allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Sentier des castors - De beverroute

  Ontdek de natuur via een vrij toegankelijk wandelpad van 6 kilometer langs de rivier de Allier.

 • Een ommanteling veilig openen

  Regelmatig gebeuren er ongelukken door het onzorgvuldig openen van een ommanteling.

  
BeginpaginaMedischVoorzieningenThuiszorg

Thuiszorg

zondag 20 april 2014 , door Hanjo

Thuiszorg (soins à domicile) streeft ernaar om je de juiste zorg te brengen voor je gezondheid in het comfort van je eigen leefomgeving, als je dat wilt en de situatie dat toelaat.

Het vorige artikel in deze rubriek: Kraamhuizen
Beoordeling:
Bezoeken: 173
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het mobiliseren van multidisciplinaire teams van verzorgers heeft het voordeel het verblijf in een traditionele zorginstelling te verkorten of zelfs te vermijden en het bevordert een harmonieuze manier je zorg aan huis.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verpleegkundige diensten aan huis (SSIAD) en hospitalisatie aan huis (HAD).

SSIAD

Services de Soins Infirmiers À Domicile

Je kunt gebruik maken van SSIAD wanneer:

Je medisch toezicht nodig hebt;
Je gezondheidstoestand een ziekenhuisopname niet noodzakelijk maakt;
Er een thuiszorg in je regio is;
Voor informatie kun je contact opnemen met het lokale gerontologische centrum voor informatie en coördinatie (CLIC[1]) of navraag doen bij de arts of apotheek;
Je bent ouder dan 60 jaar, ziek of in afhankelijke situatie
De leeftijdsgrens kan worden verlaagd in geval van voortijdige veroudering of invaliderende ziekte, na raadpleging van de medische controledienst van de Sécurité sociale.
Wie doet de aanvraag?

Het verzoek wordt gedaan door je arts, die een verzoek tot ondersteuning maakt. Het verzoek wordt vervolgens verstuurd naar je zorgverzekering. Reageert men niet binnen 10 dagen, dan wordt het verzoek beschouwd als aanvaard.

Voor welk type zorg?

Verpleegkundigen of zorgassistenten die jouw medisch toezicht (injecties, pleisters, verband, ...) verzorgen en je helpen bij je verzorging en hygiëne.
Je kunt ook profiteren van paramedische zorg door een fysiotherapeut, een ergotherapeut, podotherapeut of psycholoog.
De dienst wordt geleverd op een permanente basis, indien nodig ook op zon- en feestdagen,

Wie betaalt de kosten?

De zorg worden volledig ondersteund door de assurance maladie.
Maar voor de kosten van fysiotherapie moet vaak een vergoeding worren betaald (niet inbegrepen in het pakket thuiszorg).
Daarnaast worden artsen of andere externe partijen, alsmede medicijnen vergoed zoals onder normale omstandigheden.

Samengevat

De SSIAD verzorgt op medisch voorschrift de verpleging en de algemene gezondheid van oudere zieken of afhankelijken en biedt hulp bij het uitvoeren van activiteiten van het dagelijkse leven.

HAD

Hospitalisation À Domicile

Je lijdt aan een ernstige, acute of chronische ziekte, progressief en/of instabiel, die tijdelijke of permanente medische en paramedische zorg vereist die zich onderscheidt door frequentie en complexiteit.
Je kunt gebruik maken van de HAD, indien:

Je in een ziekenhuis verblijft en de arts van mening dat de behandeling thuis kan worden voortgezet;
Je gezondheidstoestand een verblijf in het ziekenhuis niet rechtvaardigt en je thuis wilt blijven en je woonsituatie de HAD toestaan (vooraf zal hierna onderzoek worden gedaan).
Wie doet de aanvraag?

Het verzoek wordt gedaan door je arts of een arts van het ziekenhuis met toestemming van jouw arts, die in alle gevallen medisch verantwoordelijk is voor de HAD. De beslissing tot toelating wordt door een verantwoordelijke van de HAD gedaan, na overleg met zijn coördinerende arts.
Na de beslissing tot toelating moet je schriftelijk bevestigen van de HAD gebruik te willen maken en je ziekenfonds om ondersteuning vragen.

Voor welk type zorg?

Het hoge niveau van de HAD biedt je een algemene of gespecialiseerde zorg op ziekenhuisniveau (enkele zeer technische handelingen blijven gereserveerd voor het ziekenhuis), geneeskunde, verloskunde, revalidatie, behandeling van kanker, evenals palliatieve zorg en stervensbegeleiding.

Wie betaalt de kosten?

HAD wordt ondersteund in dezelfde omstandigheden als een ziekenhuisopname met institutionele accommodatie.
Maar je hoeft geen ziekenhuis te betalen.
Omdat de HAD wordt georganiseerd door instellingen van sociale en medische zorg ligt het aan de overeenkomst tussen deze twee structuren wat de precieze kosten van interventies zijn.

Samengevat

De HAD werd ingevoerd om een klassieke ziekehuizopname te voorkomen of verkorten. Ze biedt hospitalisatie aan huis tegen ziekenhuiskwaliteit voor complexe, continue en frequente medische en paramedische zorg.

Voetnoten:

[1centres locaux d’information et de coordination gérontologique

 

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |