allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

  
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenHeffingen voor kleine ondernemingenTVA - Vrijstelling voor bedrijven

TVA - Vrijstelling voor bedrijven

woensdag 1 januari 2014, door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Of een is bedrijf vrijgesteld van de aangifte en betaling van BTW op diensten of verkopen, is (ongeacht hun rechtsvorm en belastingregime) afhankelijk van de omzet in het voorgaande (of eerste) jaar.

Het vorige artikel in deze rubriek: Taxe d’apprentissage (TA)
Beoordeling:
Bezoeken: 1.280
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voorwaarden (gegevens van 2018)

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling mag de jaarlijkse omzet, exclusief belastingen (over het voorgaande jaar) niet meer bedragen dan:

€ 33.200 voor de levering van diensten en voor de beroepen die onder BNC en BIC vallen,
€ 42.900 voor de gereglementeerde activiteiten van advocaten, (of € 17.700 voor andere activiteiten van advocaten),
€ 42.900 voor de inkomsten van uitvoerende kunstenaars en voor de inkomsten van kunstenaars die afstand hebben gedaan van bronbelasting, of voor andere inkomsten dan hun door uitgevers betaalde rechten (bijvoorbeeld incidentele inkomsten),
€ 82.800 voor handelsactiviteiten en voor accommodatie (hotels, pensions, chalets, ingerichte accommodaties).
Sinds 2018 zijn deze drempels losgekoppeld van die welke gelden voor de micro-BIC- en micro-BNC-regelingen.

De omzet die in aanmerking moet worden genomen om deze drempels over het jaar te berekenen, stemt overeen met de omzet die in aanmerking moet worden genomen:

voor inkomsten van industriële of commerciële oorsprong (BIC): de belastingvrije hoeveelheid geleverde goederen of verleende diensten;
niet-commerciële inkomsten (NCB’ s): daadwerkelijk geïnde inkomsten.
Indien de activiteit in de loop van het jaar tot stand komt, moeten de drempels worden aangepast naar rato van de looptijd van de activiteit.
Landbouwers die onder het vereenvoudigde landbouwsysteem vallen, kunnen er niet van profiteren.
Waarschuwing: landbouwers in het kader van de vereenvoudigde landbouwsysteem (RSA) komen niet in aanmerking voor vrijstelling.

Facturatie

Professionals die binnen deze vrijstelling vallen moet op iedere factuur een melding doen:
TVA non applicable - article 293 B du CGI

Dit betekent dat de BTW niet kan worden afgetrokken (en dus ook niet worden teruggevorderd) bij aankopen van goederen en diensten ten behoeve van hun bedrijf.

Einde vrijstelling

Wanneer deze drempels worden overschreden, blijft de vrijstelling gedurende het jaar dat de drempel wordt overschreden en het volgende kalenderjaar van kracht, tenzij de omzet hoger is dan:

€ 35.200 voor diensten,
€ 91.000 voor de levering van goederen, verkoop voor consumptie ter plaatse en diensten voor het verstrekken van onderdak.
Worden deze laatste drempels overschreden, dan eindigt de vrijstelling op de eerste dag van de maand van overschrijding.
Dit houdt in dat in deze maand gemaakte facturen dienen te worden aangepast!
 

Om TVA op facturen te kunnen heffen, moet de BTW-plichtige ondernemer een intracommunautair BTW-nummer verkrijgen dat hem door de dienst vennootschapsbelasting (SIE) waarvan hij afhankelijk is, wordt toegezonden.

Specifieke regeling voor advocaten, auteurs en uitvoerende kunstenaars

De inhouding voor het jaar volgend op de overschrijding van de drempel geldt niet voor advocaten, auteurs en uitvoerende kunstenaars in het geval van gereguleerde activiteiten.

Voor de gereglementeerde activiteiten van advocaten en voor de inkomsten van auteurs en uitvoerende kunstenaars vervalt de franchise vanaf de 1e dag van de maand van overschrijding wanneer de omzet meer dan € 52.800 bedraagt.

Overschrijding van de omzetdrempel voor niet-gereguleerde activiteiten van advocaten (€ 21.300) heeft geen invloed op de franchise voor gereglementeerde activiteiten.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 • TVA - Vrijstelling voor bedrijven 11 januari 2018 10:26, door Andrea Kruis

  Alleen een vraagje: geld deze vrijstelling eigenlijk alleen als je factureert binnen Frankrijk of geld dat ook voor buitenland; bv Nederland?

  • TVA - Vrijstelling voor bedrijven 12 januari 2018 12:38, door Hanjo

   Artikel 293B spreekt alleen over de plaats van vestiging (in Frankrijk) en niet over de bestemming. Ik neem daarom aan dat het ook betrekking heeft op facturatie naar Nederland. Maar beter is om dit even te checken bij een cabinet comptable.


Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |