allesfrans.com

 • Hervorming werkloosheidsverzekering

  Het laatste grote project van de Franse regering voor de zomervakantie is de hervorming van de werkloosheidsverzekering.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Hervorming werkloosheidsverzekering

  Het laatste grote project van de Franse regering voor de zomervakantie is de hervorming van de werkloosheidsverzekering.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

  
BeginpaginaAllier (Bourbonnais)AlgemeenAllier: portret en toekomstbeeld

Allier: portret en toekomstbeeld

zaterdag 14 december 2013 , door Hanjo

Een recente studie van de INSEE, het Franse bureau voor de statistiek, toont de politieke uitdaging voor het departement Allier: de daling van haar werkgelegenheid, niet de afname van de bevolking.

Het vorige artikel in deze rubriek: Allier vanuit de lucht
Beoordeling:
Bezoeken: 128
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In de laatste nieuwsbrief van de INSEE wordt het plaatje van 2010 gebruikt om een beeld te schetsen van het departement in 2040.

Sinds 1999, na drie decennia van achteruitgang, stabiliseert de bevolking van de Allier door een hernieuwde attractiviteit. De daling van de beroepsbevolking (18 % in 2040) is daarbij de grote uitdaging.

De Allier trekt vooral gepensioneerden

Sinds de jaren ’70 daalde het bevolkingsaantal, maar sinds 2000 lijkt zich dat te stabiliseren. Een ontwikkeling die uitsluitend gebaseerd is op het feit dat meer mensen immigreren. De natuurlijke balans blijft structureel negatief, gemiddeld 925 inwoners per jaar, ofwel een daling van de bevolking van 0,3%.

Sinds 1999 is het aantal mensen dat zich in de Allier vestigt hoger dan degenen die vertrekken. Zo komen er ongeveer 760 inwoners per jaar bij.

De leeftijd van die nieuwkomers ligt vaak dicht bij pensionering, waardoor het de vergrijzing van de bevolking door een laag geboortecijfer niet weet te keren. Alle gebieden van de Allier worden door deze trend beïnvloed, zelfs de stedelijke gebieden.

Minder inwoners in de steden

Zoals in de meeste steden van dezelfde grootte van naburige departementen blijft de bevolking van de drie grote steden van Allier dalen. Sinds 1999 is dat iedere jaar gemiddeld met 0,7% voor Montluçon, 0,6% voor Vichy en 1% voor Moulins. Een deel van deze daling wordt gecompenseerd door stadsuitbreiding. De agglomeratie Montluçon komt dan uit op -0,3% en Moulins op -0,1%, terwijl Vichy met +0,1% per jaar groeide.

De trend van afname van bevolking op het platteland blijft, zij het in een lager tempo dan in het verleden.

De Allier is een ​​van de zeven Franse departementen waarvan de bevolking in de komende dertig jaar zal dalen. Die trend is echter niet even sterk in alle delen van de Allier. De agglomeratie Vichy krijgt er inwoners bij (2%), terwijl Moulins en Montluçon de bevoking in 2040 ziet krimpen (respectievelijk 2% en 5%).

Is thuishulp de toekomst?

De vergrijzing van de bevolking kent ook een positieve invloed. In de ouderenzorg zal door de toename van de afhankelijke bevolking tussen 2010 en 2020 behoefte zijn aan 1.600 nieuwe banen, waarvan meer dan de helft voor hulp aan huis.

De werkgelegenheid rond Montluçon, waar de vergrijzing van de bevolking het sterkste is, zal het sterkst verminderen: 35% van het aanbod aan banen op de arbeidsmarkt (34% en 33% in Moulins en Vichy).

Minder gekwalificeerde werkkrachten

In 2010 had 24% van de bevolking van de Allier een diploma van het hoger onderwijs, tegen een landelijk gemiddelde van 33%. Mensen met alleen een middelbaar diploma zijn met 34% aanzienlijk oververtegenwoordigd (landelijk 26%). Hierdoor is het salarisniveau in het departement dan ook lager dan het landelijke gemiddelde.

Sterke verslechtering van de werkgelegenheid

Al dertig jaar het werkloosheidspercentage in de Allier structureel hoger dan het landelijke. Het is momenteel ook de hoogste van de regio Auvergne. Een gedegradeerde situatie die werd verergerd door de crisis van 2008. In de Allier zijn meer werklozen langer dan een jaar op zoek naar een baan dan het Franse gemiddelde (48% tegen 42% ).

Sociaal gewicht

De tertiaire sector is in toenemende mate aanwezig in de Allier, maar nog steeds aanzienlijk lager dan in het hele land (71% tegen 77%). De agrarische sector blijft sterk. Er werken 7.100 mensen, of 6 % ​​van de werkgelegenheid, tegen 3% landelijk. De industrie is ook goed aanwezig met 21.300 mensen (17% van de werkgelegenheid, 14% in Frankrijk), maar de besluitvorming gebeurt buiten het departement. De medisch, medisch-sociale en sociale sector is goed voor 16 % van de banen (14 % in Frankrijk). Openbare instellingen vertegenwoordigen 28% van de posities van de Allier, of 28.700 werknemers, tegen 23% landelijk.

Op internet: "La Lettre" van de l’Insee Auvergne, nr 96, november 2013


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |