allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkPraktische tips"Bon" of "bien"?

"Bon" of "bien"?

maandag 10 maart 2014 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 april 2014

"Bon" en "bien" worden vaak verward, omdat ze enigszins vergelijkbaar betekenissen hebben en ze beide kunnen worden gebruikt als bijvoeglijke naamwoord, bijwoord of zelfstandig naamwoord.

Het vorige artikel in deze rubriek: "Bon" en zijn alternatieven
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.622
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Als bijvoeglijk naamwoord

"Bon" is meestal een bijvoeglijk naamwoord. Het verandert een zelfstandig naamwoord en betekent goed, geschikt, efficiënt, correct, nuttig, enzovoort.
"Bien" betekent goed, moraal, recht, gezond, enzovoort en kan alleen worden gebruikt als een bijvoeglijk naamwoord met koppelwerkwoorden zoals "être".

Bon Bien
Il est bon etudiant. Il est bien comme etudiant.
Hij is een goede leerling. Hij is een goede leerling.
 
J’ai passe une bonne soiree. Ça serait bien!
Ik had een leuke avond. Dat zou goed zijn!
 
Il a bon cœur. Très bien!
Hij heeft een goed hart. Heel goed!
 
Ce timbre n’est pas bon. Je suis bien partout.
Deze zegel is niet geldig. Ik ben overal op mijn gemak.
 
Luc est bon pour le service. Ce n’est pas bien de dire ça.
Luc is geschikt voor (militaire) dienst. Het is niet leuk om dat te zeggen.
 
Je le trouve bien.
Ik vind het leuk.

Als bijwoord

"Bien" is meestal een bijwoord. Het betekent "goed" of kan worden gebruikt om iets te benadrukken.
In de uitzonderlijke gevallen dat "bon" wordt gebruikt als een bijwoord, betekent het "goed" of "aangenaam".

Bien Bon
J’ai bien dormi. Il fait bon ici.
Ik heb goed geslapen. Het is hier leuk/gezellig.
 
Il se porte bien. Il fait bon vivre.
Hij is in goede gezondheid. Het is goed om te leven.
 
Je vais bien, merci. Il fait bon etudier.
Het gaat goed met me, dank je. Het is goed om te studeren.
 
La radio ne marche pas bien. Ça sent bon!
De radio werkt niet goed. Dat ruikt goed!
 
Je le vois bien souvent.
Ik zie hem heel vaak.
 
J’ai bien dit ça.
Ik zei dat echt.

Als zelfstandig naamwoord

"Bon" kan verwijzen naar elk soort belangrijk of officiëel document: formulier, obligatie, coupon, waardebon, enzovoort.
"Bien" betekent goed in algemene zin, en "biens" zijn goederen (in tegenstelling tot diensten).

Bon Bien
un bon à vue le bien publique
aanmaning algemeen welzijn
 
un bon de caisse le bien et le mal
een kassabon goed en kwaad
 
un bon de commande dire du bien de
bestelformulier goed spreken over
 
un bon de livraison faire du bien à quelqu’un
leveringsbon, vrachtbrief iemand goed doen
 
un bon de reduction biens immobiliers
kortingscoupon vastgoed

Samengevat

  Bon Bien
bijvoeglijk naamwoord goed goed
bijwoord mooi goed
zelfstandig naamwoord formulier, obligatie goederen

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |