allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingWerken op zondag - de regels

Werken op zondag - de regels

woensdag 9 oktober 2013 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 6 september 2015

Deze maand kwam het werken op zondag in de Franse actualiteit, nadat twee bouwmarkten een beslissing van de rechter naast zich neerlegden en toch op zondag open gingen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wat is een "jour chomé"
Beoordeling:
Bezoeken: 150
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Als algemene regel geldt dat de zondag een rustdag is (artikel L 3132-3 van de Code du travail) ook al zijn er uitzonderingen op deze regel.

Er zijn drie soorten uitzonderingen :

permanent - er wordt geen vergoeding verstrekt in de vorm van een toeslag op het loon en ook geen compensatie in de vorm van extra vrije tijd;
tijdelijk - verplichte compensatie voor werknemers van bedrijven in sommige gebieden, zoals winkelcentra in stedelijke gebieden met meer dan 1 miljoen inwoners. Deze gebieden worden Puce genoemd, Périmètre d’usage de consommation exceptionnel.
Ook instellingen waarvoor een gemeenschappelijke rustdag voor alle werknemers schadelijk is voor het publiek of het normaal functioneren hindert, vallen onder deze uitzondering;
beperkt - tot vijf zondagen per jaar (elke werknemer ontvangt dan een vergoeding die ten minste gelijk is aan tweemaal de normaal verschuldigde vergoeding voor een vergelijkbare periode, alsmede een gelijkwaardige verlof.
Werknemers jonger dan 18 jaar mogen op zondag werken als het bedrijf een afwijkende rustdag heeft. Stagiaires onder de 18 jaar mogen niet werken op zondag, behalve in bepaalde sectoren (hotels, restaurants, tabakswinkels, bakkerijen,...).

Het recht om te weigeren op zondag te werken

Sommige werknemers mogen weigeren om op zondag te werken. Deze weigering mag geen reden van ontslag of reden van afwijzing bij een sollicitatie zijn.

De betrokken werknemers zijn:

medewerkers van een inrichting gelegen in een Puce (zie hierboven),
medewerkers van een inrichting waarvoor de gelijktijdige rustdag van alle werknemers nadelig is voor het publiek (of de normale werking van de instelling schaadt).
 

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |