allesfrans.com

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
 • Wie blijven verstookt van snel internet?

  Ondanks de voortschrijdende glasvezeldekking zullen veel huishoudens waarschijnlijk lang moeten wachten op een zeer snel internet, of zelfs op een goede  (...)

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
  
BeginpaginaGeld en bankGeld sparenFonds de garantie des dépôts

Fonds de garantie des dépôts

woensdag 20 februari 2013, door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Het vorige artikel in deze rubriek: Bruto of netto rente op spaarrekening?
Beoordeling:
Bezoeken: 187
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Dit "depositogarantiefonds" werd in Frankrijk opgericht door de wet van 25 juni 1999 inzake sparen en financiële veiligheid. Het is bedoeld om klanten te compenseren in het geval van falen van hun bank of financiële instelling. Die bank of instelling moet wel tot het fonds zijn toegetreden.

Het fonds omvat:

een garantie espèces, een garantie voor gestort geld;
een garantie titres, een garantie op effecten;
een garantie cautions, een garantie op obligaties.
 
Op de website van het garantiefonds vind je de lijst van aangesloten instellingen.

Garantie des espèces

Het gaat met name om bankrekeningen, spaarrekeningen en spaarplannen (bijvoorbeeld voor een woning). Het Waarborgfonds staat garant voor deposito’s op deze rekeningen tot maximaal € 100.000 per depositohouder per aangesloten bank (voor een gezamenlijke rekening, een "compte joint", geldt deze grenswaarde ook, maar wordt zij verdeeld tussen de rekeninghouders. Heb je samen één gemeenschappelijke rekening bij een bankinstelling, dan is de gezamenlijke limiet van de garantie € 200.000.

Het Franse Garantiefonds verschilt van dat in andere landen omdat het fonds niet wordt gestuurd door een formule op basis van de uitstaande rekening van Franse banken, maar op een systeem van afroepen van bijdragen. In 2009 hebben de Franse banken € 107,8 miljoen aan het systeem moeten bijdragen. Bij de verhoging van de gegarandeerde inleg van € 70.000 naar € 100.000 in 2010 werd dat gefinancierd door een bijzondere bijdrage van € 270 miljoen uitgesmeerd over drie jaar.

De reserves het Garantiefonds zijn ongeveer 2,0 miljard euro (gelijk aan 30 euro per persoon). Dit betekent dat het slechts 20.000 rekeningen zou kunnen waarborgen, maar bij een systemische bankcrisis kan het fonds rekenen op de tussenkomst van de staat.

Garantie des titres

Ook bij de garantie op effecten geldt een maximum van € 100.000 per houder en per aangesloten instelling.

Garantie des cautions

Bij de garantie op obligaties geldt een speciale regeling voor levensverzekeringen. Dez zijn gegarandeerd door een eigen garantiefonds (Fonds de garantie des assurances de personnes) en het gegarandeerde bedrag is maximaal € 70.000 per contract en verzekeraar.
Ontvangers van een invaliditeitspensioen of een uitkering vanwege een handicap (en de begunstigden van een overlijdensrisicoverzekering) hebben recht op een maximum van € 90.000 per contract en verzekeraar.

Met betrekking tot de garantie van verzekering in het algemeen gelden diverse wettelijke beperkingen die buiten het bestek van dit artikel vallen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |