allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenWetgevende machtHet Franse Parlement

Het Franse Parlement

dinsdag 8 april 2014 , door Hanjo

Een parlement is het hoogst verkozen beraadslagende orgaan van een democratische rechtsstaat, bestaande uit verkozen vertegenwoordigers van het volk, dat een essentiële rol speelt in de totstandkoming van wetgevende akten en in zijn totaliteit of in zijn onderdelen controle uitoefent op de uitvoerende macht. De naam is afgeleid van het Franse parler, wat "praten" betekent; een parlement is een gesprek, een discussie, dus een vergadering waar mensen discussiëren over zaken.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe wordt de Franse regering samengesteld
Beoordeling:
Bezoeken: 422
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een volksvertegenwoordiging heet alleen parlement in een parlementair systeem, haar tegenhanger in een presidentieel systeem wordt congres genoemd.
Van de naar schatting 180 landen in de wereld hebben 60 een "bicameraal" systeem. Zo kent Nederland de Staten Generaal, bestaande uit de Eerste en Tweede Kamer. Het Federaal Parlement van België bestaat uit de Kamer (van Volksvertegenwoordigers) en de Senaat. Duitsland heeft de Bondsdag en Bondsraad.

Franse parlement

Parlement Français is de benaming van het tweekamerparlement van Frankrijk. Het Parlement vormt de wetgevende macht van de Franse regering. Het bestaat uit de volgende kamers:

Hogerhuis (Chambre haute) - Senaat (Sénat)
Lagerhuis (Chambre basse) - Franse Nationale Vergadering (Assemblée Nationale Française)
 

De Senaat telt 326 leden en zetelt in het Palais du Luxembourg, de Franse Nationale Vergadering telt 577 leden en zetelt in het Palais Bourbon.

Op internet: De website van het Franse Parlement


 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • De Franse senaat

  De Franse Senaat bestaat sinds 2010 uit 348 verkozenen. Ze worden gekozen voor een periode van 6 jaar.

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |