en wordt het bedrag in vak 8TK van formulier 2042 vermeld.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • De hoogte van de successierechten

  Hoe bereken je de successierechten om te weten te komen hoeveel er nog rest na betaling van de rechten? We zullen alles uitleggen.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention