allesfrans.com

 • Autorijden in het gips. Mag dat?

  Het is riskant, zowel voor je veiligheid als voor je portemonnee.

 • Mag je door oranje rijden?

  Wordt het in bepaalde situaties getolereerd? En wat zijn de risico’s in geval van overtreding?

 • Een muur met cementmortel afwerken

  Je kunt vrij eenvoudig een afwerklaag van mortelpleister aanbrengen om een gladde en uniforme uitstraling te krijgen.

 • Autorijden in het gips. Mag dat?

  Het is riskant, zowel voor je veiligheid als voor je portemonnee.

 • Mag je door oranje rijden?

  Wordt het in bepaalde situaties getolereerd? En wat zijn de risico’s in geval van overtreding?

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsWaar en hoe hoog mag je bouwen?

Waar en hoe hoog mag je bouwen?

donderdag 25 juli 2013, door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Het Franse droit de l’urbanisme en France, het stedenbouwkundig recht, kent talloze bepalingen. In dit artikel lichten we aan de hand van enkele voorbeelden uit waar je op een terrein mag bouwen en wat daardoor de maximale hoogte is.

Het vorige artikel in deze rubriek: Vanaf 2015 geldt nog maar één logo voor belastingvoordeel
Beoordeling:
Bezoeken: 2.558
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Dit artikel bevat slechts een uittreksel van de belangrijkste factoren. De verantwoordelijke dienst en een architect zijn op de hoogte van alle regelgeving.

Plaatsing ten opzichte van de openbare weg

Bij een gevellengte van minder dan 20 meter mag een gebouw op de rooilijn (alignement) worden geplaatst of langs een privéweg of in lijn met bestaande bebouwing.

Plaatsing en erfafscheiding

Zowel voor nieuwbouw als verbouwingen geldt dat elk punt van een gebouw moet vallen binnen een denkbeeldige hoek van 60° op 1 m hoogte van het laagste niveau van de afgrenzing op een afstand van ten minste 3 meter.

Binnen een band van 15 meter uit de uitlijning gelden deze beperkingen.

Buiten de 15 metergrens mag een aangrenzend gebouw van minder dan 3,20 m boven het laagste niveau, binnen het gebied van 3 meter worden geplaatst. De hellingshoek van het dak mag niet meer zijn dan 45°.

Gebouwen onderling, zelfde eigendom

Respecteer een hoek van 60° vanaf de onderkant van ramen.
Maak een doorgang voor de brandweer tussen twee niet-aangrenzende gebouwen.
Houdt een minimumafstand van 4 meter aan tussen twee niet-aaneensluitende gebouwen wanneer de hoogte van de daklijn meer 7 meter is.

Bodemoppervlakte

Voor een woning geldt dat maximaal 30% van het perceel mag worden bebouwd. Daarbij telt het oppervlak van een terras op meer dan 60cm hoogte ook mee.

Bestemmingsplannen kunnen andere waardes opleggen.

Maximale bouwhoogte

Relatieve hoogte
Het hoogteverschil tussen elk punt van de gevel van een gebouw en een punt op de tegenoverliggende uitlijning mag de horizontale afstand geteld tussen deze twee punten niet overschrijden. Een tolerantie van 10% ten opzichte van de straatbreedte is toegestaan. Wanneer de weg glooiend is, wordt de hoogte halverwege het gebouw bepaald. Daken en zolders moeten binnen een hoek van 60° van de kroonlijst vallen.

Hoogte dakgoten
Maximaal 9 meter boven het maaiveld wordt getolereerd, maar stedenbouwkundige oogpunten kunnen de hoogte tot 6 meter beperken.

Absolute hoogte
De nok van een gebouw wordt vastgesteld op 16,50 meter boven het maaiveld, schoorstenen en dergelijke uitgesloten.
Bij een helling wordt het gemiddelde berekend van de hoogtes van de hoekpunten van het perceel.

Wanneer de breedte van de straat niet aan de minimale eisen voldoet, mag voor de berekening de minimale breedte (5 meter) worden gebruikt.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |