allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenPlus-ValuePlus-value (voor buitenlanders)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Plus-value (voor buitenlanders)

donderdag 3 oktober 2013 , door Hanjo

Bewerkt op donderdag 21 november 2019

Lees eerst het introductie-artikel van deze rubriek: Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value).
Het vorige artikel in deze rubriek: Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)
Beoordeling:
3 stemmen
Bezoeken: 4.612
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De regelingen voor de taxe sur la plus-value, de belasting die je in Frankrijk moet betalen op de winst bij verkoop van een tweede woning, zijn niet altijd even duidelijk wanneer de eigenaar niet zijn fiscale woonplaats in Frankrijk heeft.
Dit artikel beantwoordt enkele vragen die we toegezonden kregen en geeft wat aanvullende informatie.

Welk tarief is van toepassing?

De wijze van berekening van de gerealiseerde meerwaarde door een niet-ingezetene is identiek aan die van een inwoner, behalve voor het belastingtarief:
19% indien de niet-ingezeten fiscale woonplaats heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen);
Let op: Monaco, Andorra, Frans-Polynesië, Nieuw-Caledonië, Saint-Pierre en Miquelon en Mayotte maken geen deel uit van de Europese Unie. De belastingdruk is voor deze gebieden 33 1/3%.
33 1/3% indien de niet-ingezetene fiscale woonplaats in een ander land heeft en dat land niet in de lijst van niet-coöperatieve landen en gebieden[1] staat vermeld;
50% indien de niet-ingezeten inwoner is van een niet-coöperatief land of gebied.
De aanvullende begroting voor 2012 bepaalde dat de gerealiseerde meerwaarde vanaf 17 augustus 2012 ook voor niet-ingezetenen onderhevig is aan sociale premies (CSG, CRDS, ...) tegen een tarief van 15,5%. In 2019 is dit tarief 17,2%.
Inmiddels is dit deels teruggedraaid door Europese regelgeving. Een niet-ingezetene die aantoonbaar onder een ander sociaal stelsel valt, betaalt (naast de 19% belasting slechts 7,5%.

Op welke kortingen of vrijstellingen kun je aanspraak maken?

De vrijstelling voor de hoofdverblijfplaats is niet van toepassing op fiscaal niet-ingezetenen. Per definitie hebben die geen hoofdverblijfplaats in Frankrijk.
De vrijstelling voor de eerste verkoop van een woning die geen hoofdverblijfplaats is, is niet van toepassing op niet-ingezetenen.
 
Als niet-ingezetene kun je toch profiteren van een specifieke vrijstelling voor jouw verblijf in Frankrijk (artikel 150 G II 2° van de CGI[2]) als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
Je hebt de nationaliteit van een lid van de Europese Economische Ruimte of van een ander land waarmee Frankrijk een belastingverdrag heeft;
Je moet een fiscale woonplaats in Frankrijk gedurende ten minste twee opeenvolgende jaren voorafgaande aan de overdracht kunnen rechtvaardigen;
De verkochte woning moet jouw huisvesting in Frankrijk zijn en je moet er de vrije beschikking over hebben gehad vanaf 1 januari van het jaar voorafgaand aan de verkoop;
Per belastingbetaler kan slechts éénmaal van deze vrijstelling worden geprofiteerd.
 
Deze vrijstelling geldt ook voor in het buitenland gestationeerde ambtenaren die hun fiscale woonplaats in Frankrijk hebben.

Je bent geen eigenaar van je hoofdverblijf buiten Frankrijk

Wanneer je gedurende minimaal vier jaar voorafgaande aan de verkoop van je tweede woning in Frankrijk geen eigenaar was van de woning die als jouw hoofdverblijf dient, rechtstreeks of via een tussenpersoon[3], kun je onder bepaalde voorwaarden vrijstelling van de taxe sur la plus-value krijgen:
Je gebruikt de opbrengst van de verkoop voor de aankoop van een hoofdverblijf;
Je mag slechts eenmalig van deze regeling gebruik maken;
De regeling is facultatief en je moet er als verkoper om vragen.
Op de dag van de verkoop van de tweede woning waarvoor je wenst te profiteren van de vrijstelling van de belasting op de meerwaarde beoordeel je hoeveel zal worden gebruikt voor de aankoop van je toekomstige hoofdverblijfplaats. Dat kan de volledige verkoopprijs zijn, maar ook een deel. De notaris zal er nota van nemen.
De vrijstelling van de belasting op de meerwaarde geldt voor het deel van de prijs dat wordt hergebruikt. Als verkoper ben je volledig vrijgesteld van de belasting wanneer het totale verkoopbedrag wordt geïnvesteerd. Is dat niet het geval, dan wordt het niet herbelegde deel belast.
Het aangegeven bedrag moet binnen een termijn van 24 maanden worden gebruikt om een hoofdverblijfplaats te kopen (nieuwbouw of bestaande bouw). Maak je gebruik van een lager bedrag dan je had aangegeven, dan moet je een gewijzigde aangifte doen. Gebruik je uiteindelijk meer dan wat je tijdens de verkoop had gezegd, dan kun je een vordering tot terugbetaling van de te veel betaalde belasting doen.
Maak je gebruik van de volledige opbrengst, dan hoef geen specifieke aangifte te worden gedaan, maar de notaris zal het de koopakte vermelden.
Het aangekochte pand moet in principe in Frankrijk staan, maar het belastingvoordeel wordt ook erkend als je een huis koopt in een lidstaat van de Europese Unie waar hij moet wonen, of in een andere land waarvan de overheid de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte heeft ondertekend en met Frankrijk een overeenkomst inzake administratieve bijstand in de strijd tegen fraude en belastingontduiking heeft gesloten.
 

Voetnoten:

[1In de zin van artikel 238-OA van de CGI bestaat de lijst van niet-coöperatieve landen en gebieden in 2012 uit: Botswana, Brunei, Guatemala, Marshalleilanden, Montserrat, Nauru, Niue en de Filippijnen.

[2CGI =code général des impôts

[3je was in die periode huurder of inwonend

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Plus-value in geval van vererving

  In het geval van een overdracht door erfenis wordt als aankoopprijs de waarde van het onroerend goed op het moment van overdracht aan de erfgenaam gebruikt.

Reacties
Hieronder 3 bijdragen
 • Plus-value (voor buitenlanders) 30 april 2018 17:43, door pim rijnders

  Wij hebben een tweede woning in de Picardië sinds 1993. Hoe zit het nu met die plus- value? Zouden wij nog 4 jaar moeten wachten met verkoop?

 • Plus-value (voor buitenlanders) 3 januari 2017 22:50, door wim koning

  De vermelde regeling dat je als niet-ingezetene (met een hoofdverblijf elders dat niet in eigendom is, huurwoning dus) kan worden vrijgesteld van de Plus Value belasting als je de verkoopsom van je 2e woning binnen 2 jaar besteed aan de aankoop van een nieuw hoofdverblijf, ook buiten Frankrijk, kan ik nergens terugvinden. Ook mijn Franse notaris weet er geen raad mee.
  Kan iemand mij helpen aan een verwijzing naar Franse wetgeving of juriprudentie waaruit dit eenduidig blijkt? Alvast dank

 • Plus-value (bezwaar maken 15,5 % soc.lasten) 14 januari 2014 11:32, door Alfons Ey

  Weet iemand waar ik een voorbeeld vind van een bezwaarschrift op de heffing van de 15,5 % sociale lasten en waar ik dat naartoe moet sturen? Ik weet dat de EC bezig is met een procedure tegen de Franse staat met nog onzekere uitkomst, maar niet geschoten is altijd mis. Hartelijk dank voor deze en meer info.

  • Plus-value (bezwaar maken 15,5 % soc.lasten) 23 januari 2015 14:46, door wim koning

   Het zou goed zijn de teksten over de plus value-belasting aan te vullen met de nieuwe stand van zaken (o.m. verlaging per 1-1-15 van 22% naar 19%). Die info ontleen ik aan onderstaande website, die ook aangeeft hoe een bezwaarschrift tegen de 15,5% sociale lasten kan worden ingediend.
   http://www.franceestateservices.com/actualiteiten?gclid=CjwKEAiA_4emBRCxi8_f2cWWjFcSJAB-v1qyC5qJlCch7xingewiVSCvR9zbcmyAwVJIlU6QFusRPBoCUhrw_wcB

   • Plus-value (bezwaar maken 15,5 % soc.lasten) 23 januari 2015 20:29, door Hanjo

    De aanpassingen zijn in voorbereiding en worden volgende week gepubliceerd.

   • Plus-value (bezwaar maken 15,5 % soc.lasten) 27 januari 2015 20:22, door Hanjo

    Het belastingtarief van de plus-value is nooit 22% geweest. Voor ingezetenen van landen buiten de EU is het tarief 33,3%. Voor fiscaal ingezetenen binnen de EU (en dus ook Frankrijk) is het 19%. Er is dus in dit opzicht niets veranderd en de informatie waarnaar wordt verwezen is niet juist. Ik heb dit zojuist voor de zekerheid gecontroleerd op de site van de Franse belastingdienst.

    • Plus-value (bezwaar maken 15,5 % soc.lasten) 18 november 2019 18:57, door Bert Kabbes

     Iemand maakte mij er op attent dat de plus value aanzienlijk wordt verlaagd indien je (1) een verklaring van SVB overlegt dat je gedurende de periode van eigendom altijd premie hebt betaald. Het SVB stuurt je deze verklaring op verzoek in het Frans toe. Hetzelfde geldt (2) voor het overleggen van een verklaring van je ziektekostenverzekeraar(s) dat je gedurende de looptijd in NL verzekerd bent geweest. Klopt deze info en wie weet hoeveel vermindering dit oplevert ?

     • Plus-value (bezwaar maken 15,5 % soc.lasten) 23 juni 2020 13:21, door ton v kollenburg

      Beste, heer, wij staan aan de vooravond van de overdracht van ons huis in Frankrijk. Wij werden pas na de koop geconfronteerd met deze value plus belasting. Ook extra omdat ik de makelaar vertelde dat ik het huis zelf gebouwd heb. Hij zei dat ik maar zo snel mogelijk veel bonnen en facturen moest opzoeken. De belasting was 34procent maar zouden korting krijgen omdat we in 2006 gebouwd hebben. Gelukkig heb ik wel wat bonnen maar lang niet genoeg om een flinke aanslag te ontlopen. Ik lees nu u verhaal, heeft u nog iets vernomen! Want ik neem alles aan om deze belachelijke belasting te verlagen. Mvg Ton van kollenburg

 

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention