allesfrans.com

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Betonspecie, de mengverhouding

  Wat is de juiste mengverhouding voor het aanmaken van beton en cement?

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Een muur met cementmortel afwerken

  Je kunt vrij eenvoudig een afwerklaag van mortelpleister aanbrengen om een gladde en uniforme uitstraling te krijgen.

 • Een leiding onder de openbare weg door

  Mag je nou wel of niet een elektriciteitskabel of waterleiding onder de openbare weg (laten) trekken?

  
BeginpaginaMedischMedische regelgevingMag een gezondheidswerker weigeren zorg te verlenen?

Mag een gezondheidswerker weigeren zorg te verlenen?

donderdag 24 april 2014, door Hanjo

Weigering van zorg is elke gedraging die direct of indirect zou leiden tot een gebrek aan zorg of aangepaste behandeling van de gezondheid. Hoewel het voor een zorgverlener mogelijk is om te weigeren om zorg te verlenen, mag dat niet neerkomen op discriminatie.

Het vorige artikel in deze rubriek: Het vaccinatieschema van 2019
Beoordeling:
Bezoeken: 673
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wat mag een zorgverlener?

Een zorgverlener kan zorg weigeren; dat is de gewetensvrijheid van de arts. Dat wil voor een arts zeggen dat hij het recht heeft om het uitvoeren van een medische procedure te weigeren die wel door de wet is toegestaan, maar in strijd is met zijn eigen persoonlijke, professionele, of ethische overtuigingen. Maar dit is alleen mogelijk onder bepaalde strikte voorwaarden.
In feite kan hij zorg weigeren om professionele of persoonlijke redenen, bijvoorbeeld in geval van onenigheid met een patiënt, agressief gedrag, of onbekwaamheid gezien de specificiteit van een ziekte. Hij moet je er onmiddellijk over informeren en doorverwijzen voor verdere zorg.

Wat moet een zorgverlener?

Het recht om zorg te weigeren aan een patiënt zoals hierboven beschreven heeft twee beperkingen:

In geval van nood moet de zorgverlener handelen op grond van zowel zijn professionele plichten als een algemene verplichting aan de persoon in nood. Elke arts die in de aanwezigheid van een zieke of gewonde is op de hoogte wordt gebracht van een dergelijke situatie, moet bijstand verlenen ​​of ervoor zorgen dat de het slachtoffer de noodzakelijke zorg ontvangt;
Als zijn plicht aan de mensheid heeft hij de verplichting om te zorgen voor jouw pijn met een goede en attente houding ten opzichte van jou. In ieder geval moet hij een persoon in gevaar helpen volgens de beginselen van integriteit, eerlijkheid en toewijding nodig om de geneeskunde uit te oefenen.

Wat de dokter niet mag

Het is de arts verboden een patiënt voor discriminerende of financiële redenen een behandeling te weigeren.
Niemand mag worden om discriminerende redenen de toegang tot (preventieve) zorg worden geweigerd. Daarom loopt een gezondheidswerker die weigert om zorg te verlenen aan een patiënt vanwege zijn afkomst, geslacht, burgerlijke staat, gezondheidstoestand, handicap, moraal, seksuele geaardheid, leeftijd, politieke overtuiging, syndicale activiteiten, lidmaatschap van een etnische groep, natie, ras of religie het risico disciplinaire sancties, of een strafrechtelijke of civielrechtelijke veroordeling te worden opgelegd.

De arts mag geen extreem hoge vergoeding vragen.
Gezondheidswerkers hebben een zekere vrijheid bij de vaststelling van hun vergoedingen. De waardering wordt gedefinieerd door middel van vijf criteria, namelijk het bewustzijn van de betrokken zorgverlener, de situatie van de patiënt, de technische aard van de handeling, de dienstverlening en ten slotte het gemiddelde tarief van collega’s.
Gezondheidswerkers hebben de plicht om hun tarieven duidelijk leesbaar in hun wachtkamer of in hun praktijkruimte aan te geven.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |