allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenOverige belastingenTaxe d’aménagement
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Taxe d’aménagement

dinsdag 11 maart 2014 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

De taxe d’aménagement (TA) is van toepassing op alle aanvragen van een bouwvergunning (permis de construire), een vergunning voor aanpassing van een terrein (permis d’aménager) en alle meldingen (déclaration préalable) voor bouwkundige aanpassingen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Redevance d’archéologie préventive (RAP)
Beoordeling:
Bezoeken: 1.115
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Vanaf 2015 vervangt deze belasting in heel Frankrijk de bestaande leges. Daarvoor was ze beperkt tot gemeentes met een lokaal ontwikkelingsplan (PLU) of een bestemmingsplan (POS).

Toepassing van de belasting

In 2012 heeft de taxe d’aménagement de plaats ingenomen van de taxe locale d’équipement (TLE), de taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), de taxe pour le financement des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (TDCAUE), de taxe complémentaire à la TLE en Île-de-France (TC-TLE) en de taxe spéciale d’équipement de la Savoie.

De belasting is van toepassing op alle activiteiten (bouw, verbouwing en uitbreiding van gebouwen of installaties en herindeling van terreinen), waarvoor een stedenbouwkundige vergunning (permis de construire, permis d’aménager of een déclaration préalable) is vereist en die een verandering van de bestemming inhouden in het geval van agrarische gebouwen.
Ze geldt voor de aanvragen en meldingen (met inbegrip meldingen die een extra belasting inhouden).

De belasting is verschuldigd tegen het geldende tarief op:

de datum van afgifte van de bouw- of aanpassingsvergunning of een aanpassing van een bestaande vergunning,
het moment van een stilzwijgende toestemming om te bouwen of aan te passen,
de datum van het besluit van geen bezwaar tegen een melding,
het moment van voltooiing van constructies die zonder vergunning zijn gebouwd of per proces-verbaal zijn geconstateerd (automatische belastingheffing).

Samenstelling van de belasting

De vergoeding bestaat uit 2 of 3 delen (gemeentelijk, departementaal of eventueel regionaal), die allemaal zijn vastgesteld bij besluit van de gemeente, het departement en de regionale raad (uitsluitend in Île-de-France).

Het gemeentelijke of intercommunale deel wordt vastgesteld:

verplicht door gemeenten met een lokaal ontwikkelingsplan (PLU) of een bestemmingsplan (POS) en door stedelijke gemeenschappen (tenzij hiervan uitdrukkelijk afstand wordt genomen),
facultatief door de gemeenteraad van andere gemeentes.
 
In alle gevallen moet overleg (invoering, ontheffing, vrijstelling) geschieden vóór 30 november voor een toepassing in het volgende jaar.

Belastbare oppervlakte

De oppervlakte, die dient als basis voor de berekening van de vergoeding, is de som van alle gesloten en bedekte oppervlakken met een plafondhoogte van meer dan 1,80 meter, berekend op basis van de kale binnenzijde van de gevelmuren. Hiervan moet worden afgetrokken:

de dikte van de muren met een doorgang naar buiten,
trap- en liftopeningen.
 

Aldus wordt de belaste oppervlakte van alle gebouwen (inclusief de zolder, kelders, souterrains, indien zij een plafondhoogte hebben van meer dan 1.80 meter) en bijgebouwen (inclusief tuinhuisjes).

Een niet volledig ommuurd bouwwerk (met ten minste één muurzijde open naar buiten, bijvoorbeeld een pergola of prieel) of een niet afgedekt geheel (bijvoorbeeld een terras) moet niet worden opgenomen in de belastbare oppervlakte. Maar een overdekte, afgesloten veranda is belastbaar.

Bepaalde delen zijn uitgesloten van de belastbare oppervlakte, maar toch worden ze belast tegen een vast tarief (parkeerplaats, overdekt buitenzwembad, zonnepanelen op de grond, windmolen, enzovoort).

Verwar de belastbare oppervlakte (surface taxable) niet met de “footprint”, de surface habitable of de surface de plancher die van toepassing zijn in bepaalde criteria voor bouwvergunning of melding en bijvoorbeeld het gebruik van een architect bepalen.

Berekening

De grondslag van de taxe d’aménagement bestaat uit de waarde van de bouwoppervlakte en de waarde van de voorzieningen en faciliteiten.
Het bedrag van de belasting wordt berekend volgens de volgende formule:

belaste oppervlakte (bouw of aanpassing) x forfaitair bedrag x tarief dat door de overheid werd vastgesteld.

Of in het Frans:

surface taxable (construction ou aménagement) x valeur forfaitaire x taux fixé par la collectivité territoriale sur la part qui lui est attribuée
 
Forfaitair bedrag

Deze standaardwaarde (valeur forfaitaire) wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de prijsindex van de bouw (ICC[1]).

Standaardwaardes per m²
Jaar 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Île-de-France € 860 € 854 € 823 € 799 € 795 € 799
Rest van Frankrijk € 759 € 753 € 726 € 705 € 701 € 705
Voor sommige bouwwerkzaamheden en aanpassingen is de berekening van de standaardwaarde anders:
 
Omschrijving Basis per...
plaats voor een tent, caravan en vakantiehuisje: (op een camping of natuurgebied) € 3.000 per locatie
recreatiewoning (HLL, habitation légère de loisirs) € 10.000 per locatie
zwembad € 200 per m²
windmolen van meer dan 12 meter hoog € 3.000 per turbine
vast op de grond geplaatste zonnepanelen voor de productie van elektriciteit (thermische zonnepanelen die warmte produceren worden niet belast) € 10 per m² paneel
parkeerplaats (gemeentelijk besluit) van € 2.000 tot € 5.000 per locatie

Tarief

Het tarief wordt bij stemming door de lokale overheid bepaald.
Het tarief van de gemeentelijke aandeel ligt tussen de 1% en 5%, maar kan in sommige delen worden verhoogd tot 20% (bijvoorbeeld bij substantiële werkzaamheden aan wegen of netwerken). Het percentage kan variëren, afhankelijk van de sector van het grondgebied binnen een gemeente.

Als de bouw of ontwikkeling wordt uitgevoerd in een gebied met meerdere tarieven, is het laagste tarief van toepassing.
 

Het departementale tarief is uniek en kan niet hoger zijn dan 2,5%.
In Île-de-France is ook een regionaal deel van toepassing dat niet meer mag bedragen dan 1%. Het percentage kan verschillen per departement binnen deze regio.

Rekenhulp

Via de link onder dit artikel kom je op een website van de Franse overheid waar een Excel spreadsheet kan worden gedownload.

Vrijstellingen

Enkele voorzieningen en gebouwen zijn vrijgesteld van de heffing:

constructies waarvan het oppervlak niet meer is dan 5 m²,
bouwwerken toegewezen aan de openbare dienst,
sociale huisvesting en sociale woningbouw (HLM)
agrarische faciliteiten (kassen, ruimte voor productie en opslag van de oogst en apparatuur, maneges, enz.)
de herbouw in oorsprokelijke staat van een gebouw dat minder dan 10 jaar geleden werd vernietigd of gesloopt.
 

Gemeentelijke en intercommunale overheden hebben de mogelijkheid om bepaalde vrijstellingen te geven voor het gemeentelijke, departementale of regionale deel:

sociale woningen die profiteren van het verlaagde BTW-tarief of gesubsidieerde leningen (bijvoorbeeld leningen voor sociale woningbouw);
bouwoppervlakken (meer dan 100 m² en binnen bepaalde grenzen) voor hoofdverblijfplaatsen die met een renteloze lening (PTZ) zijn gefinancierd;
industriële gebouwen,
detailhandel van minder dan 400 m²,
werken aan historische monumenten.

Korting

Een vermindering van 50% wordt voorzien bij:

gesubsidieerde huisvesting en sociale huisvesting;
de eerste 100 m² van residentiële gebouwen gebruikt als hoofdverblijf;
ruimtes voor ambachtelijke of industriële toepassingen, met inbegrip van magazijnen en winkels die niet toegankelijk zijn voor publiek, maar onderdeel vormen van de commerciële exploitatie;
overdekte parkeergarages binnen een commerciële exploitatie.

Melding

Bij het indienen van een bouwvergunning, een ontwikkelingsvergunning of een melding moet de aanvrager een verklaring invullen met de items die nodig zijn voor het berekenen van de belasting. De informatie is opgenomen in de bestaande formulieren.

Daarnaast bestaat een speciaal formulier om te helpen bij de berekening van oppervlakken.

Betaling

De vergoeding moet in 2 gelijke delen worden betaald na de afgifte van de vergunning:

in de 12e maanden voor de eerste termijn,
in de 24e maand voor de tweede termijn.
Wanneer het bedrag lager is dan € 1.500, moet in één keer worden betaald.
 

Op internet: Rekenhulp


Voetnoten:

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Taxe de francisation

  De eigenaar van een pleziervaartuig of jetski kan elk jaar onderworpen worden aan een belasting.

Bron:

Code de l’urbanisme: artikelen L331-1 tot L331-34: Taux, assiette, recouvrement et cas d’exonérations;
Code de l’urbanisme: artikelen R331-1 tot R331-16: Précisions sur le taux et l’assiette et autres cas d’exonérations;
Decreet n°2012-88 van 25 jan’12 - la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité de l’aménagement;
Decreet n°2012-87 van 25 jan’12 - exonérations de la taxe d’aménagement;
Arrest van 15 nov’13 - actualisation annuelle des tarifs pour le mètre carré de taxe d’aménagement
https://www.service-public.fr/parti...

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention