allesfrans.com

 • Eerste versoepeling regels rond bronheffing

  Bij een daling van de heffing op jouw inkomsten met minimaal 10% mag je, ongeacht het bedrag, je heffingspercentage aanpassen.
 • Controle elektrische installatie van privéwoning door Consuel

  Het controleren of een elektrische installatie voldoet aan de huidige Franse norm NFC 15 100.

 • EDF, Enedis, Engie, ERDF, GDF, RTE... Hoe zit dat nou?

  Kom jij er nog uit? Wie is nou wat?

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

  
BeginpaginaGeld, bank, verzekeringGeld lenenLening versneld terugbetalen

Lening versneld terugbetalen

woensdag 14 mei 2014, door Hanjo

Welke kosten mag een kredietverstrekker in rekening brengen bij een vervroegde terugbetaling (remboursement anticipé) van een lening?

Het vorige artikel in deze rubriek: Lenen: Een overzicht
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 153
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Versnelde aflossing van een hypotheek

Een lener kan altijd alles of een deel van de lening vervroegd aflossen. De kredietgever heeft het recht op een vergoeding die niet hoger zijn dan de waarde van een halve rente over de uitstaande hoofdsom en niet meer dan 3% van het openstaande kapitaal (artikel R. 312-21 van de Consumentenwet).
De kredietovereenkomst mag aflossingen van 10% of minder van het oorspronkelijke bedrag van de lening verbieden, behalve in het geval van de restschuld.

Voor na 30 juni 1999 afgesloten contracten is geen vergoeding verschuldigd indien de terugbetaling wordt gemotiveerd door de verkoop van het pand in verband met wijziging in de plaats van tewerkstelling, door overlijden of door de gedwongen beëindiging van de beroepsactiviteit van de kredietnemer of echtgenoot.

Vervroegde aflossing van een consumptief krediet

Wanneer de lener een vervroegde aflossing doet van een consumptief krediet zijn rente en kosten voor de resterende looptijd van de kredietovereenkomst niet verschuldigd. De kredietnemer kan worden gevraagd een compensatie te betalen, met uitzondering van specifieke, bij de wet bepaalde gevallen (artikel L.311-22 van de consumentenwet).
In de volgende gevallen kan geen schadevergoeding worden geëist:

bij een krediet op een rekening-courant;
indien de betaling wordt gedaan krachtens een verzekeringsovereenkomst die de aflossing van het krediet waarborgt;
indien de betaling gebeurt binnen een periode waarin de rente van de lening niet vast ligt;
indien het om een doorlopende krediet gaat.
 

Een vervroegde aflossing is niet mogelijk in geval van een huurovereenkomst met koopoptie (artikel L.311-22-1 van de consumentenwet).

In andere gevallen, wanneer het bedrag van de vervroegde aflossing meer dan € 10.000 bedraagt, kan de kredietgever een vergoeding van maximaal 1% van het geleende bedrag eisen indien de periode tussen de vervroegde aflossing en de einddatum van de kredietovereenkomst meer bedraagt ​​dan één jaar. Indien de termijn minder dan een jaar is, mag de compensatie niet hoger zijn dan 0,5% van het kredietbedrag waarop vervroegd wordt afgelost.

In alle gevallen mag de door de geldschieter gevraagde vergoedingen niet hoger zijn dan het rentebedrag dat de kredietnemer gedurende de periode tussen de vervroegde aflossing en de einddatum van het contract zou hebben betaald.

De kredietnemer mag in geval van vervroegde terugbetaling uitsluitend voor de hierboven vermelde kosten worden belast.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |