allesfrans.com

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
 • Wie blijven verstookt van snel internet?

  Ondanks de voortschrijdende glasvezeldekking zullen veel huishoudens waarschijnlijk lang moeten wachten op een zeer snel internet, of zelfs op een goede  (...)

 • De bus betalen met je smartphone

  Ook in de stad Moulins is het inmiddels mogelijk.

 • Kan de Franse justitie de zaak van het milieu vooruithelpen?

  Vier Franse verenigingen hebben justitie gevraagd een uitspraak te doen over de verantwoordelijkheid van de Franse staat inzake klimaatverandering.
  
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkWonenHuurwoning gevondenBail - het huurcontract

Bail - het huurcontract

Let op oneerlijke bepalingen

dinsdag 23 maart 2010, door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 7 december 2018

Het ondertekenen van een huurovereenkomst schept verplichtingen voor huurder en verhuurder. Tenzij zij in tegenstrijd zijn met de wet!

Het vorige artikel in deze rubriek: Als huurder een huurcontract beëindigen
Beoordeling:
Bezoeken: 1.199
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Heb je een geschikte huurwoning gevonden en gaat de verhuurder accoord, dan is een belangrijke eerste stap gezet. Maar er volgt een andere belangrijke stap: de ondertekening van de huurovereenkomst.

Een zeer gedetailleerd contract

Het huurcontract legt de rechten en verplichtingen van de huurder en de verhuurder vast, geeft duidelijk hun respectieve verantwoordelijkheden aan en voorkomt misverstanden. Daarom schrijftt de wet van 6 juli 1989, dat tot doel heeft de huurder beter te beschermen, voor dat de overeenkomst specifieke bepalingen bevat, zoals de gegevens van de verhuurder, de datum en de effectieve datum van de huurovereenkomst, de plaatsverwijzing, de financiële voorwaarden, enz.

3 of 6 jaar

Het minimum is meestal drie jaar, indien de eigenaar een particulier is en zes jaar in het geval van een bedrijf dat in onroerend goed handelt of een verzekeringsmaatschappij.

Een individueel contract van minder dan drie jaar is mogelijk, maar het moet ten minste een jaar duren. Wanneer dit een specifieke reden heeft, kan deze worden gespecificeerd in de huurovereenkomst.

Sommige bepalingen zijn verboden

In aanvulling op deze dwingende bepalingen mogen de partijen andere voorwaarden in de huurovereenkomst opnemen. De huurder kan bijvoorbeeld, werkzaamheden vermelden die de huurprijs kunnen verhogen. Maar de vrijheid is betrekkelijk, want sommige sommige clausules zijn verboden. Die huurder is verzekerd: indien er ongeldige clausules zijn opgenomen, worden deze "als niet geschreven" beschouwd.

Onrechtmatige betekent niet verboden

Een speciale commissie (Commission des clauses abusives) is verantwoordelijk voor het opvolgen van voor huurders ongunstige voorwaarden in huurcontracten die tussen professionals en particulieren zijn aangegaan. Er zijn er veel! Zo kan een clausule worden opgenomen die de huurder op straffe van uitzetting verbiedt in beroep te gaan tegen beslissingen die door verhuurder genomen worden. Een rechter zal zo’n clausule niet verbieden, maar zal hem "niet van toepassing" verklaren.

Negen nieuwe te verwijderen clausules

De wet van 13 juli 2006 heeft negen nieuwe bepalingen toegevoegd aan de lijst van ongeschreven geachte termen. Zo mag geen clausule worden opgenomen dat de verhuurder geen onderdak mag geven aan personen die normaal niet tot zijn huishouden behoren. Ook mag de verhuurder niet opnemen dat geen vergoeding aan de huurder hoeft te worden betaald bij werkzaamheden die meer dan 40 dagen duren. Ook clausles die de verantwoordelijkheid van de verhuurder uitsluiten of hem vrijgestellen van aansprakelijkheid zijn uit den boze.

- Geen verplichte incasso
De betaling van de huur wordt bepaald in onderlinge overeenstemming tussen de partijen: de frequentie, vooraf of achteraf, enz. Maar de wet verbiedt elke clausule in de huurovereenkomst die enige vorm van (automatische) incasso verplicht.
- Reparaties moeten worden gerechtvaardigd
Een clausule kan een voorafbetaling van de kosten van reparaties is niet bindend. Alle kosten voor reparaties ten laste van de huurder moeten met fakturen worden aangetoond. Ook mogen de kosten van herstel van bijvoorbeeld graffiti op een appartementencomplex niet op de huurders worden verhaald. Als de "kunstenaar" onbekend blijft, draagt de verhuurder de kosten van reparatie. Kortom, een clausule dat de huurder samen met andere huurders verantwoordelijk is, is verboden.
- Het leven van de huurder kan niet aan banden worden gelegd
Een huurder heeft het recht zijn activiteiten uit te oefenen: politiek, vakbond, vereniging of religieus. Niets in de huurovereenkomst kan dit voorkomen. Wel dient de huurder de rust te respecteren.
Ook de aanwezigheid van huisdieren is op geen enkele manier verboden. Maar zoals voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, mag dit niet leiden tot problemen voor de buurt (lawaai, vandalisme, stankoverlast). Anders kunnen ze een reden voor beëindiging van de huurovereenkomst zijn.
- De rechten van de verhuurder zijn beperkt
Indien de huurder de verplichting heeft zicht te verzekering tegen risico’s van brand, ontploffing- en waterschade, kan de verhuurder niet eisen dat van een bepaalde verzekeringsmaatschappij gebruik wordt gemaakt.
Evenmin is het toegestaan om boetes heffen indien de huurder de bepalingen van de huurovereenkomst of de statuten van het gebouw schendt.
De automatische beëindiging van de huurovereenkomst is juridisch alleen toegestaan in gevallen van niet-betaling van de huur, heffingen, borg, of het ontbreken van verplichte verzekeringen. De verhuurder kan geen clausule opnemen die andere bepalingen voor automatische beëindiging toevoegt.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |