allesfrans.com

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een humoristische kijk op "tu" en "vous"

  Een Amerikaanse krant legt het haarfijn uit.

 • Festi’BD, het jaarlijks stripfestival van Moulins

  Ieder jaar wordt eind maart in de stad Moulins een gratis toegankelijk stripfestival georganiseerd.

  
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringWerk en religie

Werk en religie

dinsdag 29 oktober 2013, door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 14 december 2013

Iedere werknemer heeft vrijheid van godsdienst in het kader van zijn activiteiten in het bedrijfsleven (recht om vrij je religieuze overtuigingen te uiten, het dragen van kledingstukken of tekens die verwijzen naar een religieuze overtuiging). Iedere sanctie, ontslag of discriminerende maatregel ten aanzien van de religieuze overtuiging van de werknemer is dan ook verboden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Vakantiewerk, de regels
Beoordeling:
Bezoeken: 138
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Maar het recht op religieuze expressie van de werknemer in het bedrijf is wel onderworpen aan bepaalde beperkingen. Zo kan de werkgever beperkingen opleggen op basis van objectieve elementen die vrij zijn van discriminatie. Zij moeten worden gerechtvaardigd door de aard van de werkzaamheden en in verhouding staan tot het nagestreefde doel. Een werknemer die zich niet houdt aan een gerechtvaardigde beperking kan worden ontslagen.

Goede werking van het bedrijf

De werkgever kan het recht op religieuze expressie van de werknemer beperken, wanneer dit de goede werking van het bedrijf in de weg staat. Dus verlofaanvragen in verband met religieuze praktijken (verlof tijdens de vakantie, aangepaste werktijd voor gebeden) kunnen worden geweigerd voor een goede werking van het bedrijf .

Eisen van gezondheid en veiligheid

De werkgever kan het recht op religieuze expressie van werknemers ook beperken om redenen van gezondheid, hygiëne of veiligheid. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een conflict tussen het dragen van een religieus teken en verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen, of wanneer het dragen van ongeschikte kleding of tekens het gevaar van een arbeidsongeval vergroten.

Ook kan de werknemer zich niet onttrekken aan de verplichte medische keuring in verband met een religieuze overtuiging .

Verbergen van het gezicht op de werkplek

Het is de werknemer niet toegestaan ​​om zijn gezicht te verbergen bij het werken op een openbare plek of bij een publieke dienst. De werknemer riskeert dan een boete van maximaal € 150.

Maar wanneer de werknemer om redenen van gezondheid of veiligheid zijn gezicht moet verbergen, kan dit niet worden bestraft .

Misbruik van het recht op religieuze expressie

Zelfs bij het ontbreken van interne regelgeving is schending van de vrijheid van meningsuiting verboden, zoals proselitisme en druk of daden van agressie tegen andere werknemers.
Dit misbruik kan worden bestraft door de werkgever .

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Werken in Frankrijk

  De vrijheid van verkeer en vestiging in Frankrijk geldt voor alle burgers van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Geld, bank, verzekering

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen en welke afwijkende verzekeringen zijn er?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Geld, bank, verzekering

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen en welke afwijkende verzekeringen zijn er?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |