allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsPVR - Participation pour voirie et réseaux

PVR - Participation pour voirie et réseaux

donderdag 13 februari 2014 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 april 2014

Je kunt PVR vertalen als "deelname voor wegen en netwerken". Het is een bijdrage die de gemeente kan vragen voor de ontwikkeling van de infrastructuur rond straten en wegen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Plant op de juiste afstand
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 105
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De PVR vindt zijn oorsprong in de wet stedelijke ontwikkeling en volkshuisvesting, de loi Urbanisme et Habitat van 2 juli 2003. Het regelt de voorwaarden van de financiering van openbare voorzieningen bij inrichting van nieuwe stedelijke gebieden. Het maakt het de gemeente mogelijk een bijdrage te vragen om zo de noodzakelijke werkzaamheden voor wegen en netwerken gedeeltelijk of geheel te financieren.

Een PVR heeft alleen betrekking op openbare werken uitgevoerd door (of in opdracht van) de gemeente ten behoeve van de gemeenschap. Het gaat nooit om prive-werkzaamheden.

Het is de gemeenteraad die beslist of het een PVR toepast. Het staat los van een lokaal ontwikkelingsplan of bestemmingsplan. Die beslissing kan tweeledig zijn:

"Globale" of "Délibération générale": Volgens het grondwettelijk beginsel van gelijkheid voor de openbare lasten besluit de gemeente tot een enkele PVR voor alle werkzaamheden aan een straat of weg om er nieuwbouw mogelijk te maken.
"Propre à chaque voie" of "Délibération spéciale": Van geval tot geval wordt per voorziening bepaald wat de grondeigenaar zal moeten bijdragen.
 

De te leveren voorziening kan betrekking hebben op de aanleg of verbetering van wegen (trottoirs, straatverlichting, fietspaden, afvoer van regenwater, civiele techniek, enz.), netwerken (water, riolering, elektriciteit) of aanpassing van de bestaande infrastructuur.

Wie betaalt wat?

Vanaf welke afstand tot de openbare weg moet worden betaald, is een beslissing van de gemeenteraad en hangt van een aantal factoren af, zoals de grootte van het terrein en bestemmingsplannen of fysieke factoren (helling, uiterwaarden of overstromingsgebied).

De PVR geldt niet voor eigenaren van al bebouwde grond of voor eigenaren die bewust hebben besloten niet te bouwen.

Vrijstelling

De gemeente kan vrijstelling verlenen voor de bouw van sociale woningen. In dit geval is het de gemeente zelf die voor de volledige PVR opdraait.

De berekening van de bijdrage

De financiële bijdrage van elke eigenaar wordt berekend in verhouding tot de omvang van de grond.

Financiering eenmalige aansluiting

In sommige gemeenten vindt bijna geen nieuwbouw plaats en de infrastructuur voldoet niet altijd aan de behoeften van de persoon die een verzoek om aansluiting op het openbare netwerk voor zijn terrein doet.

Het is de gemeente en niet de individu die om aansluiting voor individueel gebruik op systemen voor water en elektriciteit vraagt. Het gaat daarbij om een aansluiting op minder dan 100 meter van de openbare weg die uitsluitend is bedoeld voor het te plaatsen gebouw zelf.

Boven de 100 meter is het gedeelte op de grond van de aanvrager of ander te passeren privéterrein geheel de verantwoordelijkheid van de aanvrager (en daarom ook niet opgenomen in de PVR).

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Bron:

Artikelen L.332-6-1, 332-11-1 en 332-11-2 van de Code de l’Urbanisme

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |