allesfrans.com

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Eerste versoepeling regels rond bronheffing

  Bij een daling van de heffing op jouw inkomsten met minimaal 10% mag je, ongeacht het bedrag, je heffingspercentage aanpassen.
 • Controle elektrische installatie van privéwoning door Consuel

  Het controleren of een elektrische installatie voldoet aan de huidige Franse norm NFC 15 100.

  
BeginpaginaFranse taalFrancofonieIdiotisme

Idiotisme

zondag 10 februari 2013, door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 april 2014

Een Frans "idiotisme" is wel eigenaardig, maar niet gek! Het woord heeft alles met "idioom" te maken, de eigenaardigheden van een taal.

Het vorige artikel in deze rubriek: Francofonen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 364
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een idiotisme is bijvoorbeeld een zinsconstructie die specifiek is voor een bepaalde taal. De samenstelling van de woorden geeft betekenis aan het geheel, niet de afzonderlijke woorden. Er kunnen grammaticale constructies of vaker symbolische of metaforische uitdrukkingen worden gebruikt. Een idioom is over het algemeen woord voor woord onvertaalbaar en is soms moeilijk of onmogelijk uit te drukken in een andere taal. Het Franse "il-y-a" is een goed voorbeeld.

In het Nederlands zou "Welke tijd is het?" (net zoals in het Frans) volledig juist zijn. Toch zeggen we gewoonlijk: "Hoe laat is het?".

Wanneer je idioom letterlijk in een ander taal vertaalt, krijg je een bijvoorbeeld een germanisme of een anglicisme: "secouer les mains" komt van het Engelse "to shake hands". De juiste Franse uitdukking is "serrer la main".

Soorten idiotismes

Men maakt onderscheid tussen verschillende groepen van idioom:

idiotisme animalier, dierlijk idioom;
idiotisme botanique, botanisch idioom;
idiotisme chromatique, kleuridioom;
idiotisme corporel, lichamelijk idioom;
idiotisme gastronomique, gastronomisch idioom;
idiotisme numérique, getal-idioom;
idiotisme toponymique, topologisch idioom;
idiotisme vestimentaire, kleding-idioom;

Idiotisme animalier

Wanneer je van de hak op de tak springt, zegt men in Frankrijk: "sauter du coq à l’âne", van de haan naar de ezel springen.

Idiotisme botanique

Stranden, mislukken kun je in het Frans uitdrukken met "faire chou blanc", wittekool maken.

Idiotisme chromatique

Zegt een Fransman "laisser carte blanche" dan mag je doen wat je wil om iets op te lossen. Maar doe je het verkeerd dan eindigt dit in "voir rouge", in grote problemen.

Idiotisme corporel

Wanneer je overhaast vertrekt, spreekt men van "prendre ses jambes à son cou". Maar diezelfde hals kan je ook volledige vrijheid geven: "avoir la bride sur le cou".

Idiotisme gastronomique

Het is niet verbazend dat in het Frans veel eet-idioom bestaat. Heel bekend is wel "les carottes sons cuites": het spel is uit!

Idiotisme numérique

"Se mettre sur son trente-et-un" is er op je Paas-best uitzien. Het verwijst naar de 31e december, wanneer je je mooi aankleedt voor het nieuwe jaar.

Idiotisme toponymique

Wanneer je op een stiekeme manier vertrekt, zegt men in Frankrijk "filer à l’anglaise". Het werkwoord "filer" kunnen we ook bij de gastronomische idiomen indelen, want "filer doux" betekent zoete broodjes bakken.

Idiotisme vestimentaire

"Mouiller sa chemise" is je persoonlijk bij een project betrekken. Verwar het niet met "mouiller sa culotte", wat zowel figuurlijk als letterlijk het in zijn broek doen betekent.

Online bekijken: http://fr.wikipedia.org/wiki/Idioti...


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Aangesloten bezoekers : 12

In deze rubriek

In de ruimste zin van het woord gaat het om alle acties die worden ondernomen om de Franse taal en de daaraan verbonden waarden te bevorderen. Als instelling - en dan schrijven we Francofonie met een hoofdletter F - staat Francofonie voor de internationale organisatie OIF (Organisation internationale de la Francophonie), die uit de 55 landen bestaat die besloten hebben het handvest van de OIF te ondertekenen.


Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |