allesfrans.com

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Kortingen op de belasting hebben hun limiet

  De meeste fiscale voordelen die je elk jaar voor de berekening van de inkomstenbelasting mag opvoeren, zijn gelimiteerd.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaWerk en inkomenScholingErkenning van verworven competenties (VAE)

Erkenning van verworven competenties (VAE)

dinsdag 11 maart 2014 , door Hanjo

Validation des acquis de l’expérience (VAE), ofwel validatie van opgedane ervaring is een individueel recht. Het geeft recht op een gedeeltelijke of volledige kwalificatie op basis van professionele ervaring.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 67
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De certificering kan een diploma worden, of in een bewijs van vakbekwaamheid (titre à finalité professionnelle) of een getuigschrift resulteren. De certificering wordt verkregen zonder een opleiding te volgen.

Op een website van de Franse overheid is alles terug te vinden over de certificering. Je vindt de link onder dit artikel.

Begunstigden

VAE is beschikbaar voor iedereen:

die ten minste 3 jaar een beroepswerkzaamheid heeft uitgevoerd,
ongeacht hun status (werknemer, ambachtelijke, onafhankelijke arbeider, al dan niet met vergunning, vrijwilliger, ... ).
 

Natuurlijk moet de activiteit betrekking hebben op het onderwerp van het verzoek om erkenning van de opgedane ervaring.

Een werkgever kan besluiten om een of meer aandelen van de VAE in te schrijven in een opleidingsplan voor een medewerker. In dit geval behoudt de begunstigde zijn status met inbegrip van zijn bezoldiging, sociale bescherming en de verplichtingen ten aanzien van zijn werkgever. Weigering om deel te nemen in een VAE kan als wangedrag of reden tot ontslag worden beschouwd.

Een werkzoekende, al dan niet met uitkering, kan onder bepaalde voorwaarden ook profiteren van de VAE.

In ziekenhuizen of de publieke sector kan het individuele recht op opleiding (DIF[1]) worden gebruikt voor de financiering van de VAE, net als in de particuliere sector het geval is.

Betroffen beroepservaring

De erkende professionele ervaring zijn de volgende:

werknemer,
officieel agent van niet-gelicentieerde openbare dienst;
zelfstandige (bijvoorbeeld handelaar, collaborateur koopman, vakman, professional in een vrij beroep),
vrijwilliger (vakbond of vereniging).
 

De duur van de beroepservaring moet minimaal 3 jaar zijn.

De duur houdt rekening met de activiteit in een al dan niet aaneengesloten periode als full-timer of part-timer, in Frankrijk of in het buitenland.
Het is ook mogelijk om de validatie van voltooide voortgezette studies in het buitenland aan te vragen.

Aanvragen

Kijk op onderstaande website.

Op internet: www.vae.gouv.fr


Voetnoten:

[1DIF = Droit Individuel de Formation

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Wet op de beroepsopleiding

  De nieuwe wet op de beroepsopleiding, werkgelegenheid en sociale democratie werd op 6 maart 2014 gepubliceerd in het Franse Publicatieblad.

Bron:

Code du travail: artikel L6111-1;
Code du travail: Artikelen L6411-1, L6421-1 tot L6421-4;
Code de l’éducation: artikelen L613-3 tot L613-6.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |