Beginpagina > Belastingen > Sociale heffingen > Sociale heffingen op inkomsten uit kapitaal

Sociale heffingen op inkomsten uit kapitaal

zaterdag 5 oktober 2013, door Hanjo

Bijgewerkt op maandag 27 februari 2017

Inkomen uit kapitaal, hetzij inkomsten uit vermogen of inkomsten uit beleggingen, is onderhevig aan verschillende sociale premies: algemene sociale bijdrage (CSG), bijdrage aan de aflossing van de sociale schuld (CRDS), sociale lasten, aanvullende bijdrage en solidariteitsheffing. Bepaalde inkomsten zijn vrijgesteld.

Het vorige artikel in deze rubriek: Opbouw en historie sociale lasten
Beoordeling:
  • Druk dit artikel af
  • Email
  • Reactie
  • RSS
  • RSS
  • RSS

Personen die in Frankrijk wonen zijn sociale bijdragen verschuldigd op inkomsten uit vermogen, ook wanneer ze niet zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting.

Onderhevige inkomsten

Inkomen uit vermogen (revenus du patrimoine)
land inkomsten (revenus fonciers)
lijfrenten onder bezwarende titel (rentes viagères constituées à titre onéreux)
opbrengsten uit beleggingen (Revenus de capitaux mobiliers)
winsten op de verkoop van effecten (plus-values de cession de valeurs mobilières)
Inkomen uit investeringen (revenus de placement)
Inkomsten uit spaarloon (revenus de l’épargne salariale)
spaarrente en spaarpremies (intérêts et primes d’épargne)
Kapitalisatiecontracten en levensverzekeringen (produits des bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie)
Winsten of annuïteiten betaald in het geval van opname of sluiting van een aandelenspaarplan (gains réalisés ou rentes viagères versées en cas de retrait ou de clôture des PEA)
Let op: De opbrengsten van de verkoop van metalen, kostbare voorwerpen, sieraden, kunstvoorwerpen of de invordering en winsten uit kansspelen, paardenrennen en casino’s zijn alleen onderworpen aan de CRDS.

Vrijgestelde inkomsten

rente van een spaarrekening Livret A
rente van een spaarrekening Livret Jeune
beloningen die worden gestort op een livret d’épargne populaire (LEP)
opbrengsten van de deposito’s op een boekje van duurzame ontwikkeling,
rente uit een bedrijfsspaarregeling.

Berekening

Het tarief van de sociale premies op inkomsten uit onroerend goed en investeringen is:

Heffingspercentages tot 31 december 2017
Soort bijdrage Heffingspercentage
CSG (Contribution sociale généralisée) 8,2 %
CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) 0,5 %
Prélèvement social 4,5 %
Contribution additionnelle 0,3 %
Prélèvement de solidarité 2 %
TOTAAL 15,5 %

Vanaf 2018 geldt mogelijk de "flattax".

Opmerking: de CSG verschuldigd op roerende inkomsten die onderworpen zijn aan de progressieve belastingschaal, zijn aftrekbaar tot 5,1% van het totale belastbare inkomen.
De heffing van sociale lasten heeft in 16 jaar een stijging gekend van 0,5% naar 15,5%.

Betaling

Belastingaanslag voor bepaalde inkomsten uit kapitaal
In augustus of september komt een aanslag voor zowel de sociale lasten als voor de inkomstenbelasting. Het vermeldt de individuele bedragen en de berekening van de twee lasten, alsmede de te gebruiken betaalmethodes en de betalingstermijn.

Heffing aan de bron voor bepaalde beleggingsproducten
Sociale premies worden direct bij de bron ingehouden door de uitbetalende instelling (bank of organisatie waarbij je hebt geïnvesteerd) voor de volgende inkomsten :

beleggingsopbrengsten onderworpen aan bronbelasting,
beleggingsopbrengsten die vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting,
opbrengsten uit vaste beleggingen en dividenden, zelfs wanneer winsten worden belast tegen het progressieve tarief van de inkomstenbelasting.
Voor de betaling van sociale bijdragen op deze producten hoef je dus zelf niets te ondernemen.
 

 

Het volgende artikel in deze rubriek: Sociale lasten op geldbeleggingen
Lees ook:
 
Reacties
Reacties

Aangesloten bezoekers: 42

In deze rubriek

Frankrijk kent ook sociale inhouding, niet alleen over inkomsten, zoals loon en uitkeringen (Contribution Sociale Generalisée - CSG en de Contribution au Remboursement de la Dette Sociale - CRDS) of verhuur (CSG), maar ook over inkomsten uit sparen (Prélèvement Sociale - PS).


 
© Allez-Allier/AllesFrans 2008-2018 | SPIP | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0 | Overzicht van de site | Mention | Afmelden |