allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

  
BeginpaginaGeld en bankGeld lenenLening versneld terugbetalen

Lening versneld terugbetalen

woensdag 14 mei 2014 , door Hanjo

Welke kosten mag een kredietverstrekker in rekening brengen bij een vervroegde terugbetaling (remboursement anticipé) van een lening?

Het vorige artikel in deze rubriek: Lenen: Een overzicht
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 156
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Versnelde aflossing van een hypotheek

Een lener kan altijd alles of een deel van de lening vervroegd aflossen. De kredietgever heeft het recht op een vergoeding die niet hoger zijn dan de waarde van een halve rente over de uitstaande hoofdsom en niet meer dan 3% van het openstaande kapitaal (artikel R. 312-21 van de Consumentenwet).
De kredietovereenkomst mag aflossingen van 10% of minder van het oorspronkelijke bedrag van de lening verbieden, behalve in het geval van de restschuld.

Voor na 30 juni 1999 afgesloten contracten is geen vergoeding verschuldigd indien de terugbetaling wordt gemotiveerd door de verkoop van het pand in verband met wijziging in de plaats van tewerkstelling, door overlijden of door de gedwongen beëindiging van de beroepsactiviteit van de kredietnemer of echtgenoot.

Vervroegde aflossing van een consumptief krediet

Wanneer de lener een vervroegde aflossing doet van een consumptief krediet zijn rente en kosten voor de resterende looptijd van de kredietovereenkomst niet verschuldigd. De kredietnemer kan worden gevraagd een compensatie te betalen, met uitzondering van specifieke, bij de wet bepaalde gevallen (artikel L.311-22 van de consumentenwet).
In de volgende gevallen kan geen schadevergoeding worden geëist:

bij een krediet op een rekening-courant;
indien de betaling wordt gedaan krachtens een verzekeringsovereenkomst die de aflossing van het krediet waarborgt;
indien de betaling gebeurt binnen een periode waarin de rente van de lening niet vast ligt;
indien het om een doorlopende krediet gaat.
 

Een vervroegde aflossing is niet mogelijk in geval van een huurovereenkomst met koopoptie (artikel L.311-22-1 van de consumentenwet).

In andere gevallen, wanneer het bedrag van de vervroegde aflossing meer dan € 10.000 bedraagt, kan de kredietgever een vergoeding van maximaal 1% van het geleende bedrag eisen indien de periode tussen de vervroegde aflossing en de einddatum van de kredietovereenkomst meer bedraagt ​​dan één jaar. Indien de termijn minder dan een jaar is, mag de compensatie niet hoger zijn dan 0,5% van het kredietbedrag waarop vervroegd wordt afgelost.

In alle gevallen mag de door de geldschieter gevraagde vergoedingen niet hoger zijn dan het rentebedrag dat de kredietnemer gedurende de periode tussen de vervroegde aflossing en de einddatum van het contract zou hebben betaald.

De kredietnemer mag in geval van vervroegde terugbetaling uitsluitend voor de hierboven vermelde kosten worden belast.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |