allesfrans.com

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

 • Arbeidsongeschiktheid (ITT)

  Een periode waarin een persoon fysiek niet in staat is om een al dan niet beroepsmatige activiteit uit te oefenen.

 • Soorten tegels en hun prijs

  Tegelprijzen variëren aanzienlijk afhankelijk van de materiaalkeuze, afwerking, afmeting en gebruiksklasse.

 • Een nieuwe bril of lenzen - wat wordt vergoed?

  Een deel van de kosten voor een nieuwe bril of contactlenzen wordt in het Franse sociale stelsel vergoed. En die vergoeding wordt verder uitgebreid...

  
BeginpaginaAllier (Bourbonnais)NatuurbehoudVereniging voor behoud van het Bocage-landschap

Vereniging voor behoud van het Bocage-landschap

vrijdag 21 februari 2014, door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 april 2014

De aantrekkingskracht van het departement Allier zit hem in de natuur, de rust en de ruimte. Het gebied is nog niet echt ontdekt door toeristen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Bescherming van het Bocage-landschap
Beoordeling:
Bezoeken: 254
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

In het verleden hebben veel inwoners van de regio Auvergne, waarin het departement Allier ligt, de streek verlaten. Hun plaats wordt nu ingenomen door mensen van buiten de regio: Fransen uit de dichtbevolkte steden en buitenlanders die vooral naar het platteland trekken en er de rust en ruimte vinden die zij zochten, maar er ook een geweldige natuur aantreffen.

Het noordelijke deel van het departement heeft een karakteristiek coulissenlandschap. Vele kleine en grote akkers zijn omheind met hagen en bossages. De Fransen noemen dit soort landschap een "bocage". Dat het zo typerend is, mag wel blijken uit het feit dat een deel van het departement "Bocage Bourbonnais" heet. Daarbij verwijst "Bourbonnais" naar de oude
naam van het departement.

De "bocages" hadden in het verleden een speciale functie. Nadat de landheren de oogsten van hun akkers hadden binnengehaald, hadden de boeren het recht er hun vee op te laten grazen. Beide waren tevreden: de boeren hadden extra voer voor hun vee en de landheren kregen er een bemeste, schoongevreten akker voor terug.

Nu zien we die "bocages" stilaan verdwijnen. Landbouwers worden gedwongen om meer efficient te verbouwen met grotere machines. Ze hebben een optimaal rendement nodig om te kunnen overleven en ontwortelen de hagen en houtwallen die hun akkers omheinen. Mede door het vertrek van autochtone bevolking zijn er minder landbouwers en door ruilverkaveling en grondverkoop wordt een haag plotseling een hinderlijk obstakel midden in een akker.

Bocage, Bouchure, Bourbonnais

De verening 3B die strijdt voor het behoud van het bocage-landschap stelt dat al 50% van de karakteristieke afscheidingen is verdwenen. Ze dringt er bij de lokale en regionale overheid op aan om de bocages een beschermde status te geven. De vereniging probeert de landbouwers te overtuigen om het kaphout van de bocages te gebruiken voor verwarming. Ook wijzen ze op de positieve effecten die de hagen hebben op het verbouwde gewas.

Het verlies van dit erfgoed heeft ook een negatieve invloed op de flora en fauna van dit gebied. Bepaalde insecten die in de hagen leven verdwijnen, waardoor ook de vogels die ze als voedsel nodig hebben wegblijven. Andere dieren verliezen een schuilplaats en gaan op zoek naar een veiliger oord.

Online bekijken: De weblog van de vereniging 3B


 

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Geld, bank, verzekering

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen en welke afwijkende verzekeringen zijn er?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |