allesfrans.com

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

 • Curiosa van de Franse taal

  Het Frans is een rijke taal, vol bijzonderheden, eigenaardigheden en uitzonderingen, maar ze is ook rijk aan curiosa.

 • Hoe verhoudt de Franse inkomstenbelasting zich

  Een vergelijking met andere landen in Europa.

 • Quiz: Frankrijk allerlei

  Opnieuw 12 multiple choice vragen die met Frankrijk te maken hebben.

  
BeginpaginaFranse samenlevingWelvaart en economieWet Pinel: bescherming van kleine, lokale bedrijven

Wet Pinel: bescherming van kleine, lokale bedrijven

woensdag 12 maart 2014, door Hanjo

Bewerkt op maandag 21 april 2014

Bedrijven in de buurt zijn essentieel voor de economische en sociale vitaliteit van gebieden en creëren banen. Terwijl zij lijden onder de economische crisis hebben ambachtslieden, handelaren en zeer kleine ondernemingen (TPE) behoefte aan concrete, effectieve, billijk en snelle maatregelen om hen te helpen overleven. Dit is het doel van een wetsvoorstel van de Franse minister Sylvia Pinel, dat op 29 januari in de commissie voor Economische Zaken werd aangenomen en op 18 februari werd goedgekeurd door de Franse Assemblée nationale.

Het vorige artikel in deze rubriek: Waarom is het fout over de Franse stakingscultuur te praten?
Beoordeling:
Bezoeken: 195
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Préserver, promouvoir, simplifier

Behouden, stimuleren en vereenvoudigen. Dat zijn de drie sleutelwoorden van de loi Pinel, genoemd naar de Franse minister van handel en toerisme, Sylvia Pinel.

(Klik om te bekijken)

De wet beoogt niet alleen om de geschillen rond de kwestie van de auo-entrepreneurs aan te pakken. Het beoogt om meer in het algemeen de verschillende regelingen van de individuele onderneming te vereenvoudigen en uiteindelijk samen te voegen tot één enkele regeling.

Maatregelen

Tot nu toe moest de ondernemer van een EIRL jaarlijks en binnen een termijn van drie maanden na het einde van het jaar een volledige jaarrekening in het handelsregister deponeren.
Na de invoering van de wet Pinel volstaat een balans.

Tot nu toe eist de wet van een individuele ondernemer dat hij bij verandering van woonplaats opnieuw aan alle wettelijke controles moet voldoen. In de wet Pinel wordt deze controle sterk vereenvoudigd.

Ook beoogt de wet een vereenvoudiging van de overgang van EI naar EIRL.

 

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Geld, bank, verzekering

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen en welke afwijkende verzekeringen zijn er?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |