allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaFranse samenlevingWelvaart en economieWet Pinel: bescherming van kleine, lokale bedrijven

Wet Pinel: bescherming van kleine, lokale bedrijven

woensdag 12 maart 2014 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 april 2014

Bedrijven in de buurt zijn essentieel voor de economische en sociale vitaliteit van gebieden en creëren banen. Terwijl zij lijden onder de economische crisis hebben ambachtslieden, handelaren en zeer kleine ondernemingen (TPE) behoefte aan concrete, effectieve, billijk en snelle maatregelen om hen te helpen overleven. Dit is het doel van een wetsvoorstel van de Franse minister Sylvia Pinel, dat op 29 januari in de commissie voor Economische Zaken werd aangenomen en op 18 februari werd goedgekeurd door de Franse Assemblée nationale.

Het vorige artikel in deze rubriek: Waarom is het fout over de Franse stakingscultuur te praten?
Beoordeling:
Bezoeken: 199
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Préserver, promouvoir, simplifier

Behouden, stimuleren en vereenvoudigen. Dat zijn de drie sleutelwoorden van de loi Pinel, genoemd naar de Franse minister van handel en toerisme, Sylvia Pinel.

(Klik om te bekijken)

De wet beoogt niet alleen om de geschillen rond de kwestie van de auo-entrepreneurs aan te pakken. Het beoogt om meer in het algemeen de verschillende regelingen van de individuele onderneming te vereenvoudigen en uiteindelijk samen te voegen tot één enkele regeling.

Maatregelen

Tot nu toe moest de ondernemer van een EIRL jaarlijks en binnen een termijn van drie maanden na het einde van het jaar een volledige jaarrekening in het handelsregister deponeren.
Na de invoering van de wet Pinel volstaat een balans.

Tot nu toe eist de wet van een individuele ondernemer dat hij bij verandering van woonplaats opnieuw aan alle wettelijke controles moet voldoen. In de wet Pinel wordt deze controle sterk vereenvoudigd.

Ook beoogt de wet een vereenvoudiging van de overgang van EI naar EIRL.

 

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |