allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaBelastingenSociale heffingenSociale lasten op geldbeleggingen

Sociale lasten op geldbeleggingen

Prélèvements sociaux

zondag 29 december 2013 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 april 2016

Wijdverbreid en bijna altijd in de lift! De Franse sociale heffing is voor iedere spaarvormen anders. In dit artikel vind je een kort overzicht.

Het vorige artikel in deze rubriek: Sociale lasten - een overzicht
Beoordeling:
Bezoeken: 183
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Hoe je zal worden belast, is afhankelijk van de soort investeringen die je hebt gedaan. Klik op een item voor meer details:

Gereglementeerde spaardeposito’s (PEL)

De gereglementeerde spaarvormen, zoals Livret A, Livret de développement durable (LDD), Livret Jeunes, Livret d’épargne populaire, zijn alle vrijgesteld van sociale lasten.

Een Plan d’épargne logement (PEL), een woningspaarplan, kan aan sociale lasten onderhevig zijn. Welke hangt af van de datum waarop het spaarplan werd geopend.

Spaarbankboekjes

Van de zogenaamde livrets bancaires is de rente belastbaar. Op het moment dat rente wordt bijgeschreven, worden er sociale lasten oover berekend. In het algemeen is dat dus eenmaal per jaar.

Wanneer de aangegeven rente 1,5% bedraagt, krijg je netto 1,26% nadat de sociale heffingen (15,5%[1]) zijn ingehouden.

Pensioenproducten

Pensioenspaarplannen als het Plan d’épargne retraite populaire (Perp), het Complement de retraite mutualiste (Corem) en de Prévoyance de la fonction publique (Préfon) kennen geen spciale lasten op de beleggingen. De spaarwinst zijn dus effectief netto. Het is een interessante manier om je rente te kapitaliseren en de netto renteopbrengst is hoger dan die van een levensverzekering voor hetzelfde bedrag.

Keerzijde van de medaille is dat de uitgekeerde lijfrente met 8,3% sociale lasten wordt gekort. Dat lijkt gunstiger dan 15,5%, maar de inhouding is op een veel hoger bedrag, waaronder de kapitaalwinst. Uiteindelijk spant het erom wat voordeliger is.

Levensverzekeringen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen van levensverzekeringen: monosupport en multisupport. Over het verschil lees je meer in artikel Levensverzekering.

Voor een assurance vie monosupport in euros geldt dat op het moment van bijschrijven van renteopbrengsten daarover sociale lasten worden ingehouden. Bij een aangegeven rente van 3% wordt dus 2,53% rente bijgeschreven, waarover je het volgende jaar weer rente krijgt (en sociale lasten betaalt).

Sinds 2011 worden op een assurance vie monosupport over de opbrengst van het in euros geïnvesteerde bedrag sociale lasten geheven aan de bron, net zoals bij een assurance vie monosupport. Voor alle andere fondsen geldt dat bij gedeeltelijke of volledige verkoop, of bij het overlijden van de houder sociale lasten moeten worden betaald. Het percentage van die lasten hangt af van de openingsdatum van het contract. Per jaar worden de sociale lasten die voor dat jaar van toepassing waren, berekend over de in dat jaar verworven rente. Gedurende 1997 was dat percentage slechts 3,9%, maar inmiddels is het sinds juni 2012 15,5%.

Aandelenspaarplan (PEA)

In de eerste vijf jaar worden bij opname sociale lasten geheven volgens het op dat moment geldende tarief.
Zodra een PEA vijf jaar of ouder is, geldt het historische tarief. Plaatste je in 1997 een bedrag met een waarde van € 1.000 dan geldt voor de inkomsten in dat jaar een sociale heffing van 3,9%.

Spaarloon

Voor het bedrijfsspaarplan Plan d’épargne d’entreprise (PEE) en het collectieve pensioenspaarplan Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) geldt het historische tarief van de sociale lasten.
 

Voetnoten:

[1het percentage op 29 december 2013

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 51

Dit artikel staat in rubriek:
 • Sociale heffingen

  Frankrijk kent ook sociale inhouding, niet alleen over inkomsten, zoals loon en uitkeringen (Contribution Sociale Generalisée - CSG en de Contribution au Remboursement de la Dette Sociale - CRDS) of verhuur (CSG), maar ook over inkomsten uit sparen (Prélèvement Sociale - PS).

Verder in deze rubriek:
Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |